Meddelande från Per Staffan: RV, 5 juli, 2018

Kära Läsare,

Jag har på senare tid fått några nästan förtvivlade mejl från läsare som vill veta när RV kommer att genomföras.  De har olika privatsituationer av utsatthet och inväxling av valutor skulle hjälpa dem oerhört just nu. Detta sammanfaller också med hur olika guru har förutspått ett RV eller olika slags “emergency broadcasts” skulle ha skett inför eller under 4 juli, 2018 – den Amerikanska Nationaldagen.

Nu är det så att säga måndag morgon, dagen efter den 4 juli, och inga telefonnummer finns att tillgå. Ja, vad kan jag säga – jag skall försöka. För det första vill jag säga att ni inte skall sälja era valutor. Det är en försäkring om välfärd inför er framtid. Jag har inte på något sätt ändrat uppfattning om att RVn kommer.

Jag vill dock såga något om Patrik – dvs säga han som skriver Operation Disclosure meddelandena som jag ibland lägger upp, dock allt mer sällan. Man kan säga att han har följt i fotspåren av Yosef, One Who Knows, och andra gurus som under åren har uttalat sig om datum. Patrick säger i sina meddelanden att det är baserade på rykten. Dvs, han har ingen absolut information, men försöker att gissa, spekulera och tro.

Hans anledning till att lägga ut dessa meddelanden är, i min uppfattning, att han tror att han lurar Kabalen om vi ljusarbetare tror på ett visst datum. Det skulle vara som att hålla pistolen i ryggen på dem. Nu har det gått ett flertal år på detta sätt och jag tror inte att kabalen går på detta längre. De har annat att bekymra som om, Trump bland annat. De som luras då det gäller tidpunkten för RV är de som sitter i nöd och lägger sina förhoppningar på att RVn sker inom någon vecka, några dagar, i morgon….

Missförstå mig inte – RVn kommer. Det gäller att ha uthållighet i sin respective situation och tålamod. RVn är en galaktisk händelse, som startar hur dominos faller i kedja. Det skall vara mycket välplanerat tajmat.

För min egen del så har fokuseringen blivit mer på det geopolitiska utvecklingarna och den inhemska politiken i USA och vad som är på väg att hända med EU. Detta går hand i hand med utvecklingen mot RV/GCR. Benjamin Fulford ger ofta en god sammanfattning, även om han inte har alla svaren. Vi försöker översätta hans rapporter då vi har kapacitet för detta, men huvudsakligen översätter vi kanaliserade meddelanden. Våra översättare arbetar hårt och jag vill inte överbelasta dem som ger av sin tid på detta sätt.

Det finns också många andra källor, många är på youtube och inte regelbundna och sammanhangen kan vara svåra att se då det gäller RVn. Min slutsats är dock att allt pekar på RV kommer att utföras och följt av GCR några månader efteråt. Vi har inte tid att skriva ned allt detta och lägga ut. Däremot går jag igen de senaste politiska och geopolitiska utvecklingarna och deras innebörd vid våra möten i Sverige.

Så mycket kan sägas att Trump är den “general”, och utsedd av den amerikanska militären, som leder kriget mot den globala Kabalen. Han gör stora framsteg och mycket skall hända politisk under juli månad och i augusti. Det kommer att bli ett visst kaos – vilket vi skall se framemot – då det kan fungera som en täckmantel för att införa RVn i hemlighet och sedan några månader senare införa GCR publikt.

Så för de som har en nödsituation på olika sätt säger jag att ta hand om den utan någon RV förhoppning på kort sikt. Samtidigt så vet att RVn kommer och gör er inte av med er valuta. Försök att skapa en situation av uthållighet för er själva, utan att ge upp hoppet.

Ljus och Kärlek,

Per

 

 

You may also like...