Plejadernas Ljusstyrka via Inger Noren, 18 januari, 2020

2020-01-18

Plejadernas Ljusstyrka

Det är en stor glädje för oss att meddela att människorna har stigit högt i medvetenhet och det har gått med en rasande fart.

Vi galaktiker som befinner oss i atmosfären i tusen och åter tusental bevittnar hur ljuset på Jorden har ökat de senaste veckorna. Efter vintersolståndet står planeterna Saturnus och Pluto i resonans med varandra vilket innebär att de astrologiska tidslinjerna är i resonans med varandra. Människorna kommer att få se mycket aktivitet på himlen inom en snar framtid. Det kommer att öka under hela året 2020. Många starka energier skickas till Jorden oavbrutet och det ljuset är avsett till vissa speciella människor som ska skicka detta ljus vidare över Jorden tillsammans med sitt eget ljus.

Samtidigt som ljuset skickas över världen uppmanas alla att bejaka ljuset och avsluta verksamheter som inte gagnar människorna utan är av en avsikt att skada människor för att tjäna på det för egen vinning.

Galaktikerna hjälper till att skicka ljus till Jorden för att underlätta för ljusarbetarna som gör ett fantastiskt arbete med att även bidra med ljus till galaktikerna i atmosfären. Det mörka som har varit så medvetet och påverkat mänskligheten på ett så negativt sätt är avslutat. Det är mycket som fortfarande måste rensas från det mörka men att visualisera en levande, ljus och vacker värld betyder mycket att det går fortare med uppstigningen för människorna än någonsin.

Snart kommer det att klargöras för människorna som en predikan från vår herre GUD den allsmäktige att en ny värld och framtid är i antågande. Människorna måste vakna för att inse att nu har ljuset segrat på Jorden och det är ingenting som kan ändra på det. Det är oåterkalleligt. Från och med nu är det ljuset som kommer att lysa mer och mer över Jorden. Det är en glädjefull tid som nu kommer att fortsätta att öka hela tiden i styrka. Även om det kan kännas som om det aldrig har varit mörkare så var säkra på att ju mörkare det är desto närmare är ljuset för att stanna.

Vi är glada för att kunna meddela människorna hur de har kommit i sin uppstigning och medvetenhet genom denna kanal.

Älska er själva och alla andra ljusarbetare, för att det är ni alla.

Plejaderna

Stort tack ….. i kärlek jag tjänar….. JAG ÄR

Du gillar kanske också...