Brendas Blog via Brenda Hoffman, 20 januari 2017

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 20 januari 2017

Kära Ni,

Många av er hittar er glädje på oväntade sätt. Kanske har ni länge tyckt om gruppaktiviteter och föredrar nu stilla platser. Eller kanske finner ni ett behov att ge en röst till er åsikt om saker ni inte insåg var viktiga för er.

Nya delar av er kommer i förgrunden. Även om ni inte nödvändigtvis förstår dessa nya delar, öppnar de er till nya glädjeämnen. Och det är hur ni vet att ni har accepterat era nya segment. För dessa nya bitar av glädje dyker upp motsatt till intuitionen ni haft om vem ni trodde ni var.

Det är skrämmade för några av er och storartat för andra. För det är som om ni har blivit någon ni inte förstår eller känner. Så klart är det inte sant för ni har känt denna nya varelse som är ni, under eoner.

Det fanns tider i ert varande i vilka ni var mycket mer i er totalitet än ni någonsin har varit på jorden i detta eller något liv – tills nu. Er nya varelse är ungefär som att möta en tvilling som länge varit borta, som har många, men inte alla era karaktärsdrag.

Ni är ni som är förstärkt om ni vill. För de nya karaktärsdragen känns inte obekväma, utan istället glädjefyllda.

Tänk på ert 3D-jag som en fasett av möjligheter. Och det nya ni som en multifasetterad diamant – och ni polerar nu fasetterna. För att upptäcka nya segment som ger er överraskande glädje är hur ni polerar fasetterna.

Ni har expanderat er varelse i glädje. Något som är svårt att beskriva med ert nuvarande vokabulär för många av er är oroade över att när ni lägger till fasetter lägger ni till rädslor och problem.

Precis det motsatta sker, för era nya fasetter ville inte eller kunde inte gå samman med er i  tyngden som var er 3D-varelse. Era nya fasetter är av etern, av andra frekvenser och dimensioner.

Kanske lärde ni er att alla frekvenser och dimensioner finns tillgängliga vid alla tidpunkter för alla varelser. Men tyngden i 3D hindrade er och andra från att få tillgång till de delarna som ni nu upptäcker inom er.

Era nya segment skapar en lätthet och ett nytt perspektiv på tidigare rädslor – ett vidare mer naivt synsätt om ni vill. För verkligen, rädslornas tunga bördor som ni har burit när ni varit på jorden under eoner, glöms bort eller försummas när ni går in i era nya glädjeämnen och perceptioner.

Kanske kommer det att hjälpa er att förstå detta koncept om ni kommer ihåg hur arga och/eller ledsna ni kände er när er barndomsvän struntade i att fråga om ni skulle leka. Ändå, när ni var äldre, upptäckte ni att ni och er tidigare bästa vän inte hade så mycket gemensamt. Och när ni väl var vuxen, blev den dagen eller handlingen ett dunkelt barndomsminne eller glömdes bort.

Så är det för er nu. Ni ser tillbaka och inser att rädslorna ni hade igår inte håller mycket rädsla i er nu. Och det kommer en punkt i en nära framtid när de minnena är helt glömda för ni har så mycket att uppleva i glädje.

Det betyder inte att ni inte kommer att känna rädsla för evigt. Utan istället, att gårdagens rädslor kommer att vara mycket förminskade eller glömda medan dagens rädslor kommer att vara minimerade för ni har nya mer spännande förmågor att utforska.

Ni utvecklas  i spektrumet rädsla/glädje från densiteten av de djupaste rädslan till den mest strålande glädjen. Ni har för länge sedan passerat mitten på detta spektrum. Detta indikeras av att era nya segment läggs till.

För att gå tillbaka till vår ursprungliga analogi, ni polerar er varelses nya fasetter när ni ständigt närmar er full glädje. Och ni är mycket närmare till den kompletta glädjen än mitten av rädsla/glädje spektrumet, i vilket ni började denna livstid.

Fira de nya friheterna ni tillåter er själva då ni inte längre är tyngda av rädslorna för vem ni ska vara.

Fira era nya förmågor som låter er att se på världen med glädje och hopp trots indikationer på motsatsen.

Fira ert mod för ert fortsatta driv att förändra er och ert samhälle under en livstid trots allt som verkar vara emot er.

Fira ert nya jag i hela er gnistrande glans när ni upptäcker nya fasetter, nya glädjeämnen, nya förmågor. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link:   http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...