Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 24 mars, 2018

Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 24 mars, 2018

Mina kära,

Kanske känner ni att ni inte hör hemma någonstans. Inget känns spännande, inget skänker en gnista till er varelse. Allt tycks befinna sig precis under glädjens yta, ingenting tycks vara en del av era väsen. Ni håller på att anpassa er till ert nya jag.

Vi berättade för er för några månader sedan att ni skulle bli observatörer av er 3D-värld i ställer för de deltagare, eller deltagande observatörer, ni en gång var. Alltså håller ni nu på att bli observatörer, för ni har inte längre någon lust att delta i de flesta aktiviteter – som om framtiden inte kommit än, och det förflutna är borta. Ni befinner er i ett ingenmansland.

Precis som vi förutspådde att ni skulle bli observatörer med litet eller inget deltagande i 3D-aktiviteter, förutspår vi att ni kommer att blomma ut i ert nya varande inom loppet av dagar eller timmar.

Ert tomrum är övergående.

Trots att ni kanske har nya känslor och intressen tycks dessa inte möjliga att tillämpa i ert nuvarande liv. Alltså lägger ni märke till det som bekymrar, till och med skrämmer er. Ni befinner er i ett ingenmansland som ingen förstår sig på – minst av allt ni själva.

Det känns skrämmande eftersom det inte finns något att hålla sig fast vid med tankar som: ”Om jag gör det här, då kommer allt att bli bra i mitt liv.” För de flesta av er vet inte än vad som kommer att göra livet bra för er.

Det här stämmer inte för alla. Somliga av er har tagit er igenom den här biten och kommit till er nya bekvämlighetszon. Men andra upplever att ni aldrig mera kommer att känna er tillfreds. För det som tidigare gjorde er tillfreds har upphört att göra det, och de delar av er som kommer att göra er tillfreds har ännu inte blivit till.

Ni känner er uteslutna, som någon som lär sig långsamt, ett misslyckande rörande 5D. Det liknar på många sätt hur ni kände er i puberteten, när ni inte utvecklades lika snabbt som vissa av era kamrater. ”Kommer min röst någonsin att mörkna? Kommer mina bröst att utvecklas?” Och så vidare, allt medan ni förlorade sömn och självförtroende, trots att ni inte hade någon fysisk kontroll över vad ni skulle utvecklas till.

Precis så är det nu. Er fysiska varelse håller på att komma ikapp er NYA verklighet. För ni förenar nu åtskilliga livstider på jorden i en enda, på kortare tid och på ett mera direkt sätt än ni eller vi trodde var möjligt.

Det ni upplever nu tycktes inte möjligt att åstadkomma på en enda livstid. Vi som finns i etern och ni själva trodde att sådana erfarenheter skulle utvecklas under flera jordiska livstider eller inom andra frekvenser.

Trots att ni skulle ha lämnat jorden innan den här tidpunkten i utvecklingen förändrades både ni och jorden snabbare än någon trott var möjligt innan ni kom till jorden den här gången.

Alltså har ni fått anstränga er lite för att lägga till nya upptäckter och stigar till er personliga utveckling. Till skillnad från vad ni planerade inför det här livet begärde ni nyligen, alla tillsammans, att få uppleva Nya Jorden, i stället för att bara bygga bron för framtida generationer.

Det här borde inte komma som någon överraskning för de flesta eftersom många av er som tillhör baby boom-generationen (”Baby Boomers”, folk födda ca 1945-1960 övers. anm.) har alltid drömt vilda drömmar om det omöjliga, för att sedan förverkliga dem. Sålunda minns ni nu på nytt de första 3D-drömmarna ni hade om att förändra världen, de drömmar ni försummat eller glömt under några decennier. Bästa sättet att beskriva era nya jag är med ett: ”Jag är tillbaka!”

Det här påståendet ska inte förringa de generationer som kom efter baby boom-generationen. I stället ska de ha en eloge för att åter ha tänt gnistan i baby boom-generationen.

Alltså är det ni, baby boom-generationen, som förenar era krafter med andra generationer för att tända jordens eld och leda hennes invånare till ett nytt kärleksland.

Därmed inte sagt att utvecklingen av Nya jorden avstannat om baby boom-generationen hade avslutat sitt verk med att bygga bron till den Nya tidsåldern. I stället betyder det att baby boom-generationen bidrar till det nya ljuset på jorden på ett sätt som ingen trodde möjligt innan de kom till jorden för det här livet.

I stället för att avsluta sin jordiska existens eller värja sig mot Nya jorden och allt den innebär har baby boom-generationen valt att korsa bron till Nya jorden och ansluta sina röster och sin glädje till de yngre generationernas.

Resultatet blir att ni som tillhör baby boom-generationen troligen upplever ett längre tomrum än andra, inte på grund av att ni lär er långsamt, utan för att ni snabbt håller på att skapa en ny läroplan för er själva, som ni inte trodde skulle komma till stånd i det här livet.

De av er som inte tillhör baby boom-generationen eller som inte befinner er i tomrummet oavsett om ni tillhör baby boom-generationen eller inte, låt de som famlar omkring i den här nya energin göra det tills de hittar fotfäste – de kommer att göra det snart.

De som famlar omkring sätter nämligen ihop olika livsmål samtidigt som de anpassar sig till nya energier. En ganska svår men inte omöjlig uppgift, vilket många av er upptäcker för varje timme som går.

De här påståendena eller förutsägelserna är inte ämnade att skapa rädsla, utan ska i stället ge er möjlighet att utvecklas i er egen takt. De av er som inte riktigt befinner er i ert nya jag – särskilt baby boom-generationen – har nämligen snabbt fått återvända till ert eget ritbord för att passa in sådant ni förväntade er erhålla från kommande livstider eller andra dimensioner i ert nuvarande liv.

Jo, det påminner om att baka en chokladkaka och bestämma sig för att lägga till fler smaker eller tillsatser. Då köper du fler ingredienser och avgör sedan hur mycket av varje ny tillsats som behövs för att säkerställa att kakan blir godare än om den bara bakats med choklad.

Ni lägger till saker till den ni är just nu, på sätt ni inte kan föreställa er för närvarande. Troligen befinner ni er i Universums mataffär där ni upptäcker ingredienser som passar med den ni är just nu och lägger till dimensioner ni inte trodde att ni skulle lägga till i det här livet.

Var inte oroliga. Allt är väl, både med er själva och era liv, trots att ni är rädda. Inget är fel med vare sig er eller jorden. Att ni vågar lägga till nya, oväntade dimensioner till er själva låter jorden och andra varelser utvecklas i en ännu snabbare takt än vi och ni trodde var möjligt i slutet av kalenderåret 2017.

För de av er som oroar sig över att ert ljus inte förmår lysa medan ni lägger till ingredienser/dimensioner till er varelse vill vi klargöra att så inte är fallet. Ju fler ingredienser ni lägger till, desto klarare lyser ni. Det är som att jämföra ljuset från en 40-wattslampa med en 100-watts.

Även om ni befinner er i ett tomrum är det här tomrummet sant och rätt för er. Så är det. Amen.

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...