Lord Merlin (Saint Germain) via Natalie Glasson, 16 augusti 2019

 

Lord Merlin via Natalie Glasson, 16 augusti 2019

 

Audiolänk: https://sananda.website/lord-merlin-via-natalie-glasson-august-16th-2019/

Merlins Magi av Lord Merlin

Kanaliseras genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Hälsningar och kärlek Jag, Lord Merlin, sträcker mig ut till alla ljusvarelser som är medvetna och vakna, för att få kontakt med min energi och lyssna till mina ord. Det är en nådens tid på planeten Jorden nu, liksom i Skaparens Universum. En tid av full utblomning och kraftfulla övergångar, från dualitet till integration. En tid då kärleken blir det grundläggande istället för målet. Enligt mig, Lord Merlin, så är det när kärleken blir grunden för allt ni är, som ni upplever magin inom er, och den från Skaparen. Fundera en stund över om kärleken är ert mål eller er grund? Om kärleken är målet, så fortsätter ni att fokusera på förkroppsligandet och uttrycket av kärlek. Om kärleken är grunden, så har ni kommit längre än medveten medvetenhet om förkroppsligandet, och uttrycket av kärlek, och istället åstadkommer ni kärlek i handling, varje stund i er verklighet. Kom ihåg att ingen kan vara kärlek i handling hela tiden, det kan finnas tillfällen då ni känner det motsatta, notera då detta bara som en healing och frigörelseprocess, och reflektera inte över hur bra ni klarar av den andliga utvecklingen.

Merlins Skola

På de inre planen har jag, Lord Merlin, ett ashram som är jämförbart med en skola för gudomlig magi. Mitt syfte är att vägleda och registrera själar, som känner sig dragna till mig genom Skaparens gudomliga magi, inom och omkring dem. Att göra det är att öppna sin medvetenhet till Skaparens gudomliga flöde, uppleva och integrera detta flöde till allt de skapar. Att vara ett med Skaparens gudomliga flöde, är en magisk och stärkande upplevelse, vilket kräver en mästares process för att möjliggöra det full ut. Inom mitt ashram använder vi oss av Skaparens gudomliga flöde, tar hänsyn till dualiteten och hjälper till vid övergångar kopplade till, och associerade med dualitet. Full utblomning av skaparens sanning uppmuntras, liksom full utblomning och frigörelse av falska tankar och energier. Kärnan i min lärdom består av fokus på kärleken, och det uppmuntrar er att leva och skapa från denna djupt rotade kärlek. Därför, med mitt stöd känner ni igen den gudomliga magin från Skaparen, som strålar ut från ert inre, och den väller in i allt ni är och skapar.

Min skola på de inre planen finns i en magisk skog, elementalerna är alltid närvarande. De är varelser som ni anser som rent magiska eller fiktiva. Att gå igenom mitt ashram, är att känna det som om ni har tagits till en annan värld, det liknar en portal där varje syn är magiskt och otroligt inspirerande. Det är naturligtvis precis vad som händer i mitt ashram. Ni kommer att känna ett svall när ni går in det på de inre planen, och detta svall innebär ett gudomligt uppvaknande från er omedvetenhet, och det gör att minnen från Skaparen kan strömma fram till er medvetenhet.

Lord Merlins sexveckorsprogram

På grund av det jag berättat gällande den kommande övergången som inträffar för själar på Jorden, så vill jag öppna mitt ashram för alla själar på Jorden, för att de ska kunna delta i ett sexveckors övergångs- och uppstigningsprogram i min skola. För att registrera er till mitt program för andlig utveckling, så presenterar jag hur en anmälan kan se ut:

”Lord Merlin, jag inbjuder dig att dela min närvaro när jag delar din närvaro. Det är min önskan från mitt medvetna sinne, att registrera mig själv i ditt sexveckors övergångs- och uppvakningsprogram. Om det också är min själs heliga önskan, så kan också min själ ge sitt samtycke nu. Jag förstår att jag genom att anmäla mig till Lord Merlins sexveckors program, ger mitt samtycke till att Lord Merlin kommer att arbeta med mig på en energetisk nivå i sex veckor, och att jag besöker hans ashram under min sömn för undervisning, vägledning och stöd. När jag registrerar mig i Lord Merlins sexveckorsprogram, vill jag delta i Skaparens gudomliga flöde, ta hänsyn till dualiteten och hjälpa till med övergångar kopplade till och associerade med dualitet, och då få uppleva integration och enighet med Skaparen. Jag vill uppleva full utblomning av Skaparens sanning, samt full utblomning och frigörelse av falska tankar och energier. Fokus på kärleken som det grundläggande, så att jag kan leva och skapa från denna djupt rotade kärlek. Mitt mål att känna igen den gudomliga magin som Skaparen utstrålar från det inre, och välla ut den i allt jag är och skapar.

Jag förstår att Lord Merlin ibland kommer att hjälpa mig med min medvetna medvetenhet, till exempel under meditation och andra tider, utan att jag är medveten om det, med sådant som är mest lämpligt och värdefullt för mig. Jag inser att min uppgift är att kalla på Lord Merlin så att jag känner mig vägledd under de kommande veckorna, och att under meditation kalla på Lord Merlin för att hålla mitt fokus på de viktigaste övergångarna, som Lord Merlin vill hjälpa mig med.

Jag uttrycker min djupaste tacksamhet och uppskattning, för kärleken och stödet som delas med mig under denna tid. Tack.’

Vad ni kan förvänta er

Under sexveckorsperioden efter att ni gjort er anmälan, kanske det inte blir någon annorlunda upplevelse i er verklighet, varelse och andliga evolution, utan istället kommer övergångar att ske hos ert högre själv. Alternativt kan ni uppleva min vägledning som en stark uppmuntran av att göra förändringar i ert liv, eller för att hjälpa uppstigningen eller omvandlingen av Moder Jord. Ju mer ni uttalar anropet och fokuserar på syftet med det, desto lättare blir det att känna igen övergångarna inom er varelse. Resultatet av mina sex veckor med er, kommer att bli exakt det ni behöver för att främja er andliga utveckling. Det kanske inte är detsamma som det ni önskar, och ni kanske inte uppmärksammar de övergångar som sker, men allt som er själ vill manifestera och förkroppsliga, kommer fram.

Syftet med sexveckorsprogrammet

Jag, Lord Merlin, arbetar med dig personligen, för att hjälpa dig med din uppstigning, och detta kan ske i din verklighet eller i mitt ashram på de inre planen, när du sover.

– Anslut till och upplev Skaparens gudomliga flöde.

– Beakta dualiteten och hjälp till med övergångar som är kopplade till, och associerade med dualitet, för att få uppleva integration och enighet med Skaparen.

– Upplev full utblomning av Skaparens sanning från ert inre, samt full utblomning och frigörelse av falska tankar och energier, som just nu hindrar dig.

– Fokusera på grundläggande kärlek istället för målet, för att kunna leva och skapa från denna djupt rotade kärlek.

– För det ultimata målet vill Jag, Lord Merlin, stödja dig för att förkroppsliga och erkänna den gudomliga magin hos Skaparen, vilken kommer inifrån och väller in i allt du är och skapar.

 

Meditation för användning under sexveckorsprogrammet

Fokusera först på att andas djupt, och upprepa sedan följande ord: ’Lord Merlin, jag inbjuder dig att dela min närvaro när jag delar din närvaro. Låt mig stanna fysiskt närvarande på Jorden, när du förflyttar min medvetenhet till ditt ashram på de inre planen. Låt oss tillsammans gå in i din Kammare av Gudomlig Magi. När vi sitter tillsammans, hjälp mig då att se, känna eller erkänna Skaparens gudomliga magi, inom och omkring mig. Vänligen intensifiera mina förmågor att känna igen Skaparens gudomliga magi, stärk min inre tillit och inre koppling till Skaparens sanning. Genom varje inandning kopplar jag mig till en djupare nivå med dig Lord Merlin, den gudomliga magin och Skaparen. Tack.’

Jag finns här för att stödja er under de kommande veckorna, om ni önskar bjuda in mig,

 

Lord Merlin

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...