Brendas Blog via Brenda Hoffman, 2 november 2018

Brendas Blog via Brenda Hoffman

2 november 2018

Kära Ni,

En stor del av 3D-makten deklarerar er riktighet trots information som tillhandahålls av ett annat synsätt.

Det finns inget rätt eller fel. Det är ett svårt koncept att acceptera i detta stadie av er utveckling. Inte för att ni lär er sakta, utan för att ni i eoner tränats att välja sida, att veta det rätta svaret.

I denna kaotiska tid finns det inget rätt svar. Ni håller förstås inte med om det, för ni är säkra på att kärlek inte kan vara något annat än det ni bestämmer. Men, i så fall, om ni har rätt så har andra fel – till och med de i 5D eller bortom.

Ni talar inte längre alla med en röst, som ni tränades att göra i 3D.

”Givet dessa parametrar, hur ska då en ny värld skapas?” är ert mest sannolika svar på det konceptet. Ni har glömt att var och en av er går er unika väg med era unika förmågor.

Om alla tänkte och agerade som ni skulle skapandet bli minimalt. För skapelser tillhör det nya.

Genom hela er 3D historia är det de utanför normen som skapat innovationerna.

De som vill roa massorna, de som vill vara kvar inom gränser som satts upp av andra, är aldrig uppfinnare. De är istället uppfinnarnas följare.

Ni har börjat acceptera dem som tänker utanför normen. Och snart kommer ni att bli förbluffade då ni blir en av dem.

Era intressen och förmågor är inte utformade att vara lika andras. Ni föregångare ligger i spetsen för innovation och därför, i tanke och handling. Det betyder inte nödvändigtvis att ni skapar ett flygplan eller en dator, utan att era unika tankar kan vara startpunkten på något större.

Ni springer i spetsen för alla jordbor för att bana väg, vilket sannolikt inkluderar nya tankar och handlingar som ännu inte är del av det hela. Samma gäller för andra föregångare. Så ingen, inte heller ni, är bekväm inom begränsningarna av den ni borde vara.

Detta betyder inte anarki, utan istället innovation. Ny musik, teater, dans, nya vetenskapliga upptäckter och sociala strukturer kommer att initieras, om de inte fullbordas av er. Det kan inte ske om alla tänker och agerar likadant.

Så det är mycket större skillnad mellan er i 5D och bortom än vad det någonsin varit när ni varit i 3D.

Detta är inte en tid där man följer någon eller något, det är en tid för innovation i alla aspekter av era liv och alla aspekter på Jorden.

Sådant kan inte, och kommer inte, att ske om ni alla föses in i samma fålla där ni håller samman.

Vetskapen om att även de i 5D och bortom inte kommer att vara lika er, annat än att de har ett behov av innovation, kan vara skrämmande. För hur ska ni skapa ett samhälle av kärlek om ni alla är olika?

Om ni processar denna information på ett lite annat sätt, kommer ni att inse att konceptet inte skiljer sig mycket från 3D-samhällen. I 3D tyckte ni inte att det var ovanligt att människor hade olika intressen och förmågor. Det fanns banktjänstemän, politiker, familjer, singlar, polis, brandmän, bönder, artister och så vidare. Var och en med unika intressen som blandades och formade ett samhälle. Även om de inom olika områden inte nödvändigtvis bekymrade sig om samma saker, upptäckte de likasinnade att interagera med och sålunda bli en del av helheten.

Något liknande kommer att ske på den Nya Jorden så snart ni visat vägen. Så det är mindre sannolikt att ni omedelbart finner andra med liknande intressen. Denna övergång är en evolutionär process. Ni är de första att skapa en unik väg som andra kanske, eller kanske inte, förstärker.

Så ni kan inte förvänta er att andra i 5D eller bortom ska vara precis som er, lika lite som ni kan förändra er hudfärg. Ni är den ni är. Ni bestämde innan ert inträde på jorden i denna livstid att ni var kunniga nog att vara vägvisare.

Er enda roll nu är att upptäcka och fungera i er glädje. För denna glädje kommer att leda till era innovativa förmågor. Förmågor som kommer fram de närmaste veckorna.

Ni kanske inte ännu vet vad ni ska fokusera på, men det kommer. Och då det gör det, kanske ni finner andra med ett liknande fokus. För ni är ledaren. De som följer er är följare.

Även om ni kan initiera en aktivitet eller en plan, så betyder inte det att ni måste fullfölja den – ni kan vara jästen som får igång degen, så att säga.

Samtidigt kan andra, som inte har intresse för samma saker som ni, irritera er. Varför kan de inte förstå hur viktiga era tankar och processer är? Ert fokus är inte så viktigt för andra därför att deras fokus inte har något att göra med ert.

En vägvisare ligger i fronten. Så är det för er nu. De flesta av era följare, eller fullföljare, har ännu inte nått er nivå av övergångsexpertis. Det kommer de snart att göra.

Ni skapar med unika tankar och förmågor då ni följer er glädje. Samma gäller alla föregångare.

Föregångare ansluter till varandra med vördnad och kärlek, inte likhet. För detta är en ny tid med nya förmågor och nya skapelser – och längst fram bland dem finns ni. Så ska det vara. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...