Brendas Blogg via Brenda Hoffman 23 mars, 2017

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

23 mars, 2017

 

Kära Ni!

Har ni lagt märke till att ni börjar använda era nya färdigheter – det vill säga, era nya färdigheter i denna livstid på jorden?

Kanske ni inte tror på något sådant, för ert liv förefaller vara detsamma som det var i förra veckan – eller under föregående år. Vi ber er ändra åsikt. Mycket har ägt rum i er värld som visar på att ni med era nya krafter har skapat ett nytt jordeliv. Tecken på det förekommer i överflöd – från er politiska värld till ert personliga liv.

Kanhända ni ännu inte är villiga att beakta detta skifte. Det är förväntat. Inte för att er värld inte skiftar, utan för att ni måste skifta era varseblivningar innan ni kan lägga märke till skillnaden.

Kanske ni ännu inte har skapat era personliga drömmar, utan i stället fokuserar på globala drömmar. Eller era personliga drömmar håller på att förverkligas, men ni har ännu inte accepterat att så ligger till.

Det är nödvändigt att skifta era övertygelser och varseblivningar innan ni för er själva kan acceptera hur bidragande ni är och har varit i dessa skiften.

Trots era nya krafter, frestas ni att återfalla i tankar som om någon utifrån ”drog i trådarna”, som om ni vore marionetter under deras kontroll. Så är det gällande alla aspekter i era liv, från familjen till arbetet till regeringen. Vad ni ännu inte har accepterat för er själva är att ingen är mäktigare än ni – att ni inte behöver svara till någon annan än er själva.

Fastän detta skifte i själv-medvetenhet dagligen blir alltmer uppenbart, är det tillsvidare inget som är allmänt förekommande. Så ni fortsätter tro på att era tankar och övertygelser gör föga skillnad i er värld.

Ni trodde att de nya som ni har blivit skulle vara mer som en gudmor-fé som svänger med sitt magiska spö och allt skulle ögonblickligen bli annorlunda i enlighet med era övertygelser och behov. I stället upptäcker ni att detta är en process som ni håller på anpassar er till – sakta i era hjärnor och snabbt i våra.

Skulle er jord vara en bättre plats om ni en masse individuellt skapade er förväntade verklighet? Eller skulle ett sådant kaos kunna förstöra intresset för den Nya Jorden för dem som nu tar beslutet att bli en del av den Nya Jorden?

Rådande strukturer på Jorden befinner sig i ett självdestruktivt läge, vilket kan ses via er massmedia och era personliga iakttagelser. Men för att inget dyker upp i era sinnen vad gäller omstrukturerandet av institutioner, vilka i eoner har upprätthållit sina självändamål, så börjar ni tro att det inte finns något ni kan göra, annat än att hjälpa till med förstörelsen. Att ni kommer att avsluta denna livstid med vyer av sönderfallande jordstukturer, liknande dem som framställs i så många av era jordiska överlevnadsfilmer. Att ni aldrig helt och hållet kommer att få njuta av den Nya Jordens skönhet och kärlek. Att ni är förstörarna – kanhända – men inget utöver det.

Sådana tankar och övertygelser talar bara till era inre rädslor i era tidigare försök att skapa en ny jord, bara för att få dessa försök krossade eller ofullbordade i livstid efter livstid på jorden.

Sålunda är det återigen en gång, vi vänder oss till en av era djupt dolda globala rädslor – den som handlar om en obehaglig jordisk upplevelse, som kanske eller kanske inte skiftar när ni väl gör er övergång från jorden i denna livstid.

Men precis som så många förutsägelser som föreföll omöjliga för tio år sedan har förverkligats på sätt som ni inte kunde förutse, så är det även nu.

Vi kan inte tala om för er hur ni ska uppnå det skenbart ouppnåeliga, för den visionen har vi inte – vi är era jämlikar. Men den Nya Jordens liv, som ni länge har drömt om, kommer att infalla inom denna livstid, för det har ni deklarerat.

Strukturella frågor som en gång i tiden behövde tiotals år för att skifta, gör nu så under loppet av några dagar. Och de som krävde månader av överväganden sker nu på några timmar.

Ni skulle kunna uttrycka det så att förstörelsens bomber har exploderat. Dessa bombers förstörelse är nu uppenbar och lämnar er med medlidandekänslor med det som varit, men tillsvidare inte med en tro på att det som tidigare varit inte längre finns, eller att ni håller på att skapa någonting ännu mer kärleksfullt.

På sätt och vis ropar ni ut till dem som inte vill vara en del av en glädjelösning, att ens rädsla inte längre är gångbar för någon som önskar leva i glädje under denna livstid på jorden. Detta är sista utropet för dem: ”Följ med oss och skapa en jord av glädje i vetskapen om att ni har förlorat kampen, kriget och framtiden.”

Vad händer dem som inte vill ansluta sig till er glädjestyrka? Det spelar ingen roll, för ni är vinnarna. Det är inte så att ni kommer att tortera eller halshugga dem fysiskt, utan i stället att ni inte längre kommer att beakta deras befallningar.

Det är så att deras rädslo-påhitt blir allt mindre livskraftiga i och med att ni framskrider.

Det finns ingen anledning för er att frukta panikmakarna, för de har förlorat kriget. Precis som det inte finns någon anledning för er att bestraffa dem, för de kommer att bestraffa sig själva på sådana sätt som ni ännu inte kan föreställa er. Det är dags att återuppbygga jorden i glädje. Och det gör ni och det kommer ni fortsätta göra. Så är det. Amen.

 

 

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...