Brendas blogg via Brenda Hoffman 29 juli, 2016

Bild t Michaels text

Brendas blogg

via Brenda Hoffman

29 juli, 2016

Kära Ni,

De nya energierna som nu flödar omkring, är mildare än alla som ni tidigare har upplevt. Ni kommer att lägga märke till effekten i dessa energier, genom varsamma samspel med dem som ni håller kära och dem som ni möter. Ert 3D-skal av förnekande var så tjockt, att det krävdes bombarderande energier tills skalet kunde upplösas.

Det spelar ingen roll om samtliga kan uppleva de mildare energierna – de kommer till slut att göra det, för energier som sänds mot jorden löses inte upp, utan ökar i stället.

Ni tar nu in de nya, mildare energierna, för ni är i 5D och befinner er i för-truppen under denna övergång.

Ni kanske känner att ni har fastnat, eller känner av vissa tecken på att ni är annorlunda, för ni fortsätter att sova i densamma sängen och ni samverkar med desamma människorna. Vad ni inte har lagt märke till, för att det har blivit ett naturligt uttryck för er, är att ni är mildare, mer varsamma.

Ni kan nu uppleva nu något som skrämde er eller förargade er bara för några dagar sedan, och ni kan känna av den större bilden – ni vet att allt kommer att bli ok. Men om någon frågade er hur ni kan veta att allt är ok, så hittar ni nödvändigtvis inte de rätta orden, för att förklara för dem er känsla av att allt står rätt till.

Ni kan såklart dra er till minnes historiska perspektiv gällande liknande skenbara mirakel. Eller bara veta, utan att veta varför ni vet. Men summa summarum, er framtid och framtiden för dem som ni håller kära, verkar ljusare och mer glädjefylld än vad som under förra månaden var fallet.

Ni har flyttat bortom den tunga uppgiften att radera 3D-rädslorna. Nu befinner ni er i 5D, i kärlek och glädje.

Det innebär inte att ni aldrig mer kommer att vara rädda – eller att några av era tidigare triggerpunkter inte kommer att aktiveras – för ni börjar precis att uppleva livet utan ert tjocka skal av rädsla. Väldigt likt någon som snubblar över orden, då man håller på att lära sig att läsa.

Men i det stora hela, så har ni klarat av den svåra biten att göra er av med ert tjocka skal. Det är något värt att fira. Er väg har verkat vara oändlig och mer skrämmande än vad ni någonsin kunde tro, när ni först ställde upp som frivilliga för denna övergång, före er födelse till detta 3D-liv.

Kanske ni inte känner att ni har något att hurra för. Det känns dimmigt i huvudet och er fysiska kropp är utmattad. De fysiska grejerna kommer snart att gå över. För den här sista knuffen har varit mer ansträngande för er fysiska kropp än vad ens vi kunde förutse.

Om det är en födelseprocess att övergå till 5D, så har era senaste 30 till 60 dagar av er jordetid utgjort den faktiska förlossningen. Utmattade, men ändå lyckliga, när ni har fått betrakta resultaten av de fysiska effekterna, ifrågasättandet och rädslan, som naturligt finns hos dem som går igenom en graviditet och förlossning. ”Är jag den rätta att fostra denna underbara varelse som gror inom mig?” Till: ”Jag vill ha ut denna baby ur mig på en gång!” Till: ”Det är värt varje uns av obehag, att få hålla denna underbara baby i mina armar.” Så är det för er nu.

Ni har producerat de nya vackra som är ni. Och ni har övergått från att vara en gravid moder till en nyfödd baby som dagligen tar in nya upplevelser.

Har ni inte fått lära er att ni är barn av alla Universa? Så är det, det är ni. Era ögon glittrar, ert skratt är nära, när ni börjar uppleva de nya som ni är, som små barn. Ni kommer äntligen att förstå vad vi under flera månader har pratat om. Precis som ni har fått lära er att själv-kärlek är en process man måste lära sig, och inget som sker över en natt.

Ni var mogna 3D-vuxna. Nu påbörjar ni ett nytt liv i en ny kropp, väldigt likt den gången när ni trädde in i er fysiska kropp under denna livstid. Ni kommer att förvånas, eftersom nya upplevelser kommer att ske varje dag. Ni kommer att se och känna som ett barn, som föds till 3D-jorden. Skillnaden är att ni på jorden har en stödgrupp, som kommunicerar med er, eftersom även de upplever sin 5D-barndom och slutligen även sitt vuxenliv. Ni är inte ensamma.

Det är givet att varje stödgrupp kan stötta er via era olika elektroniska kommunikationssystem och ni kommer att ha andra att dela denna underbara 5D-småbarnsålder med.

En småbarnsålder i 3D handlar om att ”sänkas ner” från 5D eller bortom det, när ni träder in på jorden. Er nya småbarnsålder handlar om att ni kan ha 3D-förväntningar och ageranden om ni så önskar, men också så många upplevelser långt utöver 3D. På ett vis är ni super-bebisar.

De som följer, är inte långt efter. Så skillnaden ni får uppleva som en 5D-baby kommer inom kort att vara helt vanligt förekommande. Precis som har gällt alltsedan början av er övergång, så kommer de som följer, att bli 5D-bebisar med mindre trauma – även om de kommer att ha en annan uppfattning – än vad som gällde för er, på kortare tid. Ni bestämde takten och riktningen. De behöver bara upptäcka vardera och de kommer att bli 5D.

Ni är sannerligen tappra mästar-scouter och fyrar av ljus. Ni är mycket modigare än ni någonsin kommer att förstå. Det vill säga, fram till er övergång från jorden under denna livstid.

All heder till er, från alla Universa, för er pågående tapperhet, trots den 3D-smärta och rädsla som involverats medan ni har kämpat. Ni har fött fram de nya som ni är.

Det är dags för lek. Så är det. Amen.

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...