Brendas Blog via Brenda Hoffman, 19 oktober, 2018

Brendas Blog via Brenda Hoffman

19 oktober 2018

 

Kära Ni,

Många av er andas ut av lättnad för er värld har börjat blomma på sätt ni inte förväntade er. Ni slappnar av till ert nya varande. Och då ni gör det bleknar stress och ängslan sakta bort.

Detta är inte sant för alla, för många av er har ännu inte kommit till den där punkten av ingen återvändo. Den punkt där ni förklarar er själva självständiga och fria. Något som är nästan omöjligt att förstå förrän ni gör det. För ni har i eoner tränats att rapportera, att förvänta er att någon som är klokare än er ska ta hand om er.

Detta aha-ögonblick kan vara nästan osynligt för er yttre varelse eller kan resultera i handlingar eller ord ni inte förväntat er. Resultatet, oavsett om en handling av osjälviskhet är stor eller liten, är att ni blir ni i er totalitet.

Sådana reaktioner är svåra att beskriva innan ni träder in genom frihetens dörr. Det räcker för er att veta att det kommer att ske snart, om det inte redan har skett. För det finns mycket ni måste göra anspråk på och uttyda innan ert nya år.

Detta är en tid för att erkänna er varelse och låta andra göra detsamma.

I det förflutna gömde ni er sanna varelse, er sanna kraft, bakom slöjan av osjälviskhet. Det är inte längre lämpligt eller nödvändigt. Så som ni kommer att se när ni observerar andra som övervakar eller fungerar som offer.

Att vara offer eller övervakare gav er en gång sociala pluspoäng. Med varje poäng blev ni mer och mer insnärjda i 3D-samhället tills det fanns ett behov av att skapa karma – ett sätt att rädda det ni förlorat eller givit bort. Men med varje karmisk handling blev ni djupare insnärjda. För om ni skadade någon i ett liv, betalade denne tillbaka i ett annat, skapande ett behov hos er att göra detsamma i ännu ett liv, och en fortsättning av diskriminering i livstid efter livstid. Och det begränsade era kontakter till dem ni haft kontakter med tidigare. Det skapade en känsla av domedag och rädsla som bara djupnade med varje återvändande till Jorden.

Även om denna förklaring är generaliserad, blir kontentan att ni interagerade med samma människor i olika roller livstid efter livstid vilket skapade ett mönster av rädsla och hämnd.

Nu då ni ska expandera era mänskliga horisonter för interaktion, räds ni för vad nya entiteter kommer att föra in i ert liv.

Även om detta inte är nödvändigt, är det ett resultat av eoners interagerande med samma, eller främst samma, entiteter i rädsla.

Ni expanderar era interaktioner till dem ni aldrig interagerat med medan ni varit på Jorden, och ni är lite rädda att sådana interaktioner ska skapa nytt karma – något ni inte längre vill uppleva.

Era nya interaktioner kommer att skapa en sorts karma, men inte som ni nu förväntar er. För era minnen av tidigare liv på Jorden säger att karma var en aldrig upphörande cirkel av rädsla, förlåtelse, hämnd och nya rädslor.

Så ni kliver med bävan in i denna nya fas. Det är inte nödvändigt, men ni kommer inte att tro att det är sant förrän ni upplever det.

Ni kanske fortsätter att interagera med dem från tidigare 3D-liv, men på en mycket annorlunda nivå. För ni kommer att deklarera er självständighet för dem som är bekanta med era offer/övervakare roller i livstid efter livstid.

Er deklaration kan gå nästan obemärkt förbi av er, eller den skulle kunna skapas av er inre styrka bubblande upp till ytan i en explosion av självständighet ni inte förväntade er.

Det spelar ingen roll hur ni proklamerar er frihet, för att proklamera er frihet är er nästa fas. En fas som sannolikt kommer att överraska både er och mottagarna av er proklamation. För ert behov av fri vilja besegrar alla behov av att passa in. Det är då och först då som ni påbörjar er generella fas av kärlek på Jorden.

För ni kommer att proklamera er frihet och därigenom själv-kärlek innan ni låter er själva gå in i den större sfären av kärlek och acceptans.

Många av er säger att ni älskar andra även om ni inte har någon personlig kännedom om dem. Vi ber er tänka om. För i detta stadie, om det skulle innebära negativa skillnader för er att acceptera nya varelser i er krets, skulle ni neka att göra det.

Det vill säga, tills ni proklamerar er frihet från gränserna i ert nuvarande liv. För dessa gränser är insnärjda med andras som ni skapat karma med livstid efter livstid.

Denna övergång handlar inte om repetition, utan om att skapa på nytt. Både Jordens och människans fysikalitet, och också om att bredda era horisonter till alla istället för de få ni interagerat med livstid efter livstid.

Det är dags att expandera era interaktionshorisonter. Det första steget för detta är att proklamera er frihet från att repetera sådant ni är mest bekanta med, inklusive specifika människor och platser.

Er värld är på väg att öppnas på fler sätt än ni nu kan förstå.

Läxa inte upp er själva för att ni blir arga, för att ni proklamerar er frihet. Ni behöver heller inte bli rädda. För denna proklamation är lite annorlunda än då ni tog examen i skolan och sade att ni har rätt att besluta era framtida handlingar.

Ni kan förstås byta kurs flera gånger, för ni känner er för på väg framåt. Men kontentan av den friheten är att ni inte längre har karmiska skulder att rädas eller hantera. Ni är heller inte bundna till den enda lilla grupp entiteter ni lekt med i eoner.

Ni är fria, har alltid varit det. Ni bara proklamerar den friheten för er själva och alla som är villiga och behöver lyssna. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...