Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 6 juli, 2018

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

6 juli, 2018

Hur länge det dröjer innan ni framskrider till den utlovade framtiden och får uppleva de många fördelar som man har talat om, beror i hög grad på er. För tillfället håller omständigheterna på Jorden att rasera och en lösning ser inte ut att vara på väg. Svaren är emellertid kända och det är bara en tidsfråga innan en våg av förväntningar, som resulterar utifrån det som närmar sig, kommer att lyfta upp människorna. Med all säkerhet har flera källor outtröttligt arbetat för att få saker och ting att röra på sig, så att ett tillkännagivande kan göras för att hålla kvar bilden för er och uppmuntra till en mer acceptabel utsikt.

Ni upplever fortfarande ett resultat av de gamla energierna, men de börjar sakta lösas upp och de själar som är involverade lyfts upp i sitt medvetande. Det är inte längre nödvändigt att dröja sig kvar vid tidigare händelser som har visat sig vara negativa och det är långt bättre att hålla sig till tankarna på de kommande förändringar vilka kommer att visa sig vara mycket mer gynnsamma än tidigare. Ingen vill att ni ska fortsätta uppleva besvärligheter och trauman från det förflutna och det är i själva verket nödvändigt att ni hjälper den nya energin att helt och hållet etablera sig på Jorden. Ni kommer att märka att det är svårt att göra synliga framsteg, men genom att vara uthålliga får ni slutligen se resultat.

Det finns inga genvägar till framgång, men hårt arbete kommer tvivelaktigt att ge er resultat. Överallt runtomkring er sker ett uppvaknande till det ansvar ni har att ta hand om den Nya Jorden. I flera avseenden har problemen uppnått farliga nivåer och behovet av att korrigera dessa är ert att klura ut. Men när ni väl indikerar er avsikt att tillrättalägga saker och ting, så finns det skaror av hjälpare som står beredda att hjälpa er, men ni måste ta det första steget för att förändra saker innan hjälpen kan ges. Med all säkerhet så finns en rörelse bland er för att skapa grupper som är kapabla till att initiera stegen till att få saker och ting i god ordning. Medan de förbättras allt med att vibrationerna höjs, så måste ni börja tänka ”den Nya Tidsåldern” och hjälpa till med att lyfta upp Mänskligheten.

Steg i rätt riktning kommer att komma med en acceptans av alla andra Människor, oberoende av färg eller religion och skapandet av ett världsomfattande nätverk av hjälp. För närvarande förekommer det många olikheter mellan er alla och det är dags att lägga dem åt sidan och uppmuntra alla att detta är gynnsamt för helheten. Hjälp kommer till er från vissa överraskande källor och det kommer att hjälpa till med att snabba på förändringarna. Under tiden finns det uppfinningar som står redo att släppas ut, vilka kommer att främja er livskvalitet. I verkliga termer har ni hållits tillbaka så länge och nästintill fastnat i en tidsförvrängning. Men allt håller sakteligen på att ändras och ni kommer ännu att få se de gynnsamma förändringar som står redo att bli introducerade, vilka i hög grad kommer att lyfta upp er.

De största förändringarna som behövs står i relation med utnämnandet av dem som har erfarenhet och de rätta avsikterna att ta Mänskligheten till en ny era. Den blir en av rättvisa, barmhärtighet och hänsyn för alla som har fått lida under den gamla regimen. Det som tidigare var acceptabelt har ingen plats i och med de nya sätten av samarbete och sympati, som vänder sig till den ojämlikhet som för närvarande råder. Ni är En Mänsklig Ras och i och med att ni samarbetar kommer ni att uppnå storslagna saker som i snabb takt lyfter er in i den Nya Tidsåldern.

Det finns förslag om att händelsernas tajmning föreligger och så som saker och ting utvecklas, närmar sig Uppstigningen och står redo att införa en ögonblicklig förändring. Det är möjligt, för så snart som det ”gamla” har rensats bort, så står det ”Nya” redo att bli manifesterat och med hjälp kan detta etableras på en relativt kort tid. Helt säkerligen involveras gigantiska uppdrag, men med hjälp av ET-teknologi och hjälp, så blir framstegen mirakulösa, så som de med era befintliga förmågor kan bedömas. Uppdragens storlek kan förefalla skrämmande och överväldigande, men med er hjälp kommer ni att bli förvånade om inte häpna, över hur snabbt de kan genomföras. Så låt inte er själva bli dystra eller nedslagna, eftersom allting framskrider väl på en högre nivå.

Det är många av er som undermedvetet kan känna att storslagna och välkomna förändringar är på väg och i stället för att sprida domedagsstämning, så är ni vad man skulle kunna säga ”uppåt och tillitsfulla” vad framtiden anbelangar. I eoner av tider har det varit känt att den sista Tidsåldern med stor säkerhet skulle komma att sluta framgångsrikt i stället för med misslyckande, vilket har ägt rum vid de tidigare cyklernas slut. Var försäkrade om att ni har förtjänat den framgång som är på väg till er och att ni inte behöver vänta alltför länge förrän ni börjar få se de första tecknen på den. Projicera positiva vibrationer för framtiden, så kommer den att förverkligas snabbare.

Man skulle kunna säga att när man helt har nått botten, så finns det ingenstans att ta vägen förutom tillbaka upp igen. Men när man har ramlat ner i djupet av det mörker som så håller oss tillbaka, så kommer det hursomhelst att bli uppenbart för en att det nu är dags att slåss mot det som inte är av Ljuset. Inte bara det, avhys alla som har assisterat de Mörka för sin egen vinning, eftersom de inte på något vis representerar människorna eller deras ambitioner för frihet samt för yttrandefrihet. Ni är inte exceptionella i era behov, men USA som är ett mycket stort land av enorm rikedom och potential, ni borde kunna säkerställa att era pengar spenderas väl på er och inte på att ytterligare gynna de mörka, vilka har omdirigerat ert välstånd för att täcka upp för sina dolda aktiviteter. När väl Sanningen verkligen uppmärksammas, så kommer en stor revolt att äga rum och folket kommer att kräva och erhålla de förändringar som de behöver. Kom ihåg att era tankar är kraftfulla och kollektivt kan ni få saker utförda. Låt er inte rubbas av falska löften och ifrågasätt vadhelst ni ställs inför, samt bär i sinnet att hela världen befinner sig i en förändringsprocess och att allting leder till Uppstigningen.

I och med att ni höjer upp er till högre vibrationer så kommer ni att finna mindre och mindre disharmoni och slutligen kan denna inte längre existera. Den nya energin är kraftfull och av en hög vibration och med tidens gång kommer själar av en lägre vibration inte existera i den. Så ni kommer automatiskt att märka att ni är tillsammans med likasinnade själar och det är i dessa förhållanden som ofta har beskrivits som Paradiset. Det är er framtid att fortsätta utvecklas och röra er till Ljusets högre nivåer, medan ni samtidigt höjer era egna medvetandenivåer. I slutänden blir ni en totalt utvecklad själ med en fullständig uppsättning chakran. Ni kommer att ha krafter bortom er nuvarande fantasi och också ha makten att skapa, men alltigenom er evolution kommer ni förmå hantera dem på rätt sätt, tillika med egenskaper av Universell Kärlek.

Detta är vad ni kan förvänta er i framtiden och i och med att varje lärdom blir lärd, så växer ni alltmer i andlighet och förståelse.

Nu lämnar jag er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Själv, och varje själ har samma inre förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...