Brendas Blog via Brenda Hoffman, 13 juni 2022

 

Brendas Blog via Brenda Hoffman

13 juni 2022

 

Kära Ni,

Många av er är utmattade, stressade eller bekymrade över detaljer. Er underliggande oro fortsätter att vara jordens framtid. Men eftersom den oron är så väl gömd, reagerar ni med mindre krämpor och detaljer ni inte kan göra mycket åt.

Ni återgår till utåtriktade personliga frågor därför att era bekymmer för jorden verkar för överväldigande att adressera. Genom de senaste årtiondena, åren eller månaderna följde ni flitigt alla vägar mot världsfred och kärlek. Genom det förlorade ni vänner, familj, jobb och andra viktiga 3D-saker. Ni stannade aldrig av, släppte aldrig behovet att fullfölja er roll att föra er själva och jorden mot frid och kärlek.

Trots våra pågående uttalanden om att era roller är fullbordade, att både ni och jorden har skiftat dramatiskt, ber ni oss att tänka om. Hatet, krig, känslomässig avstängning och rädsla fortsätter, så ni känner att ni inte gjort tillräckligt. Och även om fler och fler vaknar upp, verkar deras ansträngningar att skifta jorden så ynkliga att ni inte längre kan föreställa er att jorden blir en fysisk eller känslomässig himmel i er livstid.

Så ni återgår till gårdagen. Ni vill straffa andra för deras missdåd, för er rädsla och för andras rop – tror ni – på att ni ska göra det bättre. Ni är utmattade, arga, och nästan bortom att bry er om det ni en gång trodde ni kunde förändra.

Ni anpassade er till er nuvarande avstängning genom att adressera småsaker som verkar viktiga just nu, men som inte ändrar er tro på framtiden.

Frågor om jorden förefaller tunga och olösbara för er, för ni har inte längre nyckeln till världsfred och kärlek. Ni har fullbordat er roll på dessa områden. Ni befinner er nu utanför och ser inåt på världsfrågor.

De som kommer efter er kommer att fysiskt förändra världen genom att bygga om den.

Så jorden kommer inte längre att skifta därför att ni kräver, hoppas eller ber om den förändringen. Jorden kommer att förändras därför att de som följer er är lika hängivna sina jorde-roller som ni var era.

Kommer ni ihåg hur många ifrågasatte era udda Nya Jorden-intressen innan det var uppenbart för er varför ni behövde göra det ni gjorde? Eftersom ni nu tittar på från utsidan kan ni inte längre avgöra vilka handlingar som är nödvändiga för att till fullo skifta jorden från rädsla till kärlek. Er roll i den arenan är fullgjord. De som omedelbart följer er kommer att fysiskt skifta jorden i den riktning ni initierade.

Detta meddelande kanske känns som om allt ni arbetat för försvinner, och ni inte kan göra något åt det.

Låt oss från Universum hjälpa er att betrakta jorden på ett annat sätt. Ni förstörde strukturerna som håller fram rädsla och ängslan. De som följer er bygger om världen med processer som förefaller lika dolda som era var när ni initierade er övergång.

Ni vill att alla ska känna som ni gör. Men de som följer er är inte föregångare; de är inte ni. I huvudsak är de som följer er en annan generation, så de gör inte och kan inte fungera som ni gjorde.

Er nuvarande ängslan, rädsla, ilska, eller vilken otrevlig känsla ni nu upplever är för intet. Ni har inte gett upp eller förlorat någonting. Ni vinner istället en ny värld. Tillåt dem som omedelbart följer er att bygga om den värld ni så tålmodigt förstörde.

Er enda roll är att fördjupa er själv-kärlek. De i den tredje vågen behöver era själv-kärleks-strukturer för att bygga om sig själva. Även om denna förklaring sannolikt verkar invecklad, är ni start-länken på en kedja av händelser som inte skulle vara möjliga utan era årtionden, år eller månader av bemödanden.

Låt den andra vågen ta över. Er roll är att förhöja er själv-kärlek, vilket inte är möjligt om ni fortsätter övervaka bemödandena hos dem som följer er. Tillåt de som kommer efter att fullgöra sina roller utan er inblandning. De är lika hängivna och erfarna i sina jorde-roller som ni var i era.

Slappna av i er själva. Det är er enda roll. Nästa generation av förändringskonstnärer, de som följer er, gör flitigt vad de tränats att göra, och gör det lika konstfullt som ni gjorde.

De som följer er, den andra vågen, kommer inte att misslyckas. Men det är sannolikt att de tar sig an ombyggandet av jorden mycket annorlunda än ni skulle ha gjort. Detta är er ängslan. Lita på nästa generation av förändrare på jorden, så som de en gång litade på er att förbereda byggplatsen. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, subscribe via WordPress.com. Or, click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” website page (LifeTapestryCreations.com) and click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. 

Copyright 2009-2022, Brenda Hoffman. All rights are reserved. Share this content with others, post it on your blog, or add it to your newsletter,. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and the source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...