Befrielsemeddelande #4 av Per Staffan, 4 december 2022

Kära Läsare,

Jag fortsätter med mina befrielsemeddelanden då jag har fått stor uppskattning av dem, som en motpol vad man finner i massmedia. Som ni vet är alla större tidningar i Sverige kontrollerade av Bonnier och andra grupper.

Den har gången tänkte jag ta upp begreppet InfoWar eller Informationskrig. General Flynn i USA, han som blev falskt anklagad i USA och sattes i fängelse innan DJT frisläppte honom, har skrivit en bok som handlar om The Fifth Generation of Warefare, dvs krig av den femte generationen. Här handlar det om informationskrig och infiltrerande av myndigheter och statliga organisationer från både inhemska agenter och utländska agenter. Det handlar också om att lösa upp kontrollen av gränserna så kriminella kan komma in i landet, och utländska agitatorer. Det handlar om att förgöra det, i detta fall, amerikansk ungdom, genom att släppa igenom fentanyl, dödlig drog, tillverkad i Kina, som dödar uppemot 100 000 amerikanare varje år. Det handlar om människosmuggling av barn och kvinnor och hur de sedan skall rösta på det demokratiska partiet.

En annan stor bit är och har varit propagandan angående Covid. Sanningarna börjar komma fram. Det finns nu statistik som visar på hur de som dör av Covid är i större antal vaccinerade än icke-vaccinerade. Dvs, tvärtom vad man sa skulle hända. Denna statistik kommer nu ut även i vanliga massmedia som inte längre lyckas hålla informationen tillbaka. Detta gäller då folk som dör i Covid. Det börjar också komma ut mer och mer information hur folk dör i ökad mängd – dvs den så kallade överdödligheten. Det är de som dör mer än genomsnittet för den månaden eller veckan under tidigare år. Folk dör av blodproppar, myokardit (ofta vältränade unga män i militär ålder) och mer. Det påskyndar och driver på cancer. Sammantaget ger det en överdödlighet, men svår att direkt spåra tillbaka till viruset utan många år av forskning. Viruset påverkar också fertiliteten, dvs kvaliteten på ägg hos kvinnor och spermier hos män. Det visar sig nu i en ”oförklarlig” sänkning av fertilitet i länder som Sverige, Tyskland och USA, som får forskare att klia sig i huvudet. Sanningen är den att globalisterna vill ha en sänkning folkmängden.

Det visar ju sig också på många andra sätt. Genom propaganda skuldbelägger man yngre generationer till att tro att det är fel att ha barn – klimatet är mer väsentligt än rätten att ha barn. Man uppmuntrar unga, genom könsosäkerhet,  att byta kön, det innebär i princip könstypning, och dessa individer kan därefter inte ha barn. Dessa idéer framförs utan hämning i massmedia. Det vill säga de är en del av informationskriget för att underminera landet i fråga, och nu gäller detsamma hela västvärlden.

Massmedia understöds av social media såsom FB och fram till nyligen Twitter. Situationen börjar nu förändras inom Twitter då Elon Musk har tagit över. Påvisbar information kommer fram som visar på hur vänsterpropaganda har släppts igenom utan att vara kritiskt granskad. Däremot stoppade Twitter nyligen sanningar om Hunter Biden’s lap top att läggas ut på Twitter. Det har handlat om censur av ett privatföretag efter påtryckningar från statligt och regeringshåll. Att dessa sanningar nu inte längre kan hållas tillbaka är mycket spännande och kommer att spränga det demokratiska narrativet i USA. Hunter Bidens laptop kommer med stor sannolikhet att leda till att Biden ställs inför riksrätt och avgår, tillsammans med Camilla Harris.

I och med att Republikanerna har vunnit majoritet i representanthuset har de möjlighet att starta en mängd olika undersökningar angående till exempel den 6 januari då de påstås att MAGA folk stormade Kapitolium för att störta regeringen Biden, vilket är osant. Det ledde till att den en stor mängd skyldiga sitter i isoleringsceller utan rättegång sedan dess. Många undersökningar kommer att startas. Förslagens ratificering kan stoppas i Senaten där demokraterna nu sitter på kontrollen, men när de stoppas efter att bevisen har lagts fram kommer Biden och den djupa staten se mycket illa ut och alltfler människor kommer att vakna. Det är i själva verket Trump målsättning att väcka upp folket – inte att gå in med grova medel och ta över, utan att väcka upp folket.

Trump gör nu också en annan smart manöver, som jag inte tror jag har skrivit om tidigare. Ni som följer politiken vet att Demokraterna har försökt att få Trump att lägga fram sina skattedeklarationer för allmän inspektion. Det gäller inte bara hans personliga skatter utan också hans företag. Han har motsatt sig detta och förlorat i många legala instanser. Folk (demokrater framförallt) tror att han har något att dölja. De har vunnit i lägre instanser med Trump har överklagat och kommit så högt upp som Högsta Domstolen som skall ta upp ärendet. Trump bryr sig nog inte så mycket om vad utslaget blir, han har inget att bli förödmjukat om i denna fråga. Om han förlorar så har det satts ett prejudikat, att man kan kräva av politiker att de skall överlämna sina deklarationer för allmän inspektion. Med tanke på den enorma korruption som florerar inom det demokratiska partiet och även inom RINO grupperingen hos republikanerna så kan Trump gå efter dem och spåra korrupta pengar som de har tagit emot, när de väl tvingats att lägga fram sina skattedeklarationer så som de tvingade honom att göra med hjälp av Högsta Domstolen. Det kommer att bli ödeläggande för alla ”Deep staters”.

Trumps anhängare kan då driva detta i representanthuset under de kommande två åren och innan valet i november 2024. Innan dess kommer också valfusket som genomfördes under 2020 och 2022 att avslöjas. Framstegen därvidlag kommer jag att ta upp i ett framtida meddelande – avslöjandena kommer också bli att utdragen affär. I start groparna har vi dock Kari Lake i Arizona som har startat en legal process angående valprocessen för hennes guvernörsval. Trump kommer att i mångt och mycket låta de olika staterna driva sina egna processer. Kari Lake har också kallats ”Donald Trump in High Heals”. Eventuellt får hon konkurrens med Giorgia Meloni i Italien om denna benämning.

Sammanfattat kan man säga att det finns nu många positiva utvecklingar. Twitter blir ett socialt media för att lägga fram sanningar under Elon Musk, som det nu ser, tillsammans med Trumps eget Truth Social.  Olika nya ledare i olika stater i USA och i Europa följer i Trumps fotspår. Förutom Kari Lake i Arizona och Giorgia Meloni i Italien så har vi Bolsanaro i Braslien och man kan nog lägga till Victor Orban i Ungern till denna skara av oppositionella till globalisterna agenda.

Du gillar kanske också...