Brendas Blog via Brenda Hoffman, 10 april 2020

Brendas Blog via Brenda Hoffman

10 april 2020

Kära Ni,

Detta är en ny dag, för ni behöver inte längre följa diktaten eller ens intressena hos andra. Resultatet är en stridslystnad som förvånar till och med er.

Ert behov av att behaga andra verkar ha dunstat bort. När ni återkommer till den hållningen, det fastklamrande behovet av att bli accepterad, upptäcker ni ett smärtsamt inre obehag. Som om ett rep dras åt runt ert bröst när ni går utanför er själv-kärleks gränser.

Det är så av flera orsaker, inklusive ert behov att gå er egen väg istället för vägar som andra valt. Men det är djupare än bara social acceptans. Åtdragandet säger er – och andra när de upptäcker samma sak för sig själva – att ni inte längre är den formbara varelse som andra förväntar sig.

Ni har uttalat ert oberoende. Inte bara inom er själva utan till er yttre värld.

En del människor som ni interagerar med i denna tumultartade tid kan lätt acceptera, till och med applådera, ert oberoende. Andra, som ännu inte förstår denna nya ni, kommer att försöka knuffa tillbaka er till den de vill att ni ska vara.

Ni är inte villiga att varsamt kliva ner i 3D-potthål för acceptans, för det bryr ni er inte längre om. Ni har kanske känt något liknande tidigare. Skillnaden nu är er brist på oro angående att släppa bort andra.

Er inre varelse sänder ljudligare och mer direkt information till er. Tidigare viskade er inre varelse tankar och handlingar. Nu skriker den.

Tiden för att dansa mellan två världar är över.

Ni kanske vill fortsätta några relationer trots att ni får dessa högljudda meddelanden. Så ni försöker fungera i den ena eller den andra miljön bara för att få fysiska reaktioner som till och med kan skrämma er. Det här är en ny värld. Ändå låtsas många att det inte är så.

De av er som nu har begränsat er nivå av interaktioner på grund av COVID-19 upptäcker att några av dem ni interagerar med inte är de ni trodde att de var. Ni kanske upptäcker hjärt-värmande kvaliteter som negerar irriterande drag. På ett sätt blir ni återigen kära i deras personlighet och handlingar. Eller att de har en hårdhet som inte går ihop med ert nya hjärt-öppnande. Att ni två gått åt olika håll till sådan grad att ni inte längre är kompatibla.

Allt detta tvingar er att processa saker och ting med nya känslor. För era hjärtan öppnas på sätt ni inte kunde ha föreställt er innan denna pandemis påtvingade isolering och Påsken och Ramadan.

Ni har blivit ni.

Så ni upplever ett annorlunda flöde av handling och reaktion. Det som tidigare bara störde er milt är nu nästan smärtsamt. Och det som ni hoppades känna för månader sedan är nu er dagliga reaktion.

Ni är en ny varelse i en ny värld.

Andra har inte öppnats så djupt eller så snabbt som ni. Så vissa som känner sig fel nu känna annorlunda i framtiden. Men med all sannolikhet har ni skapat en ny varelse som är redo att gå in i nya relationer och handlingar.

Detta skifte är likt det som hände när ni lämnade ert föräldrahem. Ni kanske hade en grupp vänner ni växte ifrån – eller er familj av ursprungliga värderingar.

Ni har blivit en oberoende själ med oberoende tankar.

Ert oberoende säkrar att ni kommer att bygga nya normer och föreningar. Det var inte möjligt när allas värderingar satt fast i 3D. Ni har haft sönder de samhälleliga formarna i 3D. Indikatorn för det är ert extrema obehag när ni ignorerar er inre röst.

Ni är inte den ni var för bara två månader sedan. Ni kommer att fortsätta utvecklas, som 3D vuxna gör. Skillnaden är att era nya tankar och handlingar kommer att återuppbygga samhället från botten och upp.

Mycket få av er som läser detta material tillhör ledarklassen i 3D. Det finns en orsak till det. Det nuvarande ledarskapets bas utformades av er en masse för att vara så kompromisslöst 3D att ni inte längre kunde rättfärdiga att följa deras ledning. Ni är samhällets ensamvargar nu – men kommer att följas av miljoner de närmaste veckorna. På ett sätt agerar ni som startbilen.

Många av er har upplevt något liknande – tankarna och handlingarna hos 1960-talets unga vuxna. Skillnaden är att detta nya utbrott av inre-riktad energi inte kommer att dö ut eller försvinna. Det kommer att växa och expandera tills frihet för folket är normen.

Ni kanske tror att det alltid varit så. Men om ni utforskar 3D historien kommer ni att upptäcka att 3D-människor krävde en ledare i pyramidens topp. Aldrig mer – då fler och fler av er vill vara fria från ett sådant ledarskap.

Så det kommer att finns en grupp här som utvecklar det här. Och en annan grupp där som utvecklar det där. Projekt som kommer att vara team-baserade. Och de som vill ha eller behöver en ledare kommer att upptäcka att majoriteten inte gör det.

Den här diskussionen kanske låter otrolig, för ni har aldrig upplevt det i 3D. Även vid de tillfällen som ett 3D-grupp-projekt kändes underbart så visar en närmare betraktelse att en eller två personer var ansvariga att leda den gruppen.

Ni behöver bara följa er inre röst för att upptäcka nya handlingar och nya grupper. För ni har fullgjort det svåra och nödvändiga steget av att avlägsna er själva från dem som vill att ni ska vara som ni var i 3D.

Även om ni inte har varit av 3D i månader eller år, har ni känt behovet, tills nu, att spela 3D-spelet så att ni inte skulle känna er ensamma. Den pandemi-isolering många av er upplever har härdat er inre röst för den ni är istället för den som andra vill att ni ska vara. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2020, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...