Brendas Blog via Brenda Hoffman, 19 augusti

Bild t Michaels text

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 19 augusti

 

Kära Ni,

Många av er upplever ovanliga symptom efter den senaste inströmningen av Universella kärleksenergier. Ni byter i grund och botten ert skinn vilket låter som om en del ur en science fiction-skräckfilm. Men det är det inte alls, för ni har sett fram emot detta under eoner av tid.

Ni är inte medvetna om era fysiska förändringar för mycket av bytet sker när ni sover eller dagdrömmer. Ert skinn och era inälvor, om ni vill, blir frisläppta så nya kristallinga delar kan infiltrera ert system.

Ni känner er till och med gladare när denna fysiska övergång sker trots perioder av obehag.

Puberteten skulle kunna vara en lämplig analogi. Även om er röst, kropp och perceptioner skiftade – inte alltid på ett komfortabelt sätt – var ni förtjusta över resultatet för det indikerade att ni höll på att bli en 3D-vuxen.

Så är det att några nya delar/skiften ni möter nu inte är bekväma – ändå är ni inte oroade. Vi talar inte om dem med allvarliga pågående sjukdomar, utan istället om dem av er som känner er illamående, har huvudvärk, temperaturskiftningar och liknande obehag som verkar komma och gå efter behag. Även om ni vet att det inte är allvarligt, tyder dessa obehag och smärtor på att er kropp genomgår något som inte enkelt kan förklaras i 3D-termer.

Så är det också med perceptioner. Precis som det var i puberteten, även om era perceptioner blir mer mogna än vad som var sant innan detta senaste inflödet av energier, är de ännu inte de som en mogen 5D-vuxen har.

Även om ni fortsätter att ta risker med era tankar och ord, är dessa tankar och ord mer kärleksfulla än vad som var fallet för två månader sedan.

Och ni kommer att få mindre och mindre att oroa er över när ni mognar. Precis som före puberteten så var ni kanske oroliga över att lämna er gård eller ert område enligt era föräldrars restriktioner – restriktioner som togs bort när ni blev mer mogna.

Så är det nu att ni uppfattar er värld på ett mer moget 5D sätt så att de delarna som en gång gjorde er rädda eller verkade vara utanför gränserna, nu enklare blir accepterade som en del av er varelse.

Kanske ni en gång kände behovet av att rädda världen, på något sätt talade detta koncept till er – att ni var den som skulle rädda alla eller åtminstone dem som ni trodde mest behövde era tjänster. När ni mognar fokuserar ni på glädje istället för att vara en räddare. Liknande resultat kanske sker, men ert fokus är mer moget – från att rädda världen som ett diktat utanför er själva till att rädda vad ni vill, för det ger er glädje att göra det.

Det resulterar i ännu ett moget närmande som ni kanske inte nödvändigtvis har noterat inom er själva. När ni mognar skiftar er glädje. När ni var ett litet barn var en skallra en underbar rolig del av ert liv. Men en tonåring har inte lika roligt med den.

Så är det för er nu. Det som ni tyckte var roligt för till och med några dagar sedan, har inte samma värde idag. Samma sak kommer att vara sant imorgon då ni går längre och längre in i energierna av självkärlek som nu bombarderar er och alla varelser på jorden.

Kanske ifrågasätter ni behovet av ett snabbt skifte. Varför inte skifta under år eller årtionden? I sanning skedde ert skifte för eoner sedan. Det är bara så att nu är er fysiska, emotionella och spirituella varelse stark nog inom jordens 3D/5D-energier, att ni kan mogna som ni önskade när ni först skapade jorden.

På ett sätt behövde ni ha på er något som liknar en klumpig rymddräkt när ni först kom till jorden för eoner sedan, som reducerade er förmåga att undersöka saker och möjligheter. Ni har till slut skapat en miljö som låter er kasta bort den rymddräkten och använda era förmågor att undersöka vad ni vill.

Ni upptäcker att er högsta önskan nu är självkärlek.

Även om det är ert fokus nu, kommer självkärlek inte alltid vara ert fokus.

När ni grundligt har undersökt och accepterat självkärlek, kommer er nya 5D-mognad – en naturlig progression av självkärleken – uppmuntra er att utforska andra delar av ert liv på jorden som relationer och miljön.

Kanske ni tror att ni helt har utforskat era relationer, och ni är hängivna att rädda miljön – vilket var gott nog när ni var inneslutna i rymddräkten. Nu när er rymddräkt är bortkastad, kommer ni att upptäcka nyanser i era liv och er varelse som är annorlunda från det ni en gång observerade.

Skulle ni inte föreställa er att någon med en kristallin natur skulle utforska livet på ett annorlunda sätt än en i 3D som ni varit under eoner? Det är precis vad som sker er och alla dem som önskar vara en del av denna övergång.

Men, precis som med puberteten, alla mognar inte samtidigt eller på samma sätt. Så ni låter andra finna sin väg, precis som ni gjorde i puberteten när ni försökte försäkra era vänner eller er själv att alla skulle få en djupare röst eller bröst till slut.

Denna fas, som var sant i puberteten, är en unik väg för var och en av er. Resultatet, som också var sant för puberteten, är att ni kommer att bli en unik vuxen med unika behov och intressen. Skillnaden är att de behoven och intressena inte längre skapas av någon utanför er. Ni är era föräldrar, er guru och er gud.

Ni är underbart ni – som mognar dag för dag till en unik kristallin vuxen som kommer att förändra jorden och allt som rör jorden, bara genom att vara ni. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...