Omnipure via Nancy Tate, 22 august

Wakeup_top_msg

Ohmnipure, 22 augusti 2016

Via Nancy Tate

 

Jag kommer till er den här gången för att ge er en uppdatering om vad Altros, Mushaba och Porda har fört fram till er. Jag är Ohmnipure, och kommer med lite information som kommer att ge er ännu mer förståelse för vad som föregick informationen.

Det är något som händer just nu i Vita Huset, en förberedelse för den fullständiga sanningen om vad som har ägt rum bakom kulisserna, och för en återgång till det ursprungliga styrelsesättet av Amerikas Förenta Stater. Det finns en uppgörelse på gång, med flera människor, som kommer att föra fram sanningen om vad som har pågått under flera år, ända sedan det här landet blev vad som sades ett enat land av stater med självstyre, som tillsamman skulle ge de människor som bodde i landet frihet.

Det sades i början att folkets frihet skulle vara ett underbart exempel på vad det innebär att leva ett individuellt liv som erbjuder frid, glädje och Kärlek till allting. Det började så i folkets hjärta, men så småningom började de förstå att de styrande inte representerade den frihet som var sagt skulle vara högsta prioritet i deras liv.

Nu har den tid kommit när sanningen kommer att föras fram, att det här styrelsesättet inte har varit vad det skulle vara. Det kommer att visa folket hur de har blivit lurade och hur sanningen har hållits tillbaka om vad frihet innebär. Det kommer att bli uppenbart för alla människor som vill lyssna.

Det kommer även att bli uppenbart för alla dem som inte vill se det, tills det inte finns något annat val än att luta sig tillbaka och låta sanningen stå ansikte mot ansikte med det som har deklarerats som sanning, men som i själva verket har varit en mörkläggning för vad som så länge har praktiserats.

När allt det här kommer fram, kommer den verkliga friheten för folket att träda i kraft. De kommer att börja inse hur mycket de har förlorat och hur mycket de kan återvinna i styrka och makt för att ta kontroll över sina liv. Det kommer att ske på ett sätt som står i samklang med allt liv, inte bara i det här landet, utan runt om i hela världen och ut i Universum.

Så, mina kära, det kommer att tjäna er väl att vara öppna för vad ni hör de kommande dagarna och veckorna och tillåta er själva den frihet som finns inom er att komma fram och dansa i den Kärlek som ni är ämnade för.

Jag lämnar er nu med dessa tankar. Ta en tur genom ert inre och känn hur Kärleken genomsyrar era liv från och med nu.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germasin.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...