Balanserat Skapande av Naturandarna via Natalie Glasson, 26 augusti, 2022

Balanserat Skapande av Naturandarna
via Natalie Glasson
Ursprunglig källa: Sacred School of OmNa
Hälsningar, Namaste, vi är en kollektiv energi av Naturandarna. Vi kommer fram med vår kärlek, vår respekt och vår tacksamhet för de av er som sprider ert ljus vida omkring på jorden. Vi tackar er varmt för det ljus ni har delat med Naturriket, och vi delar vårt ljus med er också. Vi samlar ditt ljus, vi förstärker det, vi förstorar det och vi skickar det till dig, till hela mänskligheten, alla varelser och Moder Jord. Det är vårt syfte att förstora ljus och att förstärka vibrationen av ljus som finns inom Moder Jord.
Vi ville komma fram och tala om Balanserat Skapande. Vi vill bjuda in dig att börja inkludera oss, Naturrikena och Jordens Andar och Moder Jord i din egen meditationstid och manifestationsprojekt. Vi vill stödja dig i att skapa dina drömmar, dina önskningar och din själs öde på jorden. Vi vill dela med oss ​​av visdom om hur vi kan stödja dig i att skapa en balanserad manifestation. Vad detta betyder är att när vi förenar oss, och förenas i din energi, kommer vi att föra våra manifestationsvibrationer och frekvenser till det som du manifesterar. Därför kommer det att stödjas av Naturriket och Naturandarna. Vad detta också betyder är att dina drömmar och önskningar kommer att vara i linje med, att skapa högre vibrationer för Moder Jord och alla varelser samt att stödja Naturrikena.
Du kanske undrar hur en dröm eller önskan hos en själ kan anpassas till Naturandar och Moder Jord?
Föreställ dig att din dröm är att bli inredningsarkitekt eller kanske att äga en bil, eller så kanske du vill skapa något vackert av trä. Oavsett ditt Naturrike kan vi stödja din manifestation och din skapelse kan stödja Naturriket. Du kanske undrar hur manifestationen av en bil i din verklighet kan vara i linje med Naturrikena och Moder Jord? Hur kan det stödja Naturriket och Moder Jord? Det kan vara så att vi erbjuder vägledning om hur du manifesterar din verklighet, dina drömmar och önskningar, så att de stödjer naturen. Eller så kan det vara så att när din manifestation förankras aktiverar den ny visdom, energi och kärlek som du skänker till Naturriket.
Vi naturväsen önskar att ni ska acceptera vår hjälp i meditation, tyst tid eller manifestation, ni kan kalla fram de naturväsen och andar i linje med er själ, för att komma fram för att stödja, förstärka och ge energi till era skapelser, drömmar och önskningar.
Du kommer att känna vår energi, du kanske vill andas in den, förkroppsliga den. Då kanske du vill tänka på det som du vill skapa för att skicka energi och kärlek till det, för att jorda det i ditt Jordstjärnchakra, under dina fötter. Till och med processen att jorda in i ditt Jordstjärnchakra nedan, kommer att innebära att våra naturenergier kommer att jordas i Moder Jord. Detta kommer att skapa en vacker aktivering för Moder Jord där hon kan ta emot högre frekvenser, för alla varelser och själar på jorden.
När dina drömmar och önskningar manifesteras kommer detta att skapa en aktivering för jorden och naturandarna eftersom vi arbetar som en enhet. Vi syntetiserar, skapar en enhet. Balanced Creation skapas också. Vi hjälper dig att förbli balanserad när du skapar. Därför kommer din skapelse att födas från balans, balansen mellan alla ting, och speciellt balans med Skaparen. Alla dina skapelser kommer att vara i balans med Jorden, med Naturandarna, Moder Jord och alla världar. När det finns en balans mellan dig själv och naturens eller moder jords riken, manifesteras allt snabbt och med större lätthet. Detta är oerhört viktigt vid denna tidpunkt, för när du känner harmoni inom ditt väsen och med din yttre verklighet, finns det ett större flöde från Skaparen, och allt manifesteras helt enkelt vackert.
Du kanske också inser att acceptera hjälp av Naturandarna innebär att ytterligare skönhet, kreativitet, jordning, kraft och högre vibrationer är förankrade i dina skapelser, din manifestation, dina drömmar och önskningar. Du kommer att skapa skönhet för Moder Jord också. Du kanske med vår hjälp upptäcker att din dröm, dina önskningar ändras något, och detta kan vara lämpligt för att anpassa dig mer till din själ och för att vara i balans med jorden. Alla skapelser är tänkta att vara i linje med Moder Jord. Det finns ett behov av att arbeta tillsammans med Moder Jord, och när du gör det är livet enkelt.
Vi, naturandarna, önskar att ni ska överväga en balanserad skapelse med naturandarna, med moder jord och alla världar. Vi önskar att du ska känna igen alla gåvor som vi kan ge till dig, genom detta medskapande. De gåvorna som du automatiskt och naturligt kommer att ge till Moder Jord och alla varelser. Du kanske vill kalla fram oss, för att aktivera energin och frekvensen av Balanserat Skapande inom ditt väsen. För att syntetisera våra energier med din, och för att manifestera en Balanserad Skapelse för att hjälpa Moder Jord. Vi tackar er för att vi fick komma fram, för att hälsa på er och dela med oss. Vi vill vara involverade i allt som ni skapar på jorden.
Vi är medskapare, och vi vill skapa tillsammans med er för att få fram balans- och uppstigningsaktiveringar.
Vi älskar er djupt och vi tackar er, Vi är Naturandarna.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...