Brendas Blog via Brenda Hoffman, 25 augusti 2017

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 25 augusti 2017

Kära Ni,

Många av er vet inte längre vilka av era tankeprocesser är socialt tänkande och vilka som är ert nya ni.

Detta betyder inte att ni inte har avancerat fenomenalt i er övergångsprocess, utan istället att ni håller fast vid några föråldrade tankeprocesser. Några av de delar ni har en fast tro på, kanske är en övergång från ett eller flera av era 3D-liv.

Ett enkelt sätt att avgöra om era tankeprocesser, och därför trosuppfattningar är av idag eller igår är att granska de tankarna i relation till glädje. Om era tankar eller trosuppfattningar gör er upprörda är de föråldrade.

Betyder detta att ni inte ska bry er om hur andra behandlas eller fortsätta att interagera med dem som behandlar er olämpligt, med ett leende?

Inte alls. Vid denna tid i er övergång är ni fullt kapabla att skifta er perception för att se glädjen eller det goda i vilken situation som helst eller att gå ur den situationen.

Det sista uttalandet gör många arga, för ni arbetar i en obehaglig miljö, eller är ni så insnärjda i situationer att ni inte kan känna ett annat perspektiv. Detta är en ledtråd till att något måste förändras. Antingen personen eller situationen måste förbättras, eller så måste ni förändra ert perspektiv. Och eftersom ni inte kan förändra någon utom er själv, är det dags för er att förändra ert perspektiv eller ta er ur situationen.

Många av er ropar nu att ni inte kan förändra något. Att även om ni försöker att förändra ert perspektiv, är ni så tätt knutna till den personen eller situationen att ni inte kan undkomma den resulterande rädslan eller smärtan.

Det sista uttalandet är inte längre sant. Det var bara sant när era 3D-trosuppfattningar var att ni var så maktlösa att ni var tvugna att följa andras ledning även om det gjorde er fysiskt eller känslomässigt sjuka. Det var igår.

För många kommer ert första grepp om totaliteten av er nya makt bli att separera er från era 3D-trosuppfattningar och rädslor. Tron att hur det är idag, så kommer det också vara imorgon och för alltid.

Även om ni är tillräckligt kraftfulla att inte göra er hjälplösa inför någon och hoppas att de kommer att uppskatta er och älska er, verkar er ångest att expandera dagligen.

Vilka är era kraftfulla delar i dessa situationer som gör att ni fortsätter tro på rädsla? Vad kan ni göra för att bryta den kedjan av rädsla? Det är er kraftpunkt. Det är riktningen ni behöver ta.

Några av er kommer att upptäcka att undvika dem som orsakar er smärta, eller acceptera att de har svårigheter som ni inte kan hela, eller fysiskt ta er därifrån, kommer att skifta er till de glädjefyllda känslorna som ni har letat efter.

Tillåt er själva att experimentera med handlingar som kan verka opassande men som ni dras till. Kanske ni inte längre vill svara på era telefonmeddelanden. Kanske är det dags för ett annat jobb eller hitta ett nytt socialt sammanhang.

Ta tillbaka er makt att skapa livet som är rätt för er. Inte livet som har varit rätt tidigare, utan livet som är rätt för er nu.

Ert första steg är att göra anspråk på er rätt att vara i en specifik situation. Ni kommer veta att ni gjort anspråk på den när ni känner glädje.

Vi kommer inte lura er med uttalanden om att ni kommer att känna er underbara direkt. För det första kommer ni troligen vara fyllda av rädsla och ångest. Tänk om människor som ni har förändrat ert perspektiv med, inte längre vill interagera med er? Tänk om ni förlorar ert jobb? Tänk om ni blir straffade eller skadade på andra 3S-sätt?

Ja, tänk om? Har ni modet att göra anspråk på er själva och er makt?

Det är er rädsla nu för ni kan känna hur era muskler av inre makt spänns, även om er yttre värld är precis som den var. Så ni känner det som om ni är i en bur och funderar över ”Om jag gör detta, kanske det förstör mitt liv och om jag inte gör detta kommer mitt liv vara fyllt av rädsla.” Båda alternativen verkar för svåra eller komplicerade.

Ja, det är dags att göra anspråk på er nya varelse.

För tills ni gör det, kommer ni känna ångest, ilska, rädsla eller något annat som visar på att ni inte fungerar som en ny varelse, utan istället trampar vatten i 3D-världen trots ert behov av att spänna era nya muskler.

Ni har inga föräldrar som håller er tillbaka. Ni har inga sociala regler som ni måste följa. Ni har bara er själva att svara inför. Och även om ni har andra, barn, makar, föräldrar, etc som är beroende av era handlingar, kanske ni behöver ni se över hur de interaktionerna har blivit mindre kärleksfulla och mer fyllda med ilska när ni tar hand om dem med risk för att förlora er varelse.

Ni kan inte längre ha det på båda sätten – att spela en god 3D-person med inre krafter i 5D eller bortom, inom er. Något måste ge vika. Och det är ert beslut vad det är för något.

Om ni är för rädda för att göra anspråk på er själva, kommer ni att förbli i ilska och rädsla inte bara mot er själva utan mot andra ni älskar eller bryr er om. Om ni gör anspråk på era nya krafter av kärlek och glädje, kommer ni med största sannolikhet vara rädda i början, för sådana handlingar är så motsatt mot vad ni är vana vid att göra eller att vara.

Det är ert val. Gå mot glädje även om ni är rädda. Eller förbli i ångest och ilska då ni känner att ni är maktlösa.

Energierna som nyligen kom in har förstärkt era nätverk av inre makt. Det är dags att testa dessa nya nätverk antingen med en förändring av perspektiv eller fysiska eller känslomässiga förändringar, från dem som vill att ni stannar kvar i rädsla eller förblir bundna till dem på sätt som belastar ert liv.

Även om det är ert val, om ni väljer att förbli i 3D-rädslor och trosuppfattningar, kommer era nya kraftnätverk göra det svårare och svårare för er att vara kvar där. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...