Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 april 2020

Det Arkturiska Rådet, 13 april 2020

Via Daniel Scranton

Covid-19:s Påverkan på Hela Galaxen

  

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har observerat den dominoeffekt som mänskligheten har startat genom att sträcka ut en hand för att hjälpa varandra under covid-19 krisen. Och som vi har antytt många gånger tidigare, ni är alla mitt uppe i en expansion av er medvetenhet. När ni hjälper varandra igenom pandemin, uppstår en dominoeffekt, och varelser över hela galaxen börjar samarbeta.

Det har undertecknats flera traktat sedan virusutbrottet i er värld, och vi kan se hur dominobrickorna faller. Vi kan se, att genom att hjälpa andra människor som ni aldrig kommer att träffa i detta livet, har ni läkt gamla galaktiska sår. Och varelser på andra planeter i andra stjärnsystem drar nytta av varje vänlig handling av medkänsla som sker på Jorden just nu.

När ni slutar argumentera om vem som har rätt och vem som har fel, när ni släpper behovet av att stå på den ena eller andra sidan och sträcker ut en hand till en medmänniska i nöd, skapar ni den verkligheten i hela galaxen och i hela Universum. Ni är de som resten av galaxen har studerat, eftersom ni representerar så många olika stjärnsystem.

Jorden är den verkliga smältdegeln i den här galaxen, och ni gör otroliga framsteg där inom ert mänskliga kollektiv. Men vi vill också att ni ska veta hur mycket det betyder för alla varelser i hela detta Universum att ni hjälper varandra igenom denna kris och lägger alla era meningsskiljaktigheter åt sidan, och ser en annan människa i nöd som ett tillräckligt skäl för att göra vad ni kan för att hjälpa.

Kom ihåg detta nästa gång ni känner ett behov av att korrigera någon om något de tror på när det gäller det här viruset. Lägg det argumentet år sidan för allas skull, och bara fråga personen om den behöver något. Var medvetna om att många lider, men vet inte hur de ska säga det, för de har aldrig lärt sig att uttrycka sina känslor. Ni, som ett väckt kollektiv, måste höja er över smågräl och var ett exempel för resten av mänskligheten och visa hur ni kan ta er igenom det här och vara den förändring som ni vill uppleva på samma gång.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...