Det Andromedanska Kollektivet via Galaxygirl, 28 januari 2019

Det Andromedanska Kollektivet

Via Galaxygirl, 28 januari 2019

Hälsningar vänner, vi är era grannar från Andromeda som färdas genom den här delen av Universum tillsammans med er. Vi har noga observerat era prövningar, vedermödor och otroliga framsteg genom århundradena, och vi är mäkta imponerade av uthålligheten hos den uppstigande mänskliga själen, något som vi alla kan lära oss av. Ni är ett enastående exempel på mod, och ni strålar i mörkret och vi saluterar er för era framsteg och aldrig sinande uppåtgående spiral tillbaka till Källans Ljus.

Ni kan nu se igenom materialismens omdiskuterade fälla, girighetens överkonsumtion och slöseri. Ni kan se den skada som har tillfogats er vackra planet, Gaia, och ni kan känna i era hjärtan att det är dags för den stora övergången från det högdraget maskulina till balansen i det gudomligt feminina och det gudomligt maskulina, i perfekt harmoni. Det gudomligt feminina tar emot ljus – tar emot, skapar, återställer och förnyar. Det gudomligt maskulina ger, bryr sig om, skyddar och skapar utrymme åt förnyelsen. Om man är tillsammans i fullkomlig harmoni och balans finns det inget mer tillfredsställande än att vara en del av det, för livet är underbart när det är balanserat, när denna heliga, gudomliga balans i de sexuella energierna är i jämvikt, som det ursprungligen var tänkt att vara.

Sexualitet är ett hett ämne på er planet idag. Det råder stor förvirring om detta ämne, och det är inget som vi vill peka på, men det kommer att komma fram i ljuset att även detta har blivit manipulerat, men vi tror att den här publiken redan vet det. Under alltför lång tid har den obalanserade och erövrande maskulina delen, invaderat och undvikit balansen i det gudomligt feminina ljuset och missbrukat hennes heliga kreativa energier. Detta måste åtgärdas.

Naturligtvis har detta visat sig i er värld på en mängd olika sätt, bland annat förvirringen kring sexuella uttryck. Sexuella uttryck är en gudomlig gåva av kreativ potential. Befruktning är naturligtvis en integrerad del i denna kreativa process, men den är inte den enda processen. Era heliga mysterieskolor undervisade om de gudomliga sexuella energierna och lärde ut hur man skulle anpassa sig till dem – det är så mycket mer än bara en köttslig sinnesupplevelse.

Många av er längtar efter att uppleva denna gudomlighet av sexuell förening, där det verkligen handlar om att ta och ge och där chakran förenas och smälter samman. Det är verkligen en häpnadsväckande och gudomlig process. Vi från Andromeda njuter också ofta av denna kreativa process med våra tvillingsjälar, och det finns ingen skam kring denna lycksaliga, härliga förening. Ingen skam, ingen skuld och inget spel. Det är helt enkelt ett uttryck för kärlek.

Och därför är det en integrerad del av vårt samhälle, kärlek och balans finns överallt. Det är dags att den sexuella föreningen inte längre utnyttjas och missförstås eller förtalas. Även detta kommer att hända på ytan av er värld när ni alla har mer förståelse för det här, vilket håller på att ske nu.

Vi från Andromeda ser på våra jordiska grannar med glädje – de modiga som sökte efter ett sätt att expandera mest och snabbast och tog på sig ett till synes omöjligt experiment, och se hur långt ni har kommit nu! Vi ser och vi erkänner att det har funnits betydande smärta i den här expansionsprocessen, och det är inte ovanligt när man skapar ett nytt liv. Vi ser att många av er har en fysisk smärta, och att ni har rensat ut en hel del för andra, kollektivet. Vi hedrar er för denna monumentala insats, att rensa bort så mycket skräp för så många.

Vi från Andromeda har också en rik historia, fylld av rymdstrider, expansion och återgång till ett högre dimensionellt samhälle, men vår historia är äldre och det tog längre tid för oss att höja våra energier, så det är med iver i hjärtat som vi observerar och hejar på er. Det är sannerligen mycket firande i himlarna för er, för er Ljusarbetare som är våra riddare i skinande rustningar och vi hedrar er för er tapperhet, er beslutsamhet och för er ståndaktighet mot kärleken.

Er tvillingsjäl väntar på er. Ni är mycket älskade, mycket uppskattade, högt värderade och vi saluterar er. Vi älskar er. Vi omfamnar er. Vi är från det Andromediska Kollektivet som lånar ut sitt hjärta, sin hand och en kram. Vi vill hävda att vi är era största fans, men ni har så många fans att det skulle vara fräckt att säga så. Hur som helst är vi här för att ge er vårt fulla stöd – militärt, andligt och känslomässigt. Vi älskar er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...