Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 12 juni, 2018

Judas Iskariot

Tisdag 12 juni 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag är här nu för att förmedla en del nyheter från den värld ni lever i. Er värld håller nu på att luckras upp från grunden och en ny grund håller på att byggas. Den grunden är inte helt stabil än, den sviktar lite men likväl så finns den där. Det är en stor ära för mig att få förmedla detta idag. Många är ni som har lagt den här grunden, den är som leran ni formar till olika krus. Den görs med omsorg och kärlek och den kommer att brännas till stark hållbarhet. Skillnaden är att ni är många som formar denna grund, den ska passa många syften och de skillnader som utgör er värld idag. Det kan därför ta lite tid mina kära vänner. Ni är många som gör designen på denna vackra grund av kärlek och ljus.

Har ni känt av de förändringar som uppenbaras runt er, inte bara i världspolitiska händelser utan i själva luften runt er? Har ni känt förändringar inombords? Har ni känt att ni vuxit i er medkänsla och i er kärlek? Har ni upptäckt att ni ser världen på ett lite annorlunda sätt?

Det är så kära människor på Jorden att vi ser hur ni har vuxit. Det lyser från er aura idag av starka klara färger. Ni är de ni har väntat på, ni är föregångarna in i den Nya Tiden av Kärlek och Ljus. Det är vackert att se när omedvetenhet förvandlas till medvetenhet. Hela er atmosfär har fått en högre medvetenhet. Ni som är medvetna kan känna det runt omkring er. Det känns överallt i luften, i solen och i naturen. Var ni än befinner er så omsluter denna atmosfär er med högre energi av ljus och kärlek.

Er Jord har ruskat lite på sig och har ytterligare skakat av sig en del av den negativitet som funnits där i tusentals år. Ljuset strömmar nu från alla håll och det är omöjligt att ha hatten på huvudet. Den gamla hatten måste ersättas av en ny hatt med en helt annan vibrerande energi. Så förstå barn på Jorden att ni är inne i en svindlande process av omvandling och förändring. Ingenting kan längre återgå till det gamla. Den nya högre energin har redan återtagit det som behövs för att den ska sprida sig utan några större problem. Problemen har ni nu bakom er, om ni vill kan ni behålla dem inom er, men det kommer inte att fungera så värst länge till. Allt kommer nu upp till ytan för att beskådas och därefter försvinna. De återgår till sin egen forna energi. Ljuset kommer att lätta upp era plågor och ge er de redskap ni behöver för att transformera om er energi till en högre energi av ljus och kärlek.

Ni är i goda händer, kära Jordbor, ni får mycket hjälp av alla era guider som ni har runt er nu. De är så glada över att de nu har en möjlighet att få tjäna er, på det sättet som de vill tjäna er, i denna högre energi av ljus och kärlek. Även deras kärlek kan ni känna om ni börjar bli medvetna om den nya värld som ni nu träder in i. Det är en fröjd att se allt arbete som utförs på Jorden idag i form av energi, som sakta manifesterar sig i er värld. Det är förunderligt att se hur en gemensam högre energi av kärlek hos människor manifesterar sig i er fysiska värld. Är inte det ett under så säg? Det är ett under, det är ett magnifikt under.

Vi älskar er vilja och entusiasm, kära Jordbor. Vi understödjer er kärlek och er energi att göra något vackert för den här världen. Vi uppmuntrar er och sänder er all kärlek och allt ljus som behövs för att ni ska lyckas genomföra era goda gärningar.

Idag har jag pratat lite om vad som händer på er Jord och ni ska veta att ni är mycket älskade och omgärdade av tusentals väsen som stödjer och uppmuntrar er på alla sätt de kan. Vi finns här och vi går mitt ibland er nu.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...