Brendas Blog via Brenda Hoffman, 18 oktober 2019

Brendas Blog via Brenda Hoffman

18 oktober 2019

 

Kära Ni,

Kanske har en okänd sorgsenhet kommit över er. Det känns som om skyarna är grå och kallt regn forsar ned. Detta är inte en tid för att leka i solskenet eller ens leka.

Så ni upptäcker bitar av ert 3D-liv ni aldrig sörjde eller fick tillgång till efter DEN incidenten, vad det nu var för något.

Även om ni är jordänglar, vilket är sant för hemliga agenter i er moderna värld, måste ni svepa en mantel av glömska runt er Universella varelse för att på rätt sätt spela er 3D-agent roll.

Så ni sjönk så djupt i 3D att ni tillät er själva bli fysiskt eller känslomässigt torterade till sådan grad att ni inte ens utforskade den biten i ert efterliv. Den biten formade er jord och tidvis också era Universella liv i tiden efter det.

Naturligtvis vill ni att vi, från Universa, ska beskriva det hemska skeende som fick er att ”gräva ner” den rädslan så djupt att ni inte kunde eller ville få tillgång till den förrän nu. Bara ni vet vad den informationen består av.

Allt ni visste var att något påverkade era handlingar och övertygelser. Handlingar och övertygelser som inte alltid verkade logiska.

Även om det är möjligt att den händelsen skedde i detta liv, så är det högst osannolikt. För de flesta av er valde otrevliga upplevelser i detta liv för att öppna er dolda minnesbank, för att göra er av med den rädslan.

Det är orsaken till att ni nu känner er så tunga. Till slut känner ni er nu tillräckligt trygga för att exponera den bit som har spökat för er i eoner.

För, innan ni accepterar den rädslan som en anomali som inte har något med er framtid att göra, kan ni inte till fullo älska er själva eller andra. Denna bit, detta drama, har färgat era liv på jorden på sätt ni inte kan förställa er.

Många av er tror nu att det minnet måste vara en fruktansvärd död eller känslomässig smärta. För ni led som ett resultat av det i varje påföljande jordeliv – oavsett hur förmögna eller mäktiga ni var.

Det var i sanning ert första kärleks-bedrägeri, som ni gömde, för ni kunde inte förstå hur det bedrägeriet gick till mot er, en gud eller gudinna från stjärnorna. Ni ville fylla jorden med kärlek; istället upptäckte ni rädsla och smärta. Så dessa första smärtfyllda upptäckter var så otrevliga att de drev er in i eoner av rädsla på jorden.

Rädsla måste börja någonstans. Detta någonstans fanns hos de av er som skapade denna planet av kärlek, men som ville uppleva motsatsen till kärlek.

Inte ens då var ni förberedda för den smärta som följde er första handling av, eller reaktion på, rädsla. Ni var lite som en boxare efter att ha blivit slagen i huvudet, bedövad och försöker hitta sin ställning. Boxare vet att det finns en risk, till och med en sannolikhet, för extrem smärta när de går in i ringen. Ändå fortsätter de boxas match efter match. Och så var det med er.

Detta första bedövande slag gjorde så ont att ni inte vågade utforska det, vetande att om ni gjorde det skulle ni aldrig komma åter till jorden. Så ni gömde den smärtan vilket tillät er återvända till jorden, men som också färgat era handlingar.

Ni har sannolikt ingen aning om vad den ursprungliga rädslan (i Bibliska termer – synd) bestod av.

De flesta, inte alla, har haft ett tema av smärta i det här livet. Det kanske är missbruk, brist på kärlek, bedrägeri, övergivenhet, avvisande, eller något liknande. Ett tema som flödat genom er familj, ert arbete och er vänkrets. Även om det temat troligen inte längre är så framträdande, för ni har klättrat uppför ert berg av rädsla, är det ett tema som fortsätter att spöka för er. Till exempel, om missbruk var ert tema, tillåter ni er sannolikt inte finansiell frihet eller friheten att lita på kärleken och så vidare.

Ert första steg är att gå genom detta liv för att upptäcka ert rädslo-tema. Ert andra steg är att bekräfta att det temat inte längre är giltigt, för ni är en ny varelse i en ny värld med ett rent kärleksregister. Den första av dessa nya kärlekshandlingar är att förlåta er själva för att ni tillät det temat dominera era liv på jorden.

I huvudsak ljög ni för er själva i livstid efter livstid, erkännande smärtorna i ett speciellt liv men inte tillåtande er själva att titta på orsaken till er ursprungliga rädsla (synd).

För de av er som tycker att frasen ”ursprunglig synd” är förvirrande – tänk i termer av att hålla en viktig hemlighet borta från er själva. En hemlighet som överskuggar alla handlingar i alla liv. En rädsla så djup att ni inte kunde älska er själva därför att ni inte kände er själva. Och, av den orsaken, svårigheter att fullt ut älska någon annan. Era handlingar var färgade av er ursprungliga rädsla.

Det konceptet kan kanske bättre hjälpa er att förstå era världsledare. För olikt er vill många hålla sin ursprungliga synd/rädsla gömd. De vill vara kvar i 3D moraset eller var som helst som tillåter dem att gömma sig för sig själva. Ni, i er tur, vill exponera er gömda rädsla så att ni kan stänga er rädslo-fabrik.

Så, det är många av er som upplever känslor av obehag, missnöjdhet och sorgsenhet utan att veta varför. Det är er ursprungliga rädsla/synd som kommer i förgrunden.

Ni behöver inte dagar eller månader till att spåra den rädslan. Ni behöver bara tillåta er själva att veta att det är över. För ni har verkligen rensat er målarpalett från rädslo-färger. Ert ursprungliga rädslo-tema är inte längre livskraftigt.

Tillåt er själva att veta att ni inte längre behöver gömma den rädslan, inte heller behöver ni vara rädda för den.

Ni kan öppna ert hemliga kassaskåp. Och ni kan gå in i sann själv-kärlek – när ni är redo. För oavsett hur många gånger vi informerar er om att avsluta den rädslan är som att stänga en bok ni inte tycker om, så kommer många av er att leta efter invecklade metoder att upptäcka och utrota den.

Även om sådana metoder inte är nödvändiga, så är det upp till er hur ni rensar er hemliga rädsla. Ni kan trycka på den lätta knappen eller grubbla över den resulterande rädslan och ilskan i åratal. Det är ert val. Men, varför göra det svårt?

Rädsla och smärta är svårt och dramatiskt. Kärlek och glädje är lätt och dramatiskt. Det är ert val. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...