Brendas Blog via Brenda Hoffman, 16 november 2018

Brendas Blog via Brenda Hoffman

16 november 2018

Kära Ni,

Vi vill ta upp ert ökande behov av att leva det liv ni drömde om – friheten att vara.

Ni kanske tror att ni fortsätter följa andra men vi ber er tänka om. För så gjorde ni en gång utan tanke på er själva – eller andra, då och då. Även om ni nu förefaller fungera som andra vill att ni ska göra, anför ni inåt och utåt ert oberoende.

Tidigare visste ni inte medvetet att ni hade ett val eftersom era ”borden” var så djupt inrotade.

Era val kommer nu i förgrunden med tankar som, ”vill jag göra detta eller vara detta?” Ett nytt koncept för de flesta av er. För era 3D-val var begränsade till uttalanden om rätta handlingar från era föräldrar, samhälle, land och globalt medborgarskap i en specifik tid i 3D-historien.

Men nu när ni börjar tänka ”utanför borde-boxen” gällande era behov och intressen, så blir ert liv svårare. Inte för att det är fel att uttala er självständighet, utan för att ni inte fungerar som ni en gång gjorde.

Era närmaste är både förbluffade och fängslade. Även om deras reaktion kan vara ilska baserad på rädsla, börjar det även hos dem tändas en gnista av självständighet, tack vare er.

De närmaste dagarna kommer det förmodligen att se ut som om ingen är särskilt upphetsad över era ord eller handlingar, för de förväntar sig den varelse som de är bekanta med. Det får er att ifrågasätta er själva, för ni är vana vid att vara den ”trevliga” personen fångad i samhällsflödet.

Dessa nya, ovana, ord och handlingar kan komma från djupt inom er – och överraska er själva lika mycket som den person ni interagerar med.

Även om andra kommer att förundra sig över ert mod, kommer de också att känna lite ringaktning över det modet, för alla förväntas följa etablerade regler.

Uppfinnare kan inte vara regel-följare.

Ni omvandlar jorden på sätt som aldrig tidigare försökts. Så alla ni föregångare är uppfinnare på olika områden. Det är som om ni föregångare skapat ett universitet med miljoner olika program-områden.

Ni kommer inte nödvändigtvis att hitta någon helt kompatibel med era tankar eller handlingar. För de i 3D kommer att vara förbluffade, om inte ilskna, över er nyfunna självständighet och andra föregångare kommer inte att vara lika intresserade av ert område som ni är.

Det betyder inte att ni kommer att vara isolerade, utan istället att ni har den självständighet i tanke och handling som hyllas av andra föregångare. Ni kommer sannolikt också att skapa ilska hos dem som fullt ut är i 3D, och häpnad hos dem som börjar sin övergångsprocess.

Ni är inte lika någon på jorden eller i Universum. Ni är en stark, självständig varelse som villigt accepterat denna utmaning att förändra jorden från rädsla till kärlek. Inte nödvändigtvis en lätt uppgift, men en uppgift ni accepterade med glädje och entusiasm.

För ni var trötta på att passa in inom de snäva parametrarna i jordelivet, som krävdes i livstid efter livstid för att fullända era nuvarande förmågor.

Det är som om ni allihopa, på samma gång, sade till Universum, ”Jag har passat in min fyrkantiga pinne i runda jordhål alldeles för många gånger i förberedelse för denna övergång. Om övergången inte sker i detta liv, skicka någon annan att fullgöra min uppgift.” Vid den punkten var ni och era föregångare redo.

Så ni skiftar jorden från rädsla till kärlek fortare än ni föreställde er. Även om rädsla och hat fortsätter att uppmuntras, är färre och färre villiga att ta del i det.

Ni tror att det är er inneboende mänsklighet som kommer i förgrunden. Istället är det er Universella varelse av kärlek.

Hellre än att bränna er på bål, fängsla er, eller att på annat sätt få er att sluta med era handlingar, börjar andra att följa er, föregångares, ledning.

För alla föregångare har blivit allvarligt bestraffade för kärlekshandlingar i ett eller flera liv. Inte för att dessa handlingar inte var de rätta för er, utan för att de av jorden ännu inte hade fullgjort sina rädslolektioner.

Denna gång är det annorlunda, vilket de av er som vågar se bortom era ”borden” har upptäckt. De som önskar vara kvar i 3D bleknar bort i bakgrunden. Och de som tänts av ert behov att vara fria från alla 3D-krav ser på er med vördnad och häpnad, med tankar som ”Varför måste jag göra eller vara det där?”

Vi sade för månader sedan att era ledigheter aldrig skulle bli som de var tidigare. Så ni upptäcker vad vi menade med det uttalandet. För era ledigheter är nu mer i linje med vem ni håller på att bli, istället för vem ni var – vilket förvånar er lika mycket som andra.

Ni har blivit fyrar av ljus som leder dem som lever i mörkret av rädsla in i ljuset av själv-kärlek. Ni är exceptionella ledare som håller ert fyrljus högre och högre för varje dag.

Låt nya ni skina genom er fysiska varelse genom att göra och säga det som känns rätt, istället för vad andra förväntar sig.

Ni är nya ni i all er glans. Låt det vara så. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...