Christine Day: Plejadiskt Meddelande för december 2023, 4 december 2023

Christine Day: Plejadiskt Meddelande för december 2023

4 december 2023
Mina älskade vi hälsar er,

medvetenhetsljuset från Scahndahlah-effekten fortsätter att öka i hastighet, och skapar enorma vågor av rent ljusmedvetande, som flödar över hela er planet. Detta enorma flöde släpper lös en högre fluiditet över hela planeten. Fluiditeten i denna rörelse kan liknas vid en kraftfull ström, som har en ultimat design för att stadigt omplacera dig mot din naturliga högre väg.

De energetiska planen på Jorden återupprättas för att spegla de heliga stjärnljusfrekvenserna, som alltid funnits i vårt universum. Dessa stjärnljusfrekvenser bär inom sig din familj av ursprungsvibrationer, som är en komponent av ditt Högre Jag. Denna aspekt av din heliga uppbyggnad har återupprättas genom dig, och dessa vibrationer samverkar naturligt i dina Hjärtceller.
Stjärnljusfrekvensens roll är att placera ett rop av vibration inom dina hjärtceller. De skapar en sammansmältning med hjälp av magnetism, som omriktar dina hjärtceller till de många heliga partiklarna av ren ljusgemenskap som uppstår i tallkottkörtelns kristallina struktur. Dessa heliga partiklar har alltid funnits genom alla tider i detta universum, och först nu återställs de genom dig. Dessa partiklar väcker dig, omvandlar dig till ditt heliga arv, som alltid har funnits helt intakt precis bortom slöjorna.
Denna ”kallelse” är till för att växa, när du närmar dig slutet av detta kalenderår. Denna kallelse aktiverar sändaren som utgör en multidimensionell komponent av dina hjärtceller. Sändaren skiftar den cellulära vibrationen i hela det multidimensionella hjärtat. Var och en av dessa individuella förändringar skapas som beredskap för den stora förändringen av den kollektiva energin, som är designad att flöda till planeten precis vid exakt rätt ögonblick vid nyår.
Det finns en serie rena geometriska former av ljus som är avsedda att återvända till Jorden. Dessa öppningar kallas fönster. Dessa fönster öppnas två gånger under årets sista dag, tjugo minuter före soluppgången och tjugo minuter före solnedgången. Dessa fönster innehåller mönster för hållandet av frekvenser som aldrig tidigare har presenterats på jordplanet. Dessa fönster är designade för att förvandla de av er som väljer att öppna er medvetenhet för dem vid de angivna tiderna. Dessa rena konstruktioner är till för att skapa en komplett cykel för skiftet inom hela det multidimensionella planet för den magnetiska kärnan i Jorden.
Det här är tiden att förbereda dig för när du går in i nästa fas av den ’Nya Grynings’-eran. Du är på väg in i ett nytt kontinuum av tid, som kommer att frambringa en djupgående och snabb omvandling av Jorden. Detta är en sjösättning som kommer att skapa en eruption genom den magnetiska kärnan i Jordens Ljusmedvetande, och göra en enorm förändring i ditt eget medvetande. Jordens energetiska miljöer förändras för att skapa en behållare som passar din återfödelse. Som en pendel kommer du att svänga bortom illusionen, ditt hjärtas multidimensionella förmåga att transformera kommer att fungera som en stabiliserande enhet under denna kraftfulla händelse.
Plejadiskt meddelande från Christine Day, december 2023
Du kallas nu att stiga fram som en förberedelse, och medvetet välja att släppa taget om allt som inte längre tjänar dig. Den multidimensionella aspekten av ditt Hjärta har kapaciteten att hålla det fulla kristallina medvetandet från din högre varelse. Vid denna tidpunkt är ditt expansiva stjärnljusmedvetande avsett att börja sjunka, förankras och integreras i din fysiska kropps cellulära struktur, samtidigt som du återupplivar en mer expansiv aspekt av ditt multidimensionella medvetande.
De djupa nivåerna på dessa högre arenor kommer att fortsätta att utvecklas när du närmar dig nyår och går vidare till 2024. Du förbereds individuellt för att lansera dig själv i ett stort utrymme med obegränsad potential. Du är aldrig ensam. Du övervakas nu och får hjälp genom de tidigare överenskommelser du gjorde innan denna inkarnation och som nu manifesteras.
Din mänskliga aspekt utmanas. Alla gamla övertygelser som du håller fast vid från tidigare erfarenheter, alla föreställningar du har som är illusioner, förstoras i ditt liv just nu. Det är dags att släppa alla föreställningar. Du kan medvetet välja att släppa taget. Det finns en mer komplett aspekt av ditt högre jag som utan ansträngning kan filtrera bort all illusion. Du kommer att kunna anpassa dig till denna intuition i din högre nivå av medvetande.
Din intuitiva kunskap kan bara fungera genom dig i stunder av stillhet, inom ditt hjärtas verktyg. Du uppmanas att medvetet välja att släppa taget när du befinner dig fångad i illusionen av rädslan, kampen och dramat i det dagliga livet.
Du är redan på någon nivå i formen av denna flödande medvetenhetsström. Det finns inget att göra förutom att ge upp för flödet och låta dig bäras för att möta dessa förutbestämda omställningar. En djupgående förändring i ditt liv utvecklas när du väljer att anpassa dig inom ditt intuitiva vetande, och gå in i ett nytt medvetandetillstånd med en alternativ frekvens av verklighet. Du kommer in på en helt annan arena av dig själv, när du väljer ögonblick för att anpassa dig till denna otroligt transformativa rena sanningsfrekvens i flödet.
Vi, Plejadierna, fortsätter att hålla energiplattformen för denna övergångstid på Jorden. Kom ihåg att intensiteten på planeten kommer att byggas upp när du närmar dig nyår. Behåll din stabilitet genom att skapa heliga ögonblick av anslutning till ditt hjärta. Detta uppnås genom att du bygger upp anslutningen under hela dagen med ditt hjärta, ett ögonblick i taget. Ansamlingen av dessa Hjärt-ögonblick kommer att skapa stabilitet och frid inom dig, för att uppfylla det som är ditt att göra!
Vi ombeds nu att släppa taget på många olika nivåer. Vi påminner dig om att du inte är ensam. Det här är inte tillfället att försöka förstå vad som sker, utan istället välja att gå in i ditt hjärtas “inre vetanderum”.
Kom ihåg att ni genom era kollektiva hjärtan är kopplade till Guds medvetandetillstånd. Ditt nästa steg ligger precis framför dig. Släpp taget, släpp taget, släpp taget…
Välj att medvetet öppna för att ta emot och ladda ner avtrycket från ditt arv av ljus genom ditt medvetande, genom att ha stunder av stillhet i ditt Hjärta.
Gör anspråk på äganderätten till din stjärnas ljuskraft, genom att använda orden ”JAG ÄR”.
Du ses, hålls inom de stora rikena av kärlek.
Välsignelser,
Plejadierna
May be an image of 3 people and blonde hair

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *