Aurora från Plejaderna via Ann Marie, 27 juni, 2018

 

27 juni 2018

Frid kommer genom själv-kärlek. Genom själv-kärlek kommer ni att finna frid. Allt sker via självet. Detta måste förstås för att uppnå frid.

Det är ingen gruppprocess. Det är en individuell process. Enbart via självet sker en transformation i alltet. Kollektiva förändringar uppstås när varje individ accepterar, omfamnar och älskar sig själva fullständigt. Detta är vägen framåt. Detta måste förstås. Det är en nödvändig omstrukturering av “för allas bästa” mentaliteten – som är en falsk tro.

Ljusarmén är ett symboliskt begrepp. Vi befinner oss inte i krig. Vi kommer med fred. Det finns bara frid.

Översättare Veronica

 

 

29 juni, 2018

Att dela med er av er kreativitet är att dela med er av kärlek. Många av er är rädda för ordet kärlek. Ni måste börja förstå mångfaltet av betydelser av detta enkla ord. Det handlar inte bara om en relation med en annan människa. Det är ett uttryck av självet, som delas först och främst med er själva.

När ni tillåter er själva att uttrycka er kreativitet öppet – er passion, er glädje – så sänder ni automatsikt ut kärlek i universum. Energipartiklarna i er kreativitet färdas genom tid och rum och sprider ut sig bland andra liknade partiklar. Det är ett sätt att blanda sig för att höja vibrationerna hos alla till en högre nivå i förhållande till naturen av varav de kom ifrån. Ursprunget, kraften i dessa partiklar kommer från hjärtat – kärlekens sanna källa.

Översättare Veronica

 

You may also like...