Aura från Plejaderna via Ann Marie, 1 – 5 juli, 2018

Aura från Plejaderna

via Ann Marie

1 – 5 juli, 2018

 

5 juli

Ni behöver inte vänta på att utveckla era förmågor. De existerar redan. Det gäller bara att ta språnget från att vilja tro på detta, till att acceptera och integrera det. Återigen … processen.

Ert sinne medger för acceptans bit för bit. Det skyddar sig självt från att bli översvämmat. Detta är varför ni måste vara tålmodiga. Inse att det finns anledningar till processens takt. Varje individ kommer att integreras i den takt som är optimal för en själv.

Detta är en individuell process som på ett unikt sätt helt är er egen. Det finns inte två som framskrider på exakt samma sätt. Den passar perfekt för er och enbart för var och en av er. Ha tillit till att processen leder er i enlighet med ert högsta goda.

Detta är sanningen. HA TILLIT.

 

3 juli

Håll er till er väg. Det är naturligt med förvirring, för ni står i färd med att försöka bearbeta och implementera nya beteenden till ett redan etablerat och motsägelsefullt system. Det är inte lätt att övervinna mönster från en hel livstid. Det kräver tålamod och uthållighet.

Dela med er till andra, vilka även de strävar. Välkomna detta system av stöd. Och kom ihåg – vi är alla tillsammans i detta.

 

2 juli

Kapsla in er själva med glädje, lycka och kärlek. Det kommer att driva tillbaka andras fruktan och negativitet. Gör det till en daglig medveten satsning. Visualisera barriären.

Ni är ogenomträngliga i er övertygelse och visshet gällande glädje.

 

1 juli

Jobba med era drömmar. Drömmar är en mäktig källa till inre kunskap. Teman som upprepar sig, samt symboler kommer att hjälpa er att dechiffrera aspekter i er själva samt i de områden som rör personlig utveckling och vilka kräver att bli uppmärksammade.

Drömmarna är porten till själen. När ni korsar över denna tröskel får ni större tillgång till gåvor som har dykt upp, samt till relevanta karmiska budskap. Det är då, åter en gång, upp till er att använda och implementera denna nyfunna information för ert framskridande i riktning mot upplysning och självupptäckande.

Som alltid är valet ert.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...