Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild 2 december, 2018

Galaktiska Ljusfederationen

via Blossom Goodchild

2 december, 2018

 

God morgon! Nu sätter vi igång igen! Jag har fått in flera förfrågningar från personer som vill förstå mer om den Tre-dubblade Energin som nu kommer in. Jag måste säga, att från och med den 11.11 för några veckor sen … så kan jag känna att Energin avsevärt har förändrats. Blir ALLTING tredubblat? Till exempel så ville någon veta ifall de kosttillskott som man nu tar tredubblas i sin effekt? Innehåller den tredubblade Energin allt som vi tänker, säger, intar till våra kroppar och lyssnar till? Och när vi får ta emot Energiarbete eller en Healing, blir även denna tredubblad? Jag är säker på att ni begriper.

Välkomna till Var och En av er och tack för att ni ställer frågor om detta ämne. Vi är glada att få erbjuda mer förståelse om hur det fungerar.

Till att börja med skulle vi vilja föreslå att beakta era KÄNSLOR. Att ’lyssna’ till dem och sätta er in i hur de upplevs. Kan ni säga att de har fördjupats i sin kvalitet? Om de är av Glädje eller på något annat sätt?

Man måste beakta exakt vad detta ’Tredubblande’ innebär till sin essens. Det är något av en Högre Renare Energi … som strömmar in i/blir en del av … er Planets atmosfär. Javisst, den grad till vilken den nyligen har trätt in i, är långt starkare än det vanliga ’framträdandet’, skulle vi kunna säga. Vibrationen i denna Energi kommer att kräva ’tid’ för att bli integrerad med den Vibration som redan finns närvarande. Att lyfta upp den som ÄR … till den Högre nivån av det som kommer igenom. Någon frågar om den effekt som kosttillskotten kan ha, ifall de tredubblas? Överväg att allting lyfter sig självt tre steg uppåt … sedan kommer jämvikten i ’det som är’ att vara densamma. Men av en starkare kvalitet. Så man skulle därför inte ’avfärda’ sådana saker, för styrkan i ens intag kommer att matcha styrkan i den nivå till vilken kroppen har höjt sig. (Tredubblats till).

Vi ska säga att ens Medvetande kommer att vara märkbart Förhöjt under de kommande dagarna. Ens Medvetenhet om omgivningen. Ens medvetenhet om förståelse. Ens Medvetenhet om Självet och ens syfte kommer också att betonas alltmer.

Dessa ’Sammansmältningar’ kommer att tillåta en mer ’flytande’ inställning till allt som man tar sig för.

Kan ni vänligen vidareutveckla detta?

I det att den Energi som strömmar igenom är av en mer Behagfull nivå. Den täthet inom vilken ni under så lång tid har vistats, håller på lyftas upp till ett Ljusare ’spel’. Det har det gjort under en rätt lång tid och ändå förekommer en intensitet inom dessa Energier för att saker och ting ska ’börja få Fart framåt’ och ’Lätta upp bördan’ för att framstegen ska ske smidigt, med så få störningar som möjligt.

När dessa Högre Energier strömmar in, så gagnas man … om man tillåter Själen att göra det … i hög grad på sådana sätt som inombords bär Frid. Det kommer att ske en acceptans gällande ’Allt är som det ska vara’ i och med att energierna kopplas ihop med Själssjälvet och vardera uppmärksammar den andra.

Det kommer att KÄNNAS som om Själen lade sig tillrätta. En KÄNSLA av acceptans inombords att ’Man befinner sig på spåret’. Ens sinnestillstånd kommer att vara mer accepterande gällande VAD SOM ÄR … för det uppmärksammar den resa som man gick med på att åtaga sig. Så att allting som visas i det ’yttre’, via media osv, inte längre kommer att stjälpa vagnen så att säga. För stabiliteteten i MEDVETENHETEN om DET SANNA SJÄLVET som varsamt vilar inombords når en punkt där det inte kan ’skakas om’ av sådana upptäckter.

Allt kommer att förefalla vettigt på en djupare nivå och därför blir ytans nivå förstådd för exakt vad den är … Ytan.

Det DJUP inom vilket er Själ samarbetar med ALLTET blir så stabilt att fastän det inte kan förekomma ord för att uttrycka den INRE VISSHETEN gällande SANNINGEN … som saknar ord … kan det kännas på en mycket starkare nivå.

FÖLJ MED FLÖDET.

KÄNN FLÖDET OCH FÖLJ MED DET.

DET ÄR SÅ VIKTIGT ATT LE OCH ATT ANDAS DE DÄR TRE DJUPA ANDETAGEN.

Ni stärker automatiskt upp förbindelsen med DEN ENDA.

När den här Tredubblade Energin nu kommer in … så är den utformad så att den förbinder er med de Högre Nivåerna av Varande. Ert Varande. Era Högre nivåer av Varande. Ni förmår KÄNNA er framtid på ett sätt som ni hittills inte har kunnat göra.

Att få ta emot denna Energi in till/på er Planet är en OFANTLIG markör om att saker och ting verkligen HÅLLER PÅ ATT FÖRÄNDRAS … OCH FÖRÄNDRAS TILL DET BÄTTRE. Fastän, såsom vi säger, utsidan av detta kan verka vara annorlunda.

Allt det som visar sig som ett ’uppror’, vilket vi tidigare har sagt … är emellertid en del av den Gudomliga Planen.

Det råder verkligen stort kaos som ska genomgås och den ’Upp-och-ner-vända’ värld som vi har berättat om, kommer inom kort att vändas upp-och-ner.

Ursäkta att jag avbryter här, men kan ni bekräfta att ni bokstavligen inte menar såsom i ett Polskifte. Eftersom många läser mellan ’era’ rader och kanske tolkar det som så.

Nej. Vi menar inte kaotiskt på ett geografiskt sätt. Vi skulle kunna kalla det mycket mer likt i termer av Sanningar som blir avslöjade som får sinnet att ’häpna’. Många tror att ni känner till en hel del gällande detta. Men med respekt … så gör ni det inte.

Men, Käraste Själar, vänligen förstå att DET HÄR ÄR SÅ DET KOMMER ATT BLI. Ni blir NU Uppmärksammade på detta … så när det äger rum … blir det inte som en blixt från en klar himmel!

Ni kommer att förmå känna igen dessa ’Förvarningar’ för vad de är. Det som känns upp-och-ner måste också äga rum för att er värld ska gå framåt.

Sådana avslöjanden MÅSTE komma ut ur sina skal och BLI KÄNDA.

Ni kommer att bli förvånade och överväldigade och ändå … så kommer ni också att VARA FÖRBEREDDA.

Dessa högre Energier lyfter era Varelser till en Högre Placering för Självet. Därför kommer ni att känna igen allt som pågår och acceptera VARFÖR det äger rum. Ni kanske tycker att det är svårt att i själva verket ACCEPTERA det som avslöjas för er. Men med tiden … kommer ni att göra det. Under hela denna tid, när locket flyger av … så kommer er förståelse gällande ert Själv … all utveckling som ni har genomgått med ert ’Själv’ … allt detta som ni har bearbetat inom ’Självet’ … allting kommer att falla på plats. Likt en magnet som drar till sig de rätta bitarna på plats, för att skapa en bild.

Alla era meditationer … hela er Tillit … allt ert sökande … alla era svar … kommer att finna sig själva.

Dessa tider framöver är det väsentliga klimax som TAR ER TILL HARMONIN MED VILKA NI ÄR.

Dessa tider framöver som ni har väntat på … kommer att låta er fullständighet ’dyka upp’ och ’anmäla sig till tjänstgöring’.

När så många går sönder på grund av förvirring och misstro … så är det NI … NI … Käraste Ni som har valt att i förväg vakna upp … som ska leda andra ÖVER BRON.

Ni behöver inte bege er ut och leta efter dem som är i nöd. Tro oss, när vi säger … de kommer att hitta er.

Var och En kommer att vägledas på sitt eget sätt … oberoende av hur de ska framskrida. Ni kommer att KÄNNA TILL er position … er station.

Många kommer att ansluta sig till styrkorna när de hittar sina ’Matchande Koder’.

Vissa anser att den här tiden framöver blir Planetens förfall. Vi anser att det blir det motsatta.

UPPLYFTANDET FÖR SJÄLEN. FRAMÅTSKRIDANDET TILL DET KLARARE LJUSET … SOM … HAR VARIT/ÄR/BLIR … ERT SYFTE ATT FÖRVERKLIGA.

FÖRNIM VÅRA ORD, KÄRASTE SJÄLAR. Ta ett djupt andetag och KÄNN SANNINGEN i våra ord röra runt i ert Hjärta.

DETTA ÄR ER SANNING … ATT IGENKÄNNA … VÅR SANNING … SÅSOM SJÄLVASTE SANNINGEN BLIR UPPMÄRKSAMMAD.

Det kommer att bli en hissnande tid. Men vi betonar vikten av disciplin inombords, av att hålla sig inom Vissheten om att DET LJUS SOM NI ÄR … DEN STYRKA SOM NI ÄR … ÄR VARFÖR NI JUST NU BEFINNER ER HÄR.

FÖR ATT FÖRVERKLIGA DENNA FÖRÄNDRING … FÖR ATT HÖJA ER OVAN ALLTING SOM SKA VECKLA UT SIG, SAMT ATT BÄRA ALLA SOM INTE LÄNGRE FÖRMÅR FORTSÄTTA … BEHAGFULLT OCH MED KÄRLEK … ÖVER BRON.

VI HYSER INGA TVIVEL ELLER NÅGON ORO HURUVIDA DETTA SKA GENOMFÖRAS. FÖR DET ÄR VARFÖR NI KOM HIT.

SAMLA KRAFT, ALLTMER INOMBORDS, GENOM ATT FÖR ER SJÄLVA BEKRÄFTA DET LJUS SOM NI ÄR.

GENOM ATT KÄNNA DET LJUS SOM NI ÄR NÄR NI TAR KONTAKT MED ERT HEM. DETTA SÄNDER I SIN TUR ETT UTBROTT AV ENERGI … ETT MÄRKBART UTBROTT AV VISSHET TILL ER VARELSE … ETT TECKEN PÅ ATT ALLT HÅLLER RÄTT KURS OCH ATT ALLT I SJÄLVA VERKET STÅR RÄTT TILL.

Stort Tack till er … JAG HÅLLER i hatten i förväntan om vad som är på väg. Allt närmare, kan jag känna … Allt närmare. I Tacksamhet. I Kärleksfull Service … JAG ÄR.

 

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAYhttp://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

 

Website: Blossom Goodchild

 

Översättning: Aslög

You may also like...