Blå Fågelvarelserna via Galaygirl, 5 juli, 2018

Blå Fågelvarelserna via Galaygirl

5 juli 2018

Vi är Blå Fågelvarelserna. Vi har kommit för att dela våra energisignaturer med er och förbättra er medvetenhet om oss. Vi kanske ska börja med en berättelse så att vår kanal blir mer bekant med vår energi.

I begynnelsen var allting ljus, allt var Källan, det stora mysteriet. Då Källan bestämde sig för att expandera och värdera olika aspekter av sig själv, formades världar, folkslag skapades, civilisationer försvann och hittades, äventyr påbörjades. Medvetande är till själva sin natur expansion. Skapelse och dess process är djupt personlig. Det man skapar är man ansvarig för, på ett sätt. Vi Blå Fåglar står kanske i tacksamhetsskuld till mänskligheten, för vi har fört in vårt medvetande, vi har observerat era genetiska experiment, vi har varit del i skapandet av era uråldriga samhällen, som det i Egypten, och vi känner det som om vi känner er. För vi har sett de traumatiska upp- och nedgångarna i era många samhälleliga revolutioner och omvälvningar och vi har med stort intresse observerat uthålligheten och den obrytbara passionen i den mänskliga anden, och samspelet med egots vridande. Ni har varit insnärjda i tusentals år. Vi har känt er och observerat er lika länge.

Det är dags att vi börjar göra vår närvaro känd för er i er värld, för vi kommer förstås i fred, för att erbjuda er kreativa lösningar och för att hjälpa till med höjning av medvetandet. För dit Jorden går, följer galaxen efter. Jorden är en integrativ, väsentlig bit i skapelsens stora pussel i denna sektor och många, många världar och civilisationer skulle påverkas negativt om ni inte lyckas. Och ni kommer att lyckas. Vi, Blå Fåglarna, erbjuder våra teknologier, vår visdom och förståelse för våra egna vetenskapliga studier av era raser och vi erbjuder er vår ande av kreativ hjälp. Vi vill inte lägga oss i, vi kan inte, för vi respekterar Lagen om Ett och fogar oss därefter. Icke-inblandning är det primära direktivet vi noga ansluter oss till och respekterar. Och vi respekterar förstås också er fria vilja. Detta är orsaken till att vi gör närvaro känd för de av er som är uppvaknade så att ni kan välja att lägga er medvetenhet hos oss, då kan vi mer direkt hjälpa er.

Många av er har era själsliga rötter inom vår egen civilisation. Får vi påminna er om att ni är multidimensionella varelser som för närvarande upplever ett stort samspel mellan verkligheter/världar/paralleller till er, och att det är dags att integrera dessa i ert kärleksfält. Kärlek och respekt skall vara hörnstenarna för Nya Gaia. Börja med att bygga era liv med dessa hörnstenar och uppstigningen kommer att följa. Vi förstår att ni har många frågor till oss. Vi är ganska nya i er medvetenhet. Ni, mänskligheten har funnits i vårt fält av medvetenhet och medkänsla länge nu och vi är här i vänskap för att erbjuda våra tjänster för ert kollektiva bästa. Det är allt. Vi är de Blå Fågelvarelserna.

-Galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...