Mira från Plejaderna genom Valerie Donner, 30 november 2022

 

Mira från Plejaderna genom Valerie Donner 30 november 2022

Meddelande från Mira från det Plejadiska Höga Rådet, 29 november 2022 genom Valerie Donner

Hälsningar:

Jag är Mira från Plejadiska Höga Rådet.

Jag hälsar er idag från Jordrådet, ni speciella markpersonal. Vi beundrar ert tålamod och er uthållighet med uppstigningsprocessen. Vi berömmer er på alla möjliga sätt för att ni är den mest extraordinära markpersonal som vi någonsin har arbetat med. Ni beundras av vår Skapare och alla av Ljusets Galaktiker och Världar. Vi hedrar er för ert ljus, er kärlek och för er livsglädje på ert uppdrag för jordens uppstigning.

Föga anade någon av oss vilken mödosam process detta skulle vara. På grund av er och vårt arbete tillsammans är en mycket stor andel av de mörka krafterna nu borta från planeten. De återstående eftersläntrarna kämpar för att behålla vad de har men till liten nytta. De är verkligen förlorade.

Vi firar detta för att de har gjort så ont och skadat livet på Jorden. Till och med Skaparen har höjt sina armar när han insett skadan som har skett. Vänligen märk våra ord att detta aldrig ska hända igen någonstans i skapelsen. Jorden är den sista platsen där ett mörkt maktövertagande någonsin kommer att inträffa igen!

De har alltid försökt hitta det ni har här på jorden för att behålla det för sig själva, och för att kontrollera det och kontrollera er! De har neutraliserat sig själva till en punkt utan återvändo. Det som händer dem påverkar också andra med liknande avsikter. Några viktiga lärdomar från skapelsen har inpräglats i historien.

Vi njuter av hur vi alla har arbetat tillsammans. Vi har lärt oss hur man spelar spelet och hur man omstrukturerar där det behövs. På grund av detta har vi gjort förbättringar i uppstigningsprocessen som vi kan använda senare med andra planeter. De kommer att vara evigt tacksamma för vad ni har gjort och vad vi har gjort tillsammans.

På grund av vilka ni är som djupsinniga varelser av ljus, kommer ni att välkomnas till många andra stjärnsystem och planeter. Ni kommer att dela era berättelser och läror med andra uppstigande planeter. Ni kommer att bli hedrade och vördade.

Ni lever nu i mycket högre medvetande. Några av er är i den 5:e dimensionen och högre. Livet kommer att börja bli lättare för er och ni kommer att skörda frukterna av ert hårda arbete.

Vi vill att ni ska veta hur mycket vi älskar er och hur tacksamma vi är för allt ni har gjort.

Jag är Mira som sänder stor kärlek till er.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...