Brendas Blogg via Brenda Hoffman 4 juli 2022

 

 

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

4 juli 2022

 

Kära Ni,

Idag är det inte dagen för att sörja det som är eller det som kunde vara. Ni är nya varelser som skapar istället för att ge upp eller skriker om orättvisor.

De flesta av er har levt genom liknande 3D omständigheter i detta liv. Ras, kön, Vietnam-kriget, miljön och liknande frågor verkar, åtminstone delvis, ha adresserats tack vare er oro, så ni kände er inte längre så obekväma. Samma saker och mer blir nu uppmärksammade på sätt som inte nödvändigtvis känns bekväma för er. Ni börjar tro att ert skifte till nya ni har varit för intet.

Föreställ er ett förskole-dataspel era barn eller barnbarn spelade när de var unga. Även om de framgångsrikt fullgjorde alla aspekter av spelet, så, nu när de är unga vuxna, är förskole-dataspel för lätta. Så är det för er nu.

Ni övervann vissa inhumana aspekter i er ungdom, bara för att upptäcka att samma saker dyker upp i en mer komplicerad form. Betyder det att dessa saker aldrig kommer att förändras? Eller betyder det att de som följer er är skickliga på att förändra mer komplexa saker?

Er roll har skiftat från elementära dataspel till andra aspekter. Ni är trötta på kampen inbyggd i att återföra världen till den ”älska varandra” kultur ni initierade på 60- och 70-talen. Även om många lagar förändrades på grund av era handlingar, var det lagar för dem som önskade följa dem. Då tiden gick körde behovet av ekonomisk framgång över de mänskliga skiften ni en gång trodde var permanenta.

De strider ni trodde ni vann i era yngre dagar återkommer med en grymhet ni trodde var förgången.

Ni är också bestörta över att ni inte är så intresserade av att återgå till de politiska, fysiska och känslomässiga slagfält som fängslade er i yngre dagar. Slagfält som är mer komplicerade än när ni var insnärjda i dem, för de berör alla element i ert samhälle.

Att gå in i de bråken känns överväldigande. Samtidigt känner ni skuld över att ni inte gör något åt de fransiga kanterna som en gång var er till synes stabila värld.

Ni har inte kompetens för de nödvändiga förändringarna, inte mer än en yngling som excelerar i hennes första förskole-dataspel förstår vuxnas dataspel.

Betyder det att ni lär er långsamt? Nej. Ni har bara en annan kompetens. Vilket inte är annorlunda än att era farföräldrar inte förstår glädjen med datorer. Era farföräldrars brist på intresse minskar inte deras totalitet, de är bara intresserade av andra aspekter av jordelivet.

Vi från Universum antydde att den andra vågen – de som följer er – är lite jämförbara med nästa 3D-generation. Det förvånar er inte att ni, era barn och era barnbarn har olika förmågor eller intressen – så är det nu.

Ni har inte kompetens nog för att skapa den struktur som den andra vågen bygger om. Så släpp er ångest över att allt är förskräckligt och inget görs. Den andra vågen fullbordar lysande sin nyckelroll på jorden, precis som ni gjorde. Och precis som det var för er, kan de inte visualisera de skiften de kommer att anta förrän dessa förändringar nästan är fullbordade.

Ni fullgjorde er roll på jorden trots att era handlingar var kontraintuitiva och ibland till och med felaktiga. Nu är det er tur att låta den andra vågen fullgöra sin del – det kommer dom att göra – utan er input eller ängslan.

Er ängslan är inte produktiv, för den negerar förväntningarna på att er nya värld kommer att gnistra och lysa av kärlek. Ni etablerade förstörelsen av strukturerna på jorden – strukturer som kommer att fortsätta falla sönder med buller och bång och skrämmande efterverkningar. Den andra vågen skapar mästerligt en ny värld utifrån den förstörelsen.

Låt er lugnande salva vara att er enda roll nu är att finna frid och glädje inom er själva. Er roll i världen är över.

Det är dags att visa upp er inre varelse av kärlek och lycka. En roll som nu förefaller lika förvirrande som er roll för förstörelse av jorden var under den tid ni implementerade den.

Detta är ingen lätt tid. Ni skiftar från makrostrukturell förstörelse till mikro själv-kärlek. Nästan som om ni har förminskat er roll och ert liv istället för verkligheten att ni precis börjat ert liv. Något som den tredje vågen begär nu och den andra vågen kommer att anta när de väl skapat nya jordliga strukturer. Strukturer som kommer att vara mycket mer flexibla och kärleksfulla än ni nu kan föreställa er. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, subscribe via WordPress.com. Or, click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” website page (LifeTapestryCreations.com) and click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. 

Copyright 2009-2022, Brenda Hoffman. All rights are reserved. Share this content with others, post it on your blog, or add it to your newsletter. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and the source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...