Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 8 januari 2021

 

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

den 8 januari 2021

 

Kära Ni!

Er värld kan verka vara upp-och-ner. Det som ni en gång i tiden tänkte finns inte längre och ni kan ännu inte känna, eller tidvis ens se framtiden. Kommer regeringen att falla? Kommer sjukdomar att dominera er värld i all evighet? Har er värld blivit så liten att ni inte kan minnas hur ni en gång i tiden kände gällande något överhuvudtaget?

Det är så för att ni befinner er i ett slags tomrum. Ni befinner er mitt emellan två världar, av vilka ingendera helt och hållet har gjort anspråk på er. Er yttre värld befinner sig i kaos och er inre värld är förvirrad. ”Vem är jag?” ”Vilka är mina intressen?” ”Varför har jag inga intressen?”

Så ni försöker ta fatt i era 3D-känslor, men de känns inte bekväma. Då försöker ni meditera, motionera eller snacka er in till ert nya liv – med ett fåtal märkbara förändringar. Ni befinner er mitt emellan.

Era känslor eller agerande kommer inte alltid att vara sådana de är just nu. Ni försöker bara dansa mellan två världar – av vilka ingendera verkar kännas fullständigt bekväm. Ni är arga på er själva när ni snärjer in er alltför mycket i era gamla 3D-tankar eller handlingar. Men ni verkar inte förmå ta kontakt med eller samverka med er nya varelse.

Så har det tidigare gått till i era andra övergångsfaser, men troligtvis aldrig i den utsträckning som det nu sker. För era tidigare problemlösande meditationer, ageranden, eller tankar tillhandahåller inte samma känsla av frid och trygghet. Då förlitar ni er på 3D-rädslor tillsammans med 3D-kompanjoner, bara för att upptäcka att det är svårt för er fysiska varelse att göra det.

Er mest framträdande fråga är: ”När kommer jag på nytt att känna mig bekväm i min varelse?” För ni känner er vilsna, rädda – alla bitar som ni trodde att ni hade upphävt för flera månader eller år sedan.

Era reaktioner är förväntade. Detsamma skedde i 3D närhelst ni skiftade stora delar av ert liv. Ni lämnade ert ursprungliga hem, ni gick in i äktenskap eller en stadig relation, ett nytt jobb, föräldraskap, åldrande – i slutändan anpassade ni er till samtliga faser. Det som nu sker är mycket liknande. Ni har nu under en tid sagt farväl till 3D (ert ursprungliga hem). Skillnaden är att ni upptäcker att ni behöver flytta ut från er inre varelse för att göra det. För den här övergångsfasen handlar om att skifta era yttre handlingar, i stället för att ta itu med er nya varelse inifrån.

Ni har mjukt knuffats omkring från att behöva uppvisa era nya handlingar alltigenom en stor del av den här Covid-19-tiden. Ni fick ”tillåtelse” till att huka er ner hemma, genom att göra, känna och handla så som ni ville, i stället för att vara tvungna till att projicera vissa idéer för världen. Naturligtvis gjorde många av er detta medan ni fortfarande var insnärjda i 3D-världen trots Covid-19. Ni är i sanning de tappraste av de tappra.

Ni har alla fullföljt ert kokongstadium, ert inre arbete. Det är dags att samla ihop era byggstenar och skapa er nya yttre varelse. Den yttre varelsen som betonar den tillväxt som ni inombords fick uppleva under en stor del av 2020.

Detta liknar ert första professionella jobb efter högskolan. Fastän ni var stolta över att få jobbet, så kände ni också skräck inför att inte förmå prestera såsom förväntat av er eller er arbetsgivare. Därför kunde ni troligen inte sova gott de första dagarna på nya jobbet, och ni undrade om ni skulle kunna leva upp till förväntningarna som verkade vara främmande, efter att ni hade spenderat åratal med kursarbeten som assisterades av professorer och böcker. Ni var tvungna att prestera – ofta med minimala instruktioner – när ni upptäckte hur er personlighet snärjde in sig med jobbkraven. För precis som ni studerade annorlunda än andra i högskolan, så upptäckte ni att ni utförde arbetet annorlunda än vad någon annan gjorde eller skulle ha gjort.

Nu är det på samma sätt. Ni oroar er över att ni inte har tillräckligt med förmågor att utföra era nya handlingar bortom 3D, att ni måste få mer tid eller ytterligare information. Ni behöver varken mer tid eller information. Ni är redo att skapa er nya roll med er nya personlighet och era behov.

I sanning så är ni bortom redo. En indikering på att detta stämmer är att ni inte kan ta del av 3D så som gällde före 2020. Ni är inte längre en som vänder kappan efter vinden – som hoppar mellan 3D och bortom 3D. Ni befinner er bortom 3D i färdigheter och intressen. Därför är det som gäller att er fysiska kropp antagligen informerar er om denna sanning närhelst ni gör ett försök att återgå till 3D.

Ert behov att återgå till kaoset i 3D förefaller naturligtvis relevant nu. Med all säkerhet är ni tillräckligt skickliga att följa med Jorden i ytterligare en eller några kaotiska månader. Men som er fysiska kropp troligen indikerar, så stämmer detta inte. Ni behövs inte längre i 3D-världen. Er roll är att utpeka ljuset till framtiden istället för att dränka ert ljus i det förflutnas kaos. Era 3D-rädslor och strider är över.

Om och när ni gör ett försök att återgå till 3D, förkunnar er fysiska kropp högljutt att ni befinner er på fel väg. I 3D skedde något liknande men troligtvis inte i samma utsträckning. Fel 3D-skola, jobb, relation, eller samhällsgrupp visade sig ofta i depression, fysiska svårigheter eller rädsla. Men ni hade böcker, videos och människor för att hjälpa er att förstå vad ni kände och varför. Detta gäller inte längre, för de av er som befinner sig i förtruppen håller väsentligen på med att skriva böckerna om era nya varelser.

Rädslan ni nu känner handlar troligtvis mer om er nya framtid än om betänkligheter i 3D. Och det enda sättet att komma igenom denna rädsla är att ta er igenom den och till er nya värld. Kaoset i 3D kommer att tas omhand av dem som befinner sig i vågorna som följer efter er alla i förgrunden. Er roll eller uppgift är blott att vara.

Ni har inget behov att blicka tillbaka eller korrigera det som inte längre är en del av er. Inte mer än vad som gällde efter att ni lämnade något 3D-jobb. Högst sannolikt hoppades ni på det bästa resultatet för er 3D-efterföljare, eller de medarbetare som stod ert hjärta nära. Men ni övervägde aldrig att ta er vidare till ett nytt arbete medan ni fortsatte att utföra era tidigare arbetsuppgifter. Det jobbet var avklarat. Så är det också för er nu.

Uppgift nummer ett är att hitta och följa era intressen. Jobbet bortom vilket ni har tagit er är att ta hand om kaoset i 3D. Så är det. Amen.

 

 

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...