Brendas Blogg, 27 April 2015

Brendas blogg,

27 april 2015

Kanal: Brenda Hoffman

Kära ni

Ni anpassar er nu till de nästan överväldigande energier ni upplevde i mars och tidigt i april. Kanske känner ni lite eller inget. Kanske har det varit omöjligt att ignorera därmed relaterade fysiska, andliga eller känslomässiga problem. Det spelar ingen roll för ni bearbetade det ni behövde bearbeta.

För en del förblir deras nya roll dimmig. För andra bildar bitar av deras roll en koncis bild av vem de är eller vem de är på väg att bli. Även om ingen av dessa känslor är bättre än den andra, är detta meddelande riktat till de som börjar känna sig bekväma med sina rolletiketter.

Det svåraste för er nu är hur ni ska få den rollen. Tredje dimensionens tekniker räcker inte för att skapa er nya roll. Eftersom ni ännu inte är så bekanta med den Nya Världens tekniker, känner ni er som om ni är i ett drömland. Ni vet var ni vill vara men ni vet inte hur ni ska komma dit.

Varför skulle ni veta vart ni är på väg utan resurser att nå det målet? Åh – er rolletikett är lite som en morot. Även om de nödvändiga teknikerna för att uppfylla era drömmar funnits tillgängliga en tid så har de blivit ignorerade, missförstådda eller förnekade. Så processen ändrades lite för att få er förståelse för vad som krävs för att skapa en väg till er nya roll.

Er väg är egenkärlek. Även om ni ofta hört den frasen förut så behöver ni verkligen ta åt er egenkärlek innan ni rör er en tum närmare ert nya jag. Det är er stoppunkt.

För vissa kan egenkärlek vara enkelt, ”Jag gör vad jag vill när jag vill göra det”. Men för de flesta ändrar egenkärlek totalt ert nuvarande liv. För ni kanske uttrycker egenkärlek, ni kanske till och med utövar egenkärlek. Men finns det inte stunder under dagen då ni argt kritiserar er kropp, ekonomi, relationer, handlingar, intressen? Ni uttalar orden men era innersta tankar och handlingar synkar inte med hur ni behandlar/tänker om er själva.

Denna fas handlar inte om” måsten” från andra som tycker att de vet vad som är bäst för er. Det handlar heller inte om plattityder och låtsastankar kommande från er varelse om hur ni borde fungera. Det handlar om att ni upptäcker vem ni är.

Ni har välkomnat många nya segment in i er varelse de senaste månaderna. Inte alla har varit lätta att hantera. Således behövde ni städa bort eller utplåna de delar av er som var svåra för era nya segment – er klättring uppför berget.

När ni nu skapar ert nya jag – ni fortsätter att infoga nya segment under det att ni upptäcker den perfekta vägen för totaliteten som är ert nya jag – kommer ni återigen till klarhet. Sådant hände många de senaste veckorna.

Det är dags att adressera totaliteten av ert nya jag. Något ni ännu inte uppnått eller kanske inte tänkt på.

När ni hade influensa i 3D tänkte ni bara på att ert huvud värkte och att magen var i uppror. Ni brydde er mycket lite om ert hår eller era naglar – om inte de också smärtade. Det var igår. Idag gäller ett nytt synsätt för er.

Det är dags för er att adressera alla era element som en varelse. En varelse i vilken, om bara en del, ett segment eller en cell mår dåligt, resten kommer att stanna upp tills den delen mår bra och känner kärlek. En sådan tanke är överväldigande för de flesta. För hur är det möjligt för er att kontrollera detta med varje cell eller segment i er varelse under hela er vakna tid? Därför har ni skapat en genväg. En enkel nyckel som låter er veta att alla celler och segment känner kärlek och för er varelse längs er väg. Den nyckeln är glädje eller lycka. Även om ni läst om den tanken gång på gång förvränger ni den här och där, ”Det här är ok att göra eftersom det gör en person jag tycker om lycklig, så jag borde också vara lycklig”. Ändå, när ni genomför denna uppoffrande handling finner ni ingen gnista av glädje eller lycka.

Många tror att man inte kan vara lycklig hela tiden. Fel – bara den tanken motverkar er lycka.

Er avsikt, ert slutmål i denna förändring är lycka/glädje, eller hur? Ändå fortsätter ni att tro att det inte är möjligt. Det är en indikation på att ni ännu inte tagit till er egenkärlek.

Betyder det att ni kommer att bli en ensamvarg – isolerad och osocial eller udda? Nej, bara att det är dags för er att ändra era uppfattningar.

Någon kanske vill tillbringa sin dag tillsammans med er så ni går med på dennes tråkiga aktiviteter för att ni tycker att ni borde det. Ni kan tjura och betona det obehag ni känner. Eller så kan ni närma er dagen som ett äventyr. Vilken del av den personen eller aktiviteten är härlig, rolig eller en lärande upplevelse?

Vid denna punkt i er förändring lär ni er uppfatta er värld/varelse i glädje istället för smärta eller rädsla. Att läsa dessa ord är enkelt. Att ta dem åt sig förblir svårt för de flesta.

Den personliga avsikt ni nyligen skapade är knuten till era uppfattningar om er själva och er väg. Är er väg lätt och i egenkärlek? Eller är den svår med tankar som, ”Jag tror inte detta är möjligt, men jag försöker ändå”. Skillnaden mellan lätt och svår ligger i hur mycket ni älskar er själva. Ert nya jag är inte en svag enhet som väntar på att bli trampad på. Ert nya jag är en extremt kraftfull gud/gudinna fullt kapabel att skapa vad ni vill när ni vill. Men så är det bara om ni älskar er själva tillräckligt för att förstå det.

Ni har närmat er ert nya jag med 3D-begränsningar som: ”Det här kanske är möjligt om jag tänker de rätta tankarna och agerar riktigt enligt Universell standard”. Ert nya jag är: ”Det här är naturligtvis möjligt då jag har färdigheterna och jag är fullt kapabel att göra eller vara vad jag vill. Det spelar ingen roll vad andra tycker är möjligt eller hur de tycker jag ska nå målet. Jag är jag. De är dem. Och eftersom jag skapar min väg utan andras restriktioner, älskar jag mig själv”.

Den del ni har missat är att omdirigera era energier/fokus till det som ger er lycka – som skapar den rätta vägen för er. Den sista tanken kanske verkar oklar. Allt handlar om uppfattning.

Uppfattning är hur ni går från 3D till ert nya jag. Se skönheten och ni är på er väg. Se slavandet i bara en liten bit och ni förbli stilla.

Ni är ni. Låt det vara i kärlek. Och varje annan varelse ni är i kontakt med är också unik. Om ni projicerar ilska och missnöje kommer andra att anknyta till den frekvensen, inte för att de måste, men för att det är det 3D de känner sig bekväma med. Om ni projicerar kärlek, glädje och ja, roligheter, är det den frekvensen de upplever tillsammans med er – kanske inte direkt, men så småningom. För alla rör sig till det stället. Var er själva i egenkärlek och ni blir den ljusfyr ni vill vara, i den rätta rollen för er. Var 3D i bara ett segment av er varelse och det är vad andra dras till – därför att det är lättare och bekvämare än att ändra sina tankar och handlingar till kärlek. Så är det. Amen.

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...