Lady Quan Yin via Natalie Glasson, 6 juli 2018

Lady Quan Yin via Natalie Glasson, 6 juli 2018

Per Staffan 6 juli 2018

Den Gudomliga Kvinnliga Vågen av Förening av Lady Quan Yin

6 juli 2018

Kanaliserad genom Natalie Glasson6 juli 2018 – Original Källa: Sacred School of OmNa

Det vackraste och mest förtjusande rosa, vita och gula ljuset förankras nu i Jorden från de inre planen och de Kosmiska Nivåerna. Denna ljusvåg framträder för många som en frekvens av ljussträngar som DNA, virvlande och vridna, slingrande sig runt varandra i en förening. Ljuset av rosa, vitt och gult är en svallvåg av energi och medvetenhet som har fötts fram från de Gudomliga Kvinnliga aspekterna av Skaparen och Gudinnans rike. Det finns ett betydande och viktigt syfte med detta uttryck, som jag, Lady Quan Yin, vill dela med dig.

Frekvenserna och mönstren av ljus, födda från den Gudomliga Kvinnan, håller vibrationen och avsikten med förening, harmoni och samhörighet. Medan alla själar kan dra nytta av dessa höga vibrationsmässiga energier för att stödja deras samband och förbindelser med sin inre sanning och Skaparen är syftet med det Gudomligt Kvinnliga att ge energi till det Gudomligt Maskulina i manifestation genom hela Universum av Skaparen och Jorden. Det Gudomligt Maskulina i varje själ och speciellt på Jorden har blivit något separerat. Medan separation är en illusion, och enhet är en ständig närvaro, har det Gudomligt Maskulinas kraft något försvagats med illusioner gjutna som skapar förvirring och försvagning.

Ni är sammansatta av Skaparens energi som på en nivå kan representeras av det Gudomligt Maskulina och Gudomligt Kvinnliga medskapandet i förening. När ni förnekar eller försvagar någon aspekt av er varelse, antingen den är Gudomligt Feminin, Gudomlig Maskulin eller något annat, skapar ni en obalans, och uppfattar er själva och verkligheten från ett utrymme av illusion och separation från Skaparen. Historia efter historia, uppfattning efter uppfattning och illusion efter illusion skapar en verklighet som verkar sann och verklig för er. Det är sant att det Gudomligt Maskulina försvagade det Gudomligt Kvinnliga på jordisk nivå. Också, att den Gudomliga Kvinnan reser sig för att hävda sin kraft inom många själar och Jordens kollektiva medvetenhet. Det finns dock ett behov av att förstå att allt händer av en anledning och har ett gudomligt syfte. Varje omständighet och erfarenhet väljs av och skapas av själen. Oavsett hur du känner att du har upplevt den Gudomliga Kvinnans försvagning, oavsett om det är inom din varelse, förmåga, tankeprocess, verklighet eller genom kollektiva erfarenheter från generationer på Jorden, har du varit en källa till skapelse och acceptans av denna erfarenhet. Och med goda skäl, för att stärka inriktningen och förbindelsen mellan det Gudomligt Kvinnliga och Gudomligt Maskulina på högsta renaste punkt, för att stödja evolution och uppstigning, vilket möjliggör välsignelser av enhet och sanning att komma över alla. En obalans i inriktningen av det Gudomligt Kvinnliga och det Gudomligt Maskulina uppstod, det var inte ett fel, det var helt enkelt ett sår som krävde läkning eller ett uttryck för Skaparen som krävde förstärkning. Det finns många förklaringar till det ögonblick som utlöste en stor omställning av det Gudomligt Kvinnliga och det Gudomligt Maskulina, var och en är acceptabel. Det är dock resan att återvända till sanning och förening som är nyckeln.

Bemyndigande av det Gudomligt Maskulina

Med försvagningen av det Gudomligt Kvinnliga och därefter uppresningen av det Gudomligt Kvinnliga har många glömt att det Gudomligt Maskulina kräver helande, förlåtelse, bemyndigande och acceptans. Detta kan förklaras av frisläppandet av illusioner kopplade till det Gudomligt Maskulina och acceptansen av det Gudomligt Maskulina som en okränkbar, helig och värdig aspekt av Skaparen. På många sätt steg den Gudomliga Kvinnan fram för att hävda sin värdighet och heliga plats som en aspekt av Skaparen. Nu finns det ett behov av att det Gudomligt Maskulina stiger fram och gör anspråk på sin värdighet och heliga plats som en aspekt av Skaparen. Inom många finns det en enorm rädsla för den Gudomligt Maskulina återkomsten och för att acceptera hans kraft. En sådan upplevelse känns farlig och osäker för många.

I sin växt till bemyndigande öppnar den Gudomliga Kvinnan för att läka sår, nu kräver det Gudomligt Maskulina stöd, ömhet och kärlek för att öppna upp och läka sår från misstroende av sig själv och sin kraft, liksom att känna att fara och kaos var det Gudomligt Maskulinas skapelse och fel. Det Gudomligt Kvinnliga, när hon återkräver sin kraft, kommer att lära sig den hårfina gränsen för förtroende, och använda kraften för att tjäna kärlek och fred. Detta är något som varje aspekt, manifestation och inkarnation av Skaparen måste balansera och acceptera.

Processen av att Återgå till Förening

Det Gudomligt Maskulina är redo att hävda sin kraft och uttrycka sanningen, konstant natur och kärlek till Skaparen. För att göra så måste det Gudomligt Kvinnliga inom alla acceptera det Gudomligt Maskulina, se, känna och erkänna det Gudomligt Maskulina i och som sin sanning och renaste vibration. Och därför vara villig att se, känna och erkänna det Gudomligt Maskulina utom och bortom illusionen. Om detta inte inträffar kommer det Gudomligt Maskulina att fortsätta att uppleva misslyckanden och förbli i ett separationsläge med Skaparen inom din varelse. Övergången som behöver ske, sker inom din varelse, skapar övergångar i verkligheten, världen runt omkring dig och mänsklighetens kollektiva medvetande. En övergång som skapar en enhet och harmoni inte bara mellan det Gudomligt Maskulina och det Gudomligt Kvinnliga inom din existens utan mellan varje själ och aspekt av Skaparen på Jorden, vilket löser upp illusionen av separation.

Ljusfrekvenserna sträcker sig, mycket likt DNA, virvlande och slingrande, i en dans av förening som härrör från den Kosmiska Nivån, för att inleda den Gudomligt Kvinnliga omfamningen och acceptansen av det Gudomligt Maskulina. Energierna aktiverar något djupt inom ditt Gudomligt Kvinnliga som når ut till det Gudomligt Maskulina, accepterar, släpper illusioner och skapar en harmoni som alltid har varit närvarande. Ett skifte väntar på att hända inom dig. Den större mängden och uppkomsten av det Gudomligt Maskulina i din heliga själsenergi kommer att ge dig möjlighet att ytterligare acceptera din makt och grunda din närvaro som ett heligt uttryck för Skaparen. Kom ihåg att inom din varelse, antingen du är i en manlig eller kvinnlig kropp, existerar föreningen av det Gudomligt Maskulina och Gudomliga Kvinnliga. Att vara medveten om konversationen och kommunikationen mellan dessa två aspekter av din varelse och aspekter av Skaparen är en glädje och en välsignelse för att förverkliga sanningen och essensen i ditt varande.

Bekräftande av den Gudomligt Kvinnliga Aktiveringen

Ljusfrekvenserna kommer från det Gudomligt Feminina som främjar förening, harmoni och samhörighet och förankrar sig i varje person på jorden för att skapa nödvändiga skiften, uppvaknanden och acceptans. Det är värdefullt att vara medveten om denna process för att bättre förstå din egen andliga resa och ditt eget inre Gudomliga Kvinnliga och Gudomligt Maskulina.

”Jag kallar på Lady Quan Yin och Gudinnegemenskapen att vara till tjänst för mig nu. Jag önskar att ta emot den energivåg som levereras av Gudinnan från den Kosmiska nivån. När jag mottar frekvenser av ljussträngar som mycket liknar DNA, virvlande och vridande, omslutande varandra i en förening från den Gudomliga Kvinnan, må dessa heliga energier, medvetande och avsikter förankras djupt inom min varelse, min själ och mitt väsen. Hjälp mig att uppleva den mest lämpliga aktiveringen av mitt inre Gudomligt Kvinnliga nu för att möjliggöra att mitt Gudomligt Maskulina stöds, underlättas, bemyndigas, för att lösa illusioner och accepteras fullt ut. I omfamningen av mitt Gudomligt Maskulina från mitt Gudomligt kvinnliga må separation och försvagning upplösas när en förening så djup av mitt Gudomligt Kvinnliga och Gudomligt Maskulina uppenbaras för mig, uppmanar och inspirerar mig till nästa steg i min uppstigning och andliga tillväxt. Lady Quan Yin, min aktivering och vägen till att bemyndiga föreningen av det Gudomligt Kvinnliga och Gudomligt Maskulina kan vara okänd för mig, var vänlig och vägled mig för att uppfylla mina behov och uppstigning på Jorden. Tack.’

Ta tid att vila i frid, observera alla övergångar som äger rum inom din varelse och erkänn den ökande närvaron och föreningen av ditt Gudomligt Kvinnliga och Gudomligt Maskulina.

Med evig kärlek och frid,

 

Lady Quan Yin

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...