Befrielsemeddelande #3 av Per Staffan, 29 november, 2022

Kära Ljusarbetare och andra,

Jag vill in detta meddelande ge en uppdatering om vad som händer och har hänt i Braslien, plus ge en förståelse av utvecklingen i Ukraina. Brasilien täcks just inte alls i den svenska pressen, och narrativet då det gäller Ukraina är fullt av propaganda.

Brasilien: Svensk press nämner då och då att det är protester mot valresultatet i Brasilien, vilket då är sant, men någon analysis eller beskrivning av situationen ges inte. Det är intressant att följa utvecklingen där då det  kan ge antydningar om en liknande utveckling i USA och kanske även i Sverige.

Tucker Carlson på Fox tog nyligen upp Brasilien, det täcks dock generellt lika dåligt i USA som i Sverige. Protesterna är nu inne på sin 29 dag. De avtar inte. Det är nu miljontals människor som protesterar. Det är förväntat att antalet kommer att öka till tiotals miljoner. Folket håller på att tåga till Brasilia – huvudstaden.

Folket är upprörda av det faktum att man inte har följt konstitutionen i landet. Den brasilianska konstitutionen säger att dömda förbrytare inte kan inneha en presidentpost. Lula dömdes till 12 års fängelse för korruption med av domare som tillsattes långt innan Bolsonaro tog makten. Han frisläpptes dock efter 580 dagar av högsta domstolen i Brasilien och tilläts ställa upp i valet av samma domstol, dvs stick i stäv mot konstitutionen. Domarna i högsta domstolen had Lula själv tillsatt – dvs en politisk tillsatt högsta domstol, som inte följer konstitutionen. Enligt konstitutionen i Brasilien är det militären som skall träda in och avgöra kriser eller tvistemål mellan det legislativa grenen och den politiska grenen. Militären vidmakthåller att Bolsonaro inte blev lagligt avsatt.

Vad som kommer att hända härnäst kan bli dramatiskt. Det förefaller som att militären har folket på sin sida och folket skulle stödja ett ingripande från militären.

 

Ukraina: Tyvärr så är svensk press full av propaganda och agerar som en hejar klack åt den nuvarande regimen i Ukraina. Man tar det som ett givet faktum att Ryssland och Putin är av ondo, något som inte kan ifrågasättas. Mina källor som jag litar på är bland annat Scott Ritter och Douglas McGregor, båda två kan man lätta hitta på YouTube och de är inte censurerade så vitt jag kan se. Ritter är en före detta amerikansk marine som tjänstgjorde i Irak, men är nu helt emot vad Biden gör i Ukraina. Colonnell McGregor tjänade i Trump administrationen och känner väl till ÖstEuropa. Den tredje källan är The Duran show på YouTube, med Alexander och Alexander. Det är slående hur mycket dessa tre är överens i sina bedömningar, vilket går stick i stäv mot det officiella liberala narrative Sverige, Västeuropa och USA.

För det första så är inte Ukraina på väg att vinna – pressen uppför sig som att heja på ett fotbollslag som förlorar. Ryssland hade sina anledningar att gå in i östra ukraina, se nedan. Man startade det som begränsad militär operation. Ryssland ser slaverna i Ukraina som sina bröder och systrar och ville inte starta ett storskaligt krig. Man ville få till stånd en förhandlingslösning och det var när att det gick, men Boris Johansson bland annat sa nej. Istället satsa på Ukraina på en offensiv. Ryssland svarade då med att med folkets vilja inkorporera östra Ukraina i Ryssland. I och med detta så angriper Ukraina Ryssland och det har blivit ett krig, som man försökte att undvika från början. Det storskaliga kriget har inte startat än. Ryssland har nu mobiliserat 600 – 700 000 soldater. 300 000 skall finnas i de norra delarna och 400 000 i de södra delarna. Ryssarnas mål är att ”denazifiera” landet med våld om så krävs. Ryssarna har inte så bråttom, dels vill man låta regimen i Ukraina förstå allvaret och allvarligt förhandla om fred, dels vill man vänta på att vintern kommer och marken är frusen och stridsvagnar och annan tung utröstning kan röra sig fritt innan man startar. Detta storskalig krig kan starta innan slutet av året eller förväntat inom några månader och inte mer.

Under tiden försvagar ryssarna Ukraina. Dels är Ukrainas förluster så mycket högre. För varje rysk soldat som dör i kriget är det uppskattat att 8-9 ukrainska soldater dör. Man bombar infrastrukturen för att förbereda för den kommande militära operationen, där Ukraina inte kommer att ha en chans. Såvida NATO inte träder in.

NATO länderna i Europa förefaller inte ha någon större lust att gå med i kriget. NATO har redan skickat så mycket utrustning och ammunition till Ukraina att NATO länderna nu lider brist och det gäller USA också. Ryssland har en etablerad produktionskapacitet och har inte lidigt samma storlek av förluster, tvärtemot vad den liberala pressen påstår. NATO och USA är helt enkelt inte förberedda på ett krig med Ryssland, man trodde man skulle knäcka Ryssland ekonomiskt, men det blev istället folket i Europa som blev lidande.

Det ända som NATO skulle kunna sätta in är kärnvapen för stå emot den ryska militära överlägsenheten. Är Biden beredd att göra detta? Det återstår att se och kommer dessa kärnvapen att placeras på svensk mark. Det skulle betyda att Sverige blir en måltavla.

Det är således inte Putin som har någon anledning att ta till kärnvapen då Ryssland är överlägset på slagfältet, det är den svaga parten, dvs NATO och USA som skulle frästas att göra så. Det låter ju otroligt att USA skulle göra så, ta till kärnvapen. Vad som är oroande är dock att globalisterna i själva verket vill starta tredje världskriget. Det skulle nämligen hjälpa dem att stöpa om världsordningen till ett totalt slaveri av befolkningen, vilket man redan är i full fart med.

Sen är det en fråga om Biden och USA har förmåga att starta ett kärnvapen krig. Kanske några av er kommer ihåg att efter att Trump ”förlorade” valet år 2020 så krävde Nancy Pelosi, demokratisk talesman i representanthuset, att Trump skulle lämna över den så kallade ”fotbollen”, vilken innehåller koderna som behövs för att utlösa kärnvapen. Det blev ingen officiell rätsida på detta. Min förståelse är att Trump aldrig lämnade över koderna till Biden administrationen utan det är General Berger som leder marinkåren som sitter på dessa koder – han är vad man kallar ledare för ”The White Hats”, dvs de goda inom militären.

Det skulle betyda att det inte blir något kärnvapenkrig och samtidigt kommer Ryssland vinna kriget på marken i Ukraina och avsätta den nuvarande regimen där. Denna tillsattes år 2014 då en CIA ledd kupp tog valsegern från en ryssvänlig vald regering. När Ryssland tar över i Ukraina kommer många hemligheter att komma till ytan, då get gäller korruption, biolabs, pedofili och mer. Globalisterna som stöder Ukraina är livrädda för detta. Det kommer att fortsätta att strida till att den sista Ukrainska soldaten dör, vilket nu har blivit ett uttryck.

 

 

 

Du gillar kanske också...