Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 7 december

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

7 december 2015

Kanal: Brenda Hoffman

 

Mina Kära,

Ni har era studentmössor och kappor redo – och väntar på det ögonblick då ert namn tillkännages i etern.

Även om ni förmodligen förväntar er att någon annan än ni ska avgöra när ni är redo att ta examen från er nuvarande klass på jorden, så bestämmer ni när det är så. För ni är skaparna av era liv.

Men förstå att ni verkligen tar examen, för nästa klass är redo att börja sitt sista skift / sin övergång innan de följer er till nya frekvenser och universum.

Kanske ifrågasätter ni förnuftet att tillåta er själva avgöra när ni ska examineras. Vilka indikatorer kommer ni lägga på er själva för att utan tvekan VETA att ni har slutfört allt ni behöver slutföra? Vad händer om ni stapplar hit och dit och väntar på DET ögonblicket och den stunden aldrig kommer? Eller om ni missar det ögonblicket på något sätt.

Det är inte möjligt. Precis som var sant i ert gamla jordeliv, att om stjärnorna och klockorna ringde när ni uppgraderades från en klass eller livsfas till en annan eller inte, så visste ni eftersom ert liv förändrats som följd. Som en ungdom, var ni större och smartare än när ni började en viss klass. Och som en ung vuxen, innebar studenten ett annat liv än som gällde innan. Även om ni kanske inte har deltagit i examensceremonier, så visste ni att en ny fas hade börjat i ert liv.

Så det är nu. Ni känner er kanske eller kanske inte, lite annorlunda. Ni vet kanske eller kanske inte, att ni är i en ny fas. Men ni kommer att börja notera sånt på grund av era nya intressen och färdigheter.

En dag kanske ni automatiskt kanaliserar; noterar något i ögonvrån; kommunicerar med andra utan ord; finner er själva i en historisk period som skådespelare i stället för observatörer eller inom en annan kultur på ett annat plan eller planet – eller vad som helst.

Er examen öppnar er till tusentals möjligheter som ni kommer att finslipa, ner till det som är av störst intresse och glädje för er. Precis som gällde för er när ni sökte ett jobb efter ert jordliga gymnasium eller högskoleexamen. Tusentals möjligheter reducerades på grund av det samhälle ni ville leva i, den lön ni kunde acceptera, de uppgifter som verkade mest intressanta, etc.

Så blir det för er nu. Ni kommer att bereda er jordliga examen en smula, börja söka efter er perfekta passform och sen kommer ni att SKAPA DEN.

Det kommer inte finnas några slöfockar. Ingen kommer att lämnas stapplande kvar. Ni är alla kapabla till att skapa icke-jordliga delar som är rätta för er. Sanningen är, att ni kommer att skapa snarare än att anpassa er till vad som redan finns.

För ni är nya varelser med nya skapande förmågor. Helt givet har ni varit i Universum sedan start. Men det jordprojekt ni fullgjort med sådan skönhet och skicklighet kommer att skjuta iväg er till nya upplevelser bortom vilken annan varelse som helst i universum. Ni är extraordinära skapare.

Tvivla inte på er själva, ert varande eller er framtid i denna fysiska kropp.

Ni kommer att fortsätta vara jordliga. Men era förmågor kommer att stiga bortom allt som var av jorden eller universum. För ni hjälpte till att skapa jorden och som ett resultat, drar ni universum mot nya dimensioner och skapelser.

Många av er protesterar för ni tror att ni bara är ni från jorden och ingenting mer.

Detta är inte sant vilket ni kommer snart att upptäcka.

För tillfället ska ni veta att ni verkligen är extraordinära skapare. Ni, för första gången någonsin medans ni varit jordliga, kombinerade era segment så att ni medvetet skulle vara jordliga samtidigt som ni skapar nästa härliga fas i ert varande i etern.

Och att medan ni gör framsteg bortom ert jordliga varande, går andra in i den fasen så att de kan följa er i etern. En grupp i taget. Ni är Ledarna / Vägvisarna för varje grupp som följer.

Modiga, innovativa, kreativa själar, ni alla. Så blir det. Amen.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Du gillar kanske också...