Benjamin Fulford, Fullständig Rapport, 25 december 2017

Benjamin Fulford, Fullständig Rapport, 25 december 2017

God Jul: De 13 blodlinjefamiljerna i ”Illuminati” söker uppnå fred

 

Av Benjamin Fulford White Dragon Society

Fred på jorden och goodwill till alla (och inte bara för människorna, utan för alla livsformer) ser ut att kunna bli ett realistiskt mål för 2018, nu när de 13 blodlinjefamiljerna i ”Illuminati”*, ser att deras forntida styrning av planeten Jorden kollapsar, och för fredens skull nu blir stämda. Förra veckan träffade en representant för G7 (Tyskland, Storbritannien, USA, Japan, Italien, Frankrike och Kanada) en företrädare för White Dragon Society (WDS) för att diskutera fredsvillkor, enligt en WDS-medlem som var närvarande vid mötet. G7 är givetvis den politiska fronten för de 13 blodlinjefamiljerna. Det finns inga tveksamheter om att detta möte möjliggjordes av människor inom det militära industrikomplexet, som agerar i Jesus Kristi anda, och i och med det önskar vi alla ”en God Jul och ett Gott Nytt År”.

Blodlinjens erbjudande att förhandla om fred, är direkt kopplat till det nödläge som tillkännagavs förra veckan, av USA:s president Donald Trump. Om ni inte har sett det ännu, läs det historiska dokumentet i länken nedan.

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-president-congress-united-states-6/

”Efter Hanukkah utlyste Trump undantagstillstånd, och undertecknade den 20:e december en verkställande order som fryste tillgångarna hos de som anklagats för kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption, ett övergripande tilltag – allt för att göra Bush, Clinton, Soros, Obama, Kabalen och den globala Judiska maffian bankrutta”, var hur en Pentagonkälla sammanfattade situationen.

”Den nationella nödsituationen gör det möjligt för Trump att beslagta tillgångar, och låta militären göra massarresteringar för att dömas i militära tribunaler, vilket innefattar krigsrätt”, fortsätter källan.

Pentagons källa skickade också en kopia av detta fotografi med förklaringen: ”Trump bär lila när han avslöjar sin nationella säkerhetsstrategi den 18:e december, som en segergest över Soros/ Hillarys lila revolution, och håller vattenglaset med båda händerna, för att simulera handbojor.”

En tydlig reaktion märktes då representanten för blodlinjen bokade möte den 23:e december, den Japanske Kejsarens födelsedag, och påstod sig vara en representant för den Kejserliga familjen och G7. Representanten agerade som om han förhandlade om en överlämning, och sa att blodlinjerna vill behålla sina befintliga nationsstater och institutioner som de är, men sa att de var villiga att samarbeta och finansiera en ny internationell ekonomiskt framtida verksamhet.

WDS-förhandlaren sa att befintliga nationalstater och institutioner skulle få lov att till största delen fortsätta, och betonade att WDS var intresserade av att skapa något nytt, inte att förstöra någonting gammalt. Vissa gränser, emellertid, så som den artificiella uppdelningen av den Koreanska Halvön, skulle dock behöva ändras, kom båda parter överens om. Båda var också överens om att FN, så som det för närvarande är uppdelat, är dysfunktionellt och drastiskt behöver reformeras. Sammantaget var de två sidorna tillräckligt nära på dessa punkter, för att kunna nå någon form av eventuell överenskommelse.

Emellertid sade blodlinjens representant att de ville behålla kontrollen över centralbankerna och skapandet av pengar, för ”om folket hade kontroll över den monetära politiken, skulle ingen arbeta.” Han tillade att även om det fanns ett Råd av 13 i Schweiz, som representerar var och en av familjerna, var många av ledarna för dessa familjer, som kejsaren i Japan, egentligen inte från verkliga blodlinjefamiljer. Han sa att familjerna fanns mer som institutioner, än som representanter för de faktiska blodlinjerna.

WDS-representanten sa att de stöder tanken att pengar skulle tjänas in, men att folkkontrollerade centralbanker skulle kunna tillhandahålla pengar för att betala sådana saker som utbildning, militär, offentliga arbeten, hälso- och sjukvård, utforskning av universum och vetenskaplig forskning. WDS-förhandlaren sa också att WDS insisterar på ett Jubileum, eller engångsavskrivning av alla skulder, offentliga och privata, tillsammans med en omdisponering av felaktigt erövrade tillgångar. Om dessa villkor blir överenskomna, kan blodlinjerna fortsätta att fungera i en mindre roll i den gemensamma delen av ekonomin, sa WDS-representanten.

Då avbröts förhandlingarna, eftersom representanten för blodlinjen tydligt inte var behörig att förhandla om slutet på privatägda centralbanker, eller ett Jubileum.

Följande dag sände emellertid en representant för en grupp som kallas ”the Golden Dragon”, som kontrollerar den guldbackade delen av det nuvarande internationella finansiella systemet, följande meddelande till WDS: ”Jag är mycket nöjd med att kunna komma fram till en förlikning och förhandla så att Förenta Staterna kan börja på nytt, med en ny ekonomisk övergång.”

Det måste noteras att medan den militära statsskicket, som representeras av Trump, definitivt vann i USA, så har blodlinjerna fortsatt stark kontroll i resten av världen. Så även om Trump använder en ”ekonomisk nödsituation”, för att bli kvitt den amerikanska kreditkortsräkningen, så kommer USA nästa gång det handlar om bensin, inte längre att kunna betala för den med sitt kort. Detta kommer att innebära ett svårt slag, vilket redan upplevs i Puerto Rico.

David L. Norquist, Undersekreterare och Controller på USA:s Försvarsdepartement, beskrev i ett pressmeddelande den 7:e december, vad en Amerikansk statlig avstängning skulle innebära som följer: ”… militär personal anmäler sig som tidigare men vi kan inte betala dem förrän avstängningen upphör …. Enkla saker som förmåner vid dödsfall under tjänstgöring till familjer och militära medlemmar, kan vi inte utföra …. Entreprenörer kommer inte att kunna rapportera och arbeta …. Jag kan inte betona nog mycket hur destruktiv en avstängning blir …. Detta ger krusningar genom hela organisationen och är mycket illa.”

https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1391630/department-of-defense-press-briefing-by-pentagon-chief-spokesperson-dana-w-whit/

Med andra ord, att prata med the Golden Dragon om en ”ny ekonomisk övergång”, är definitivt rätt väg att gå. Inget specifikt datum för förhandlingar har ännu fastställts om när det här nyhetsbrevet blir offentligt.

I vilket fall som helst, så kommer den Amerikanska militärregimen att vara på offensiven mot kabalen under de kommande dagarna, och in på det nya året för att maximera förhandlingens inflytande.

Vad gäller detta, så säger Pentagons källor att George Soros inte har dödats som tidigare rapporterats, men har varit under arrestering och blivit förhörd i flera månader. Han blev nyligen ”hämtad från Atlanta till Naval Base Camp David, eftersom kabalen kollapsar”, säger källorna. Många andra stora oligarker har också hållits arresterade och avskilda från yttervärlden under en tid, tillägger en CIA-källa.

”[USA:s Försvarssekreterare James] Mattis besökte Gitmo [Guantanamo Bay Naval Base] den 21:e december, vid vintersolståndet, för att förbereda en ”mycket speciell plats” för Soros och kabalen, och de kanske blir döpta”, fortsätter Pentagons källor.

En annan person redo för ”dop” är ”Israelkonfliktens diamantmiljardär och Mossadtillgång Dan Gertler, som sanktionerades för sina band med Marc Rich [med huvudkontor i Zug, Schweiz] och Clinton Foundation”, säger Pentagons källor. ”Detta kan sträcka sig till att andra Judiska oligarker, som Googles ordförande Eric Schmidt tas ner”, noterar de. Nu är det förmodligen inte så bra att vara Mark Zuckerberg i ”Spybook”.

Isoleringen av Khazarian-maffians oligarker (som dyrkar Satan och således inte är Judiska, även om de hävdar att de är det), framgick mycket tydligt i förra veckans diplomatiska rutt 184-9, i FN i Israel (om man räknar de som inte röstade och de som lade ner). De enda länder som röstade med Israel mot en resolution som fördömer USA:s plan att flytta sin ambassad till Jerusalem, var Guatemala, Honduras, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Palau, Togo och USA. ”Detta kan bana vägen för USA att dumpa Israel, och låta Ryssland, Kina, EU och FN vara hederliga fredsmäklare”, säger Pentagons källor.

Denna röstning mot Israel handlade inte om Jerusalem, utan var snarare ett budskap från världen till Israelerna, att de bara kan bygga om sitt tempel och få fred, om de förhandlar i god anda med sina grannar. Världen är less på de religiösa fanatikernas ständiga krigshets och lögner, som tror att de har någon form av gudomlig rätt att styra världen från Jerusalem. Som de religiösa Judarna med rätta påpekar, Gud gör Guds arbete, inte några fanatiker som själva tar på sig Guds roll.

Världen vill ha fred, och det är vad vi kan uppnå 2018, nu när blodlinjefamiljerna äntligen har kommit till förhandlingsbordet.

* Vi har skrivit ”Illuminati” inom citat, för då representanter för blodlinjefamiljerna har refererat till sig själva som ”Illuminati”, så finns det ännu en grupp långt ifrån blodlinjen, som även de kallar sig Illuminati. Vi bestämde oss för att hänvisa till den första gruppen som ”blodlinjen” och den andra som ”Gnostiska Illuminati.”

 

https://benjaminfulford.net/

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

 

Du gillar kanske också...