Befrielsemeddelande #1 av Per Staffan, 17 november, 2022

 

Kära Läsare, Ljusarbetare och andra.

Min förhoppning är att detta blir det första i en serie av återkommande geopolitiska ekonomiska uppdateringar, som jag har valt att kalla Befrielsemeddelanden. Nu när mellan valet i USA är över står vi inför en mycket händelserik tid i världshistorien som kommer att utmynna i mycket positivt på längre sikt.  På kort sikt är det tyvärr tvärtom.

Jag kommer att hålla mig till en nomenklatur av globalister och nationalister. Globalisterna kan tilldelas många andra epitet, vilket jag bland annat talar om vid våra möten och förklarar deras historia och backgrund.

Kortfattat uttryckt så är globalisterna de som har startat diverse globala organisationer framförallt under 1900 talet. De inkluderar FN, WHO, Nato, EU, WTO, World Economic Forum.

Globalisterna har också startat många så called NGO (Non-Governmental Organization, vilket inte förklarar vad de är enbart vad de inte är. Det kan vara fråga om Doctors without Borders, Läkare Utan Gränser, Röda Korset samt många fler.

Dessa globala organisationer försöker nu att göra dem överordnade de olika staterna/ländernas lagar och suveränitet. Exempel på detta är hur under pandemin WHO försökte att diktera lagar och dekret till alla nationer runt om i världen, som man då försvarade med att de skulle vara för invånarnas bästa – hälsa i detta fall.

EU har under en längre tid sökt att ta över lagstiftningen av olika lagar som skall gälla hela EU. Detta finns det gott om exempel på, som vi alla vet. Också oftast med motivationen för folkets bästa. Dessa byråkrater i EU är inte folkvalda utan valda av andra nationella byråkrater.

Återigen kortfattat utryckt så vill jag ge ordet nationalister betydelsen att de som vill bevara nationens/landets suveränitet och inte ge över makten till diverse globala organisationer. Det är då demokratiska nationalister jag talar om och inte den gamla sortens militärjuntor. Landets militär kan dock komma sättas i spel om den demokratiska processen sätts ur spel och militären behöver träda in för att försvara landet och dess lagar som är i riskzonen att upphöra på grund av korruption. Ett exempel på detta är vad som pågår just nu i Brasilien.

Militären i Brasilien har gjort en undersökning av det nyliga valet där. Man har uttalats sig och sagt att man inte kan utesluta fusk, men inte heller klart påvisa fusk. Militären säger sig behöva mer tid för att grundligt gå igenom genomförandet av valet och de röstmaskiner som användes där och sedan uttala sig. Under tiden protesterar nu miljontals människor i Brasilien mot valresultat, någon som inte nämnvärt tas upp i ”västerländsk” press. Folket och militären förefaller att här stå på samma sida. Det hör till saken att Lula satt i fängelse i Brasilien fram till ganska nära det senaste valet. CIA skickade ned diverse advokater till Brasilien och lyckades få ut honom ur fängelset baserat på teknikaliteter. Därefter satte mediapressen igång en stor kampanj för Lula och emot Bolsonaro, där Lula tidigt beskrevs som vinnare. Vi får se vad som händer i Brasilien och om valfusket från Lula avslöjas och om han avgår eller om militären måste gå in för att skydda nationen, under förutsättning att militären kan lägga fram bevis för valfusk.

Vi har andra scenarion mellan globalister och nationalister som nu utspelar sig i andra länder. Vi kan ta upp Ungern och dess ledare Orban som har blivit omvald vi ett flertal tillfällen i Ungern då han står upp för nationen Ungern som nationalist. Han är ständigt motarbetat av EU, som vill beskära Ungerns suveränitet än mer. Frågan är om Ungern kan vara kvar inom EU, eller vill vara kvar inom EU. Blir det Ungern som går eller EU som sparkar ut Ungern. Min känsla är att Ungern och Orban vill föra ett ”krig” mot EU inom EU snarare än utanför EU och kanske få andra nationer med sig.

Orban får mer och mer stöd från andra Europeiska nationer som har valt in nya ”nationalister” för att skydda landet. Jag tänker då på Meloni i Italien och kanske att Vox partiet kommer att vinna i ett framtida val i Spanien under sin ledare Santiago Abascal. Vox har redan bett att Meloni kommer till Spanien och håller tal under den framtida valrörelsen.

I Sverige lyser en debatt om EU gentemot Sveriges alltmer begränsade suveränitet med sin frånvaro. Samtliga mittenpartier, inklusive S, C, M, L, KD och SD säger sig vara för EU och vill inte diskutera frågan vidare. Det finns en del så kallade ytter partier som ställer sig emot Sveriges medlemsskap i EU, t.ex. Vänster partiet och Alternativ för Sverige. Det kan få en observatör att tänka till om hur det är med den politiska friheten i Sverige.

Min tanke är göra dessa meddelanden relativt fokuserade, men mer frekventa. Jag återkommer med nya texter.

Per Staffan

Du gillar kanske också...