Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 21 december, 2019

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

21 december, 2019

Kära Ni!

Ni behöver inte längre följa andras direktiv, och det vill ni heller inte göra. Såklart kommer det att hända att ni ignorerar era inre direktiv för att skapa glädje för andra. Sådant är att förvänta, för ni håller på att bli En. Men för det mesta kommer ni inte att låtsas vara någon som ni inte är.

Ni står i färd med att träda in i det nya året med en känsla av riktighet i er värld, trots kanske en del obehag. För ni håller på att upptäcka er sanna inre kraft som börjar med era handlingar och förnimmelser.

Ni vet om ni befinner er på rätt plats genom de förnimmelser som ni känner. Utmattning, känslan av tyngd, eller något liknande obehag är er indikering på att ni inte befinner er där ni önskar vara. Som en kontrast så betyder en känsla av glädje, skratt eller lycka att ni befinner er i er zon av trivsel/glädje.

Ni tror kanske att ni alltid har upplevt det på det viset. Vi ber att få vara av en annan åsikt. Oftast har ni ignorerat era känslor av obehag för andras skull. Nu kommer ni att agera på dessa känslor av obehag, oberoende av vad andra önskar.

Det är så som världen håller på att bli såsom En, trots en stridslystnad i allting. I det förflutna baserade sig enhet eller likformighet på vad samhället dikterade. Nu skapar ert inre varande er enhet. På grund av att alla tonar in sig på självkärlek och kärlek, så liknar denna nya enhet variationen i de sånger som fåglarna framkallar. Varje fågel har ett unikt ljud som inte verkar blandas med någon annan fågel – tills den gör så för att skapa den mest strålande harmonin. Ni tänker inte: ”Jag gillar den här fågelsången, men inte den där, så bara en fågel borde få skapa ett ljud”. I stället uppskattar ni harmonierna hos olika fågelarter vilka skapar en harmonisk helhet.

Så kommer det också att bli för mänskligheten. Unika individer älskar sig själva tillräckligt mycket för att skapa sin tråd i väven, i vetskapen om att deras tråd är lika betydelsefull och harmonisk som någon annans.

Ni behöver inte längre passa in, för ni kommer att uppskatta er unikhet.

Naturligtvis kommer det att finnas de som försöker tvinga er in i sin lilla box av att ha rätt. Ni passar inte längre in. Ni vill inte heller göra det för andras skull. Ni kommer att vara en kärleksfull individ, men inte på er egen bekostnad.

En fråga som ni kanske har är hur samhället kommer att se ut, med alla som uttrycker en unikhet som ännu inte kan beskrivas. Ert samhälle kommer inte längre att vara grått. Ert samhälle kommer att vara mångfärgat och levande, med varje individ som skapar upplevelser som ger dem glädje.

Vilket är mer allmänt för er jordvarelse än vad ni kan föreställa er. För när ni var småbarn, så tillhörde era uttryck och ert handlande er. När ni blev en del av samhället, så skräddarsydde ni er glädje till något som andra förväntade sig. Högst troligen nådde ni höjdpunkten för de sociala förväntningarna någonstans i tonåren. Det fanns såklart många andra exempel i 3D, inklusive på arbetsplatsen och inom släkten. Men i det stora hela så minskade ni på mängden likformighet som ni förväntade av er själva, i och med att ni blev äldre. Det är därför som ert nya ni är er kombination av er baby-vetskap och er senior-visdom.

Ingendera åldersgruppen störde samhället. Och så kommer det att vara för er från och med nu.

Ni är fria. Under de nästkommande dagarna kommer ni att börja visa upp de nya varelser som ni är. För fastän ni inte är medvetna om det, så har ni förändrats i mycket snabbare takt än vad ni hade förväntat er. Fastän det kommer att ske några ytterligare energiutbrott innan slutet av år 2019, så har ni redan börjat anpassa ert nya jag på sådana sätt som inte går att beskriva. Var bara medvetna om att ni kommer att vara mer stridslystna än vad ni hade förväntat er när andra försöker tvinga er tillbaka in till er sociala box av riktighet. Fastän ni inte nödvändigtvis kommer att diskutera era nya tankar med andra, så kommer era handlingar kanske att förvåna er.

Tillåt er själv vara. För ni har äntligen funnit er sanna varelse trots 3D-jordens tyngd. Ni påbörjar de harmonier som kommer att bli den Nya Jordens sång, hörd av alla Universa, av alla på Jorden som vill lyssna, samt av er inre varelse. Ni är i sanning ny. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2020, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...