Brendas Blog via Brenda Hoffman, 20 mars, 2020

Brendas Blog via Brenda Hoffman

20 mars 2020

Kära Ni,

Ni kanske är bekymrade över att bli sjuka, eller kanske inte. Det spelar ingen roll för den frågan är ingen del i ert drama med Universell övergång.

Många av er är oroliga för att vi leder er vilse, för de 3D meddelanden ni tar emot handlar om katastrofer och smärta. Så är det i alla 3D förändringar. Även om rädslan inte uttalas.

Så ni lyssnar på gamla meddelanden som säger att ni ska vara rädda.

Med det inte sagt att ni är immuna. Vad gäller det, kan ni hindra er själva från att acceptera dramat genom att veta att ni kommer att göra det ni måste göra. Om det betyder att lämna jorden därför att ni är trötta på kampen så kommer ni att göra det. Och om det betyder att ni kommer att fortsätta på jorden, så kommer ni att göra det. För ni är inte längre av jordens tid eller meddelanden.

Er rädsla är baserad på det som var, istället för det som är. Ni är kraftfulla nog att lämna jorden fridfullt, precis som ni är kraftfulla nog att inte bli sjuka, eller att snabbt återhämta er om ni blir det. Denna sjukdom är för dem som precis vaknar upp.

Naturligtvis får ett sådant uttalande er att återgå i rädsla för dem som precis vaknar upp. De har också valet att lämna jorden eller att vara kvar. När de väl påbörjade sin Universella övergångsresa – om det så var för flera månader sedan eller igår – gick de in i sina inre-krafter.

I sanning, ni på jorden har alltid haft förmåga att komma åt era inre-krafter. Ni har bara inte trott på det.

Dessa slöjor av påtvingad minnesförlust dras undan när den Universella övergången initieras.

Så, i det förflutna trodde ni att kunde skapa något, men visste inte hur. Också idag spökar den biten för några av er. Ni har förmåga att skapa, det har alla. Ni bara ignorerade den förmågan för att bekvämt passa in i det 3D-liv som VAR jorden. Nu, när majoriteten av jordens invånare anpassar sig till ett nytt varande, sipprar minnen av Universella förmågor genom medvetandet hos alla som är villiga att acceptera nya övertygelser.

De som lämnar jorden på grund av sjukdom har valt att göra det av en rad orsaker, från att de är trötta på att vara på jorden, till att de istället vill bli Universella hjälpare för jordvarelser. Det finns inget behov av att veta varför någon väljer att gå över. Vet bara att sådana övergångar inte är slumpmässiga eller att de görs utan förtänksamhet på en, mest sannolikt, undermedveten nivå. Ni har kanske lärt er om sjuka äldre människor som har överlevt denna sjukdom, liksom om mycket unga människor som inte har det. Det enda gemensamma de som lämnar har är att de inte längre vill vara på jorden.

De ni älskar har samma val. Men de som står er nära väljer sannolikt att vara kvar på jorden för att hjälpa er och för att ytterligare föra fram sina varelser. Så är det av flera skäl, inte minst för att deras övergång skulle lägga mer börda på er då ni sörjde deras återgång till Universum, i en tid då ni försöker fokusera på skapande och personlig glädje.

Återigen, detta virus är inte er sjukdom. Det är utformat för dem som precis vaknar upp. Inte som ett personligt straff, utan som ett sätt att snabbt föra jorden i riktningar som inte troddes möjliga för bara några veckor sedan. Mänsklighetens frågor ligger i förgrunden. Industriell/militär tillväxt ligger inte längre i fokus för de flesta i världens befolkning. Det finns förstås de som är djupt och förnöjsamt nedsänkta i 3D och som inte har accepterat detta nya normala. Men de är i minoritet på jorden.

Så, att hedra mänskligheten över det industriella/militära komplexet börjar bli majoritetens synpunkt. Något de flesta av er trodde var omöjligt i denna livstid. Så kommer det också att bli för miljön. För en gångs skull blir mänskligheten nyckel-fokus, miljön är nästa logiska steg.

Många av er som läser detta kan ännu inte förstå att en sådan pandemi kan vara en välsignelse, en snabb rörelse som tvingar jorden att skifta på några veckor istället för årtionden eller århundraden. Ni kanske kommer ihåg tidigare pandemier och föreställer er miljontals döda. Det kommer inte att hända. Det kommer att bli döda eller övergångar. Men de som går över kommer att göra det enligt plan, inte som ett misstag eller en tragedi.

Det är sannolikt att de som står er närmast, personer som hjälper och assisterar er, som precis vaknar upp, inte vill lämna, för de stöttar era funktioner tills de kan göra samma sak.

Det här är en stege av prestationer så att säga. Med er och dem som varit på väg i år eller årtionden som drar upp de som precis vaknar upp. Samtidigt trycker de er framåt. Det kan se ut som en fånig bild. Någon som trycker er i ryggen så att ni lättare kan dra upp dem. Det är därför ni nu är i symbiotiska relationer.

Den smärta och rädsla som nu visas av så många behöver inte rör er om ni inte har något att rensa eller är del av dramat. Med det inte sagt att ni måste trösta andras ängslan. Utan att ni har en annan roll att spela. Den om skapelse – att observera den nuvarande ängslan på jorden och använda den för att skapa nya parametrar och nytt fokus.

Betyder det att ni fritt kan beblanda er med dem som är sjuka? Det vet bara ni. Om ni känner att ni måste göra så, gör det då. Om ni känner att ni måste isolera er, gör det. Återigen, ni kan inte längre skada andra. Så tillåt er att fungera så som det känns mest rätt för er. Vet bara att 3D-rädsla inte är något ni måste reagera på – såvida ni inte vill göra det.

Ni är en fullt fungerande Universell vuxen. Låt er själva acceptera det och följ sedan er inre röst. Ni vet bättre än någon annan vem ni är och vad ni vill skapa och uppleva. Låt det vara så. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2020, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...