Avyons Parlamente via Anna Merkaba, 1 september

kanalsol

Avyons Parlamente

Via Anna Merkaba

1 september, 2015

”Kära älskade barn av ljus!

Den kosmiska förbindelsen med era egna skapar-jag har börjat veckla ut sig inom era femtedimensionella gudomliga möten. Den har börjat veckla ut sig inom den cellulära och molekylära strukturen i ert DNA. När betraktaren blickar på hur allting fungerar, kan man utifrån alla bakslag och hinder snappa upp en glimt av ett rike som öppnar sig för er medan vi är i färd med att tala här.

Den kognitiva strukturen i ert molekylära DNA har arrangerats för att ni fullt ut ska få uppleva det jordiska experimentet, vilket har tillåtit er att helt integrera era självvalda fordon med den konventionella förståelsen av den mänskliga världens existens.

Tiden har nu kommit då ni ska undersöka nämnda potentialer och återställa den biologiska klockan, i enlighet med vilken många av er vibrerar. För den biologiska klockan som är en djupt rotad och väsentlig del av er existens på det tredimensionella planet, behövs inte längre, den är inte heller välkommen i den femtedimensionella tillvaron.

Sålunda upptäcker många av er att ni uppträder på sätt som har varit okända för dem som har tillbringat eoner på GAIA. Många av er verkar vara fysiskt yngre än vad er biologiska och tidsmässiga ålder visar, och inom den snurrande virvelrörelsen i er inter-dimensionella skapelse kringgår den energi som ni framkallar, i hög grad den kognitiva förståelsen och uppfattningen hos människor som står framför er och sänder ut en blandning av känslor och vågor av ’förvirring’, vilka följer i en sådan förvandlings fotspår.

Det som vi försöker tala om för er, högt älskade, är att många av er som känner att ni är av galaktiskt ursprung, från en galaktisk tillvaro, verkligen fungerar i en annan frekvens, vilken tillåter ert valda fordon att förbli ”låst i tiden” och möjliggör det för er att verka vara yngre än vad ert biologiska system egentligen skulle tillåta er att vara. Och ju mer ljus som ni kan hålla inom er sfär; ju mer ljus ni tillåter ackumuleras i ert valda fordon, desto yngre och ljusare kommer ni att verka för dem som befinner sig i er omgivning. Den molekylära strukturen i er biologiska klocka har alltså verkligen avlägsnats från ert undermedvetna och sålunda kommer tid och rum att förlora sin kraft och börjar tappa sin lönsamma attraktion för era själar, och många av er kommer att märka att ni är lite vilse i er tid, för det är ni verkligen, medan ni transformeras från en fjärde-dimensionell frekvens av varande till den femte-dimensionella kognitiva förståelsen av allting som är.

Det är via er blick och era ögon som ni kommer att kunna framkalla de nödvändiga förändringarna som sker här.

Ta i bruk ert vetande om det som ni är, för att påbörja den välvilliga nya eran. Kom ihåg att vara det som ni kom hit för att vara. Att vandra genom riket av det nya som öppnar sig. Att hitta er väg tillbaka till den plats som ni har kommit ifrån. Att hitta er väg och att leda dem som ni har kommit hit för att leda och hjälpa, för att de av egen och fri vilja ska förflytta sig till en ny tillvaro.

Kom ihåg att energin som ni framkallar först och främst tas emot av andra genom era ögon. Därför är det av yttersta vikt att ni ihärdigt håller er till de valda agendorna, inklusive tolerans, en fullständig förståelse av enhet och villkorslös samt evig kärlek.

Det är allt som vi denna gång har att säga er. Vi älskar er. Vi är med er. Farväl för denna gång.”

Som ni kan se påminner våra välvilliga medspelare oss att bibehålla vår blick så vänlig som möjligt. För dem som missade min föregående kanalisering av Melchizedek om hur man exakt gör det och hur man lättare kan koppla upp sig till sig själv, var goda och se denna kanalisering och videoguide på min blogg:

https://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2015/02/19/melchizedek-i-stay-a-step-by-step-guide-on-how-to-connect-with-yourself/

https://sacredascensionmerkaba.files.wordpress.com/2015/08/avyon2.jpg

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...