Brendas Blog via Brenda Hoffman, 18 december 2020

 

Brendas Blog via Brenda Hoffman

18 december 2020

Kära Ni,

Ni upptäcker att ni inte reagerar som ni gjorde tidigare. En annan skillnad ni ännu kanske inte lagt märke till är att ni börjar bli mer självständiga och modiga.

Ni kanske säger ”Nej” när andra försöker få er att tillfredsställa deras behov. Ni kanske inte bryr er om att vara så trevliga som tidigare. Eller ni kanske inte är så intresserade på områden som tidigare intresserade er. Det spelar ingen roll hur ni visar ert oberoende och mod, för slutprodukten är den samma för alla – friheten att vara.

Denna första helgledighetsperiod i frihet är sannolikt förvirrande. Därför att många av er ifrågasätter era tidigare och nuvarande handlingar, liksom andras handlingar. Ni bestämmer er för vilka, om några, av era helgtraditioner som är tillräckligt intressanta att fortsätta med. Samtidigt pressar andra er att vara den ni var förut.

Även om detta inte är en lätt tid så har ni förberett er i åratal, kanske årtionden. Delar av er kämpar med er själva och andra delar slåss mot de traditioner som nu betyder så lite för er. Så fortsätter december-energierna att uppmuntra er att vara er i all er härlighet.

Ni kanske oroar er för att er vänskapskrets blivit så liten att ni inte är helt bekväm med ert nya ni. Även om ni blivit en oberoende mänsklig ängel, så behåller ni den mänskliga vanan att kärleksfullt vilja interagera med andra. Det gäller inte nödvändigtvis alla mänskliga änglar. Men för många av er har vänskap blivit en orsak till oro.

Ni kommer att skapa nya interaktioner med likasinnade och upptäcka nya vänner på de osannolikaste platser. Men den vetskapen stillar inte er nuvarande känsla av ensamhet, att vara tvungen att börja om med vänskaps-sfären.

Vi kan försäkra er om att er oro för vänner eller relationer kommer att kringgås de närmaste månaderna. För 2020 handlade om att upptäcka er själva utanför den sociala miljön. Men alla själv-isolerade sig inte. Genom att fortsätta sina liv som förut, missade dessa individer lite av den frihet ni utvecklade.

Därmed inte sagt att de som inte själv-isolerade sig är förfärliga människor, bara att de gavs ett ”gå-ur-fängelse-gratis” kort de valde att inte använda. Betyder det att de är mindre andliga än er? Nej, bara att de valde en svårare väg. Även om de hjälpte till att skapa det mass-stopp som var 2020, drog de ingen fördel av det stoppet.

Så några av era vänner, eller tidigare vänner, är på en annan plats än de av er som tog vara på detta år av ensamhet. Och eftersom de befinner sig på en annan plats har ni förmodligen inte så mycket gemensamt med dem. Vilket är varken bra eller dåligt, bara annorlunda. En skillnad som kan vara svår en tid då ni hoppar från ett intresse till ett annat. Lite som att ni som 12-åring bestämmer er för att ni inte är intresserade av att leka med en 8-åring. När ni och 8-åringen är i 30 års åldern betyder den åldersskillnaden väldigt lite. Så kan det vara för dem som valde att inte ta vara på detta år av ensamhet. De kommer att behöva dubbelarbeta lite för att komma ikapp er frihetsbas.

De som inte tog vara på 2020 kommer att förvänta sig att ni ska vara den ni var förut, för de är mestadels dem de var vid årets början. Detta är varken bra eller dåligt, bara hur de följde sin väg. För några av dem som inte omfamnade detta år av ensamhet var det en äremedalj att de inte gjorde det. Precis som för dem av er som gjorde det. Så, under 2021, är det inte troligt att ni har mycket gemensamt med dem.

Det sista är inte skrivet i sten, bara ett uttryck för sannolikheter. Så ni kommer sannolikt att sörja det som varit – precis som ni kanske gjorde när ni lämnade er barndoms intressen bakom er. Samtidigt kommer ni att se fram emot möjligheterna i ert nya liv och smida nya vänskapsband.

Med det inte sagt att ni aldrig kommer att interagera med de vänner som inte använde detta år av ensamhet till att gå inombords, utan istället att det kan ta lite tid för dessa vänner att komma ikapp er. Eller ni kanske aldrig mer interagerar med dem igen, för när de väl befinner sig på en liknande plats som er, kan ni ha så olika intressen att er interaktion aldrig blir densamma.

Detta kan verka vara lite deprimerande för er, för ni värderar era vänner. Men, precis som ni är annorlunda, är era intressen och interaktioner också det. Ni är säkrare på ert varande och er riktning. Så, även om vänner använde detta år av ensamhet på liknande sätt som ni, kan ni ändå vara på så olika vägar att ni aldrig möts igen.

Vilket inte skiljer sig från många av dem ni gick i småskolan med. Med all sannolikhet har ni nu väldigt lite gemensamt med dem, för er 3D vuxna väg var olik deras. Ni har småskolan gemensamt med dem, men inte tillräckligt med annat gemensamt för att upprätthålla mer än en tillfällig relation. Sådant påverkade inte ert 3D-liv, inte heller er övergång. Så kommer det att vara för er då ni går genom 2021 och bortom.

Ni har utvecklats bortom förväntningarna – det som var och den ni var finns inte längre. Så de som inte är intresserade av liknande saker eller på ett annat spår kanske inte har något större intresse av er. Men det kommer att finnas andra som hjälper er att gnistra av glädje och skratt. Ni inträder i en dramatisk ny fas av ert varande. En fas som aldrig tidigare inträffat i massupplaga på jorden.

Ni är nya. Jorden är ny. Och era vänskapsband kommer antagligen att bytas ut som resultat. Låt det vara så. Och låt er veta att ni inte kommer att vara ensamma – om ni flödar in i er nya varande, istället för att skjuta upp det oundvikliga, att byta ut vänner som inte längre – och kanske aldrig – gnistrar för er. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...