Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 20 oktober 2019

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 20 oktober 2019

 

Shanta Gabriel ~ Det är Säkert att Låta Ditt Ljus Skina!

av Shanta Gabriel, 2 oktober 2019, ShantaGabriel.com

https://tinyurl.com/y6zq8bhf

Detta är det kortaste av Gabrielmeddelandena, och ändå ett av de mest djupgående. Varje gång jag läser det sprängs mitt hjärta med Ärkeängelsk Visdom och Gudomlig inspiration för ett stärkt liv. Detta är en säkerhetsaffirmation som kan användas när som helst för att ge dig en känsla av Nåd och Beskydd.

Jag introducerades först till begreppet säkerhetsaffirmationer 1988. De har varit mycket hjälpsamma med att göra mig kraftfullare i min fysiska kropp och världen.

Under många år har jag aldrig känt mig säker i min kropp. Det kändes verkligen inte som om Jorden var en välvillig eller säker plats för mig att bo på. Trots att jag visste att jag frivilligt hade vistats på denna planet under dessa utmanande uppvakningstider, hade det hela mitt liv känts som om jag var en främmande art. Jag började till och med ifrågasätta klokheten i att stanna kvar i min kropp.

Jag tränades att börja säga säkerhetsaffirmationer. Jag började med, ”Det är säkert att vara i min kropp.” Det kändes förvånansvärt bra, så jag började förgrena mig. ”Det är säkert att vara den jag verkligen är. Det är säkert att tala min sanning. ”Det här började verkligen uppmuntra mig. Sen slutligen fick jag vägledning från Ärkeängel Gabriel, ”Det är säkert att låta ditt Ljus skina!”

Detta var en enorm uppenbarelse, eftersom jag såg att när jag skyddade mig själv tillät jag inte den verkliga essensen i mitt mest Gudomliga autentiska Jag att stråla ut i världen. Det spelar ingen roll vilken historia från tidigare liv som fick mig att känna att det inte var säkert att visa den mest utsatta sidan av mig. Det blev viktigast för mig att växla till att låta den sanna utstrålningen av Gudomligt Ljus uttryckas i världen genom min varelse.

Det har tagit många år att göra detta. Jag önskar att jag kunde säga att det var en omedelbar vändning. Gamla mönster kan ta lite tid att släppa. Men vad jag upptäckte var att ju mer jag tillät mig att avslöja och uttrycka min mest autentiska kärleksfulla natur, desto lyckligare blev jag.

De tider vi lever i kräver att vi öppnar upp till ett större medvetandeområde. Vi måste komma ihåg att det inte bara är säkert att låta vårt Ljus lysa utan det är absolut nödvändigt för att medvetandet på Jorden skall utvecklas. Ju mer Gudomligt Ljus som lyser in i världen, desto mer höjs planeten och alla varelser som delar denna värld.

Gudomligt Ljus bär uttrycket för Guds kärlek och intelligens som vi alla behöver så brådskande. För att alla ska leva i verklig Harmoni och för att Fred ska råda på Jorden, vänligen förstå att det verkligen är säkert att låta ditt vackra Ljus skina! Här är min bön för oss alla:

Gudomliga närvaro,

Tack för att du hjälpte mig att bli en strålande Fyrbåk av Gudomligt Ljus i världen. Må jag koppla av i mitt sanna, mest kärleksfulla jag och låta detta Ljus av Ren Kärlek skina genom mig till andra. Må jag verkligen förstå att välbefinnande är min enda verklighet och att jag är säker, för jag bärs av en Kärlek som aldrig tar slut. Jag vet i mitt hjärta att jag hålls i Vingar av Gudomligt Ljus när jag delar den här tiden med andra.

Hjälp mig att vara den som har modet att le först. Må jag vara villig att gå genom min värld med ett öppet hjärta. Jag ber om att visa kärleksfull vänlighet oavsett vem jag interagerar med.

Må alla varelser veta att vi verkligen är anslutna som familj. Må hela mänskligheten öppna sina hjärtan så att deras mest Eviga, Bemyndigade, Äkta, Gudomliga Natur kan stråla Ljus och Kärlek i och runt dem hela tiden. Och må vi också vara kraftfulla mottagare, och agera i Förtroende och Visdom, när vi tillåter oss att fyllas med det största Ljus som världen någonsin har upplevt. Så är det. Vare det så. Amen.

Shanta Gabriel
20 oktober 2019
ShantaGabriel.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...