Brendas Blogg via Brenda Hoffman,

Brendas Blogg

24 augusti, 2015

Via Brenda Hoffman

 

Kära Ni!

Högst sannolikt har ni svårigheter med att släppa ert behov av att överglänsa, att överträffa andra.

När ni var i den Gamla Tiden behövde ni stötta upp er själva. Inte för att ni inte skulle ha varit lika kapabla som vem som helst, utan för att ert samhälle avsiktligt ställde er mot andra. Där fanns alltid en ’inne’-grupp och de som ansågs vara underlägsna eller mindre värda än inne-gruppen.

Även om inne-gruppen växlade med tiden, förblev avsikten densamma. Någon var tillräckligt klok, tillräckligt stark, tillräckligt rik eller karismatisk att överglänsa andra, tills de inte längre gjorde det.

Om er skola värderade sport, var de som hörde till sportlagens inne-grupp. Om er skola värderade intellektuell förmåga, blev de som uppvisade sådant uppskattade. Och så vidare, inklusive musikalisk talang eller utseende. Inom dessa grupper fanns undergrupper med dem som var mest populära inom gruppen. Tills de av olika orsaker råkade ut för ett skifte i nyckeln till populariteten och gjorde något galet eller gjorde felaktiga uttalanden inom gruppen.

Det fanns inte alltid nödvändigtvis en anledning till att någon var populär, men alla visste att det var så för inne-grupper och ute-grupper var nödvändiga för att några skulle kunna känna att de var bättre än andra.

Även om ni befinner er på en annan plats i en annan värld, förblir det en aning svårt för er att ignorera ert tidigare behov av att vara den bästa.

Eftersom många dras till sin unika väg, finner ni att det är svårare att separera inne- och ute-grupperna. Något som är svårare för er att förstå än ni trodde när ni först tog till frasen ”vi är alla ett”. För om ni alla är ett men på olika vägar, är det inte möjligt att känna sig bättre eller sämre än någon annan.

”Hur ska jag veta att jag har lyckats om jag inte har någon att jämföra mig med?” Och så blir det att ni fortsätter att uppmuntra både er själv och andra att jämföra och hitta motsatser i hoppet om att ni kommer att vara bäst inom de områden som för tillfället är viktiga för er.

Kommer andra att gilla er bättre om ni har det rätta huset, jobbet, den rätta avsikten, de rätta färdigheterna eller den rätta inkomsten? Kanske. Men de kommer att gilla er mer jämfört med vad gäller individuella färdigheter och prestationer. För när ni jämför er med andra, förminskar ni både er själva och andra. Nu finns inte längre åtskillnaderna, separationerna eller rätt och fel som ni upplevde i 3D – och fortsätter att vara rätt bekväma med.

De flesta av er är kanske mer politiskt korrekta i ert tal än vad gällde i de föregående generationerna, men ni vidmakthåller förmågan, nästan behovet, att känna er större än någon annan.

Spelplanen som ni en gång förstod er på har jämnats ut. Om ålder, ras, kön, inkomst, utbildningsnivå och sexuell läggning inte längre spelar någon roll, hur kan någon vara bättre eller sämre? Detta är en ny värld med nya betygskriterier – och ingen av dem gäller som bättre eller sämre.

Bättre eller sämre gäller bara när rädsla är en stor del av ekvationen. När rädsla inte längre är det dominanta uttrycket inom någon känsla, försvinner betygskriterierna. För om alla är likvärdiga och har samma mjukvara av färdigheter som kan appliceras om intresset uppstår, finns det inget behov eller ingen möjlighetet av bättre eller sämre.

Ni hoppas på det nya JAG i Nya Jorden medan ni använder er av betygskriterierna från igår och så undrar ni varför ni inte känner glädjen som många verkar uppleva. När ni använder er av de gamla reglerna om bättre och sämre, minskar er glädje. För ni använder er av gamla tankar för nya färdigheter – dessa två är inte förenliga.

När era tankar handlar om bättre eller sämre, förminskar ni er själva och ingen annan. För de som ni jämför er med befinner sig på en annan plats om de så är i 3D eller i Nya Jorden. Ingen i Nya Jorden kan fortsätta med sådana begränsade tankar och upprätthålla sin nya JAG-varelse.

Den politiska diskussionen är ett ställe där man kan observera detta med rädslo-biten – speciellt i USA för tillfället. Presidentkandidaterna betonar för det mesta än den ena och den andra biten för att visa alla hur mycket bättre än de andra kandidaterna de själva är – 3D -tänkande och handlande.

Dessa kandidater kommer att förlora sin gnista hos de flesta av invånarna som följer energiutbrotten i september 2015. Inte för att man inte skulle vara den bästa kandidaten, utan för att man driver sin kampanj på basen av rädsla.

Vilken kandidat har roligt? Vem driver sin kampanj med glädje i stället för rädsla? Det är den kandidaten som ni slutligen kommer att dras till.

Så det är som att ni precis har börjat släppa taget om ert behov av att jämföra er med andra – för att göra er större och bättre i andras ögon. De som är i Nya Jorden bryr sig inte om vem eller vad ni är för de finner sig själva.

Ytterligare en del i denna underbara övergång när ni blir era nya JAG i hela er unika prakt – inte dikterade av samhället, vänner eller familj. Så må det bli. Amen.

 

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...