Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 9 februari, 2018

Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 9 februari 2018

Kära Ni,

Ni frågar säkert er själva och de runtomkring ”Vem har det rätta svaret?” ”Finns det ett rätt svar?”

Ni har det rätta svaret för er, som är sant för alla. För det finns så många rätta svar som det finns involverade varelser i lösningen.

Så det är så att ni blir mer förvirrade än vad ni trodde var möjligt för enbart några veckor sedan. Ni har börjat identifiera er med de som tänker annorlunda än er och ändå vidhåller ni er tankeprocess. Hur är detta möjligt?

När ni levde i rädsla, behövde ni välja sida, att vara på den vinnande sidan om det var möjligt, men framförallt inte på den förlorande sidan.

När ni utvecklas, öppnar ni upp för flexibilitet och kreativ input. Så ifrågasättandet av er riktighet trots andras tankar är logiskt givet hur detta öppnar upp er för möjligheten för mer än ett svar på varje fråga, för att utforska ett urval av tankar i stället för en enda lösning som är dikterad av er eller någon ni tror är mer viktig än ni.

Som är sant i varje oavbruten följd, när ni rör er mot slutet av denna så vacklar ni lite innan ni finner medelvägen. Så det är så att ni börjar ifrågasätta ert eget omdöme liksom andras. Vem har rätt – ni eller dem?

Alla ni som följer era inre guider har rätt. För detta är tiden för inkludering, i stället för exkludering.

Ni upptäcker att det finns mer än ett svar på varje fråga. Ett skräckinjagande koncept för många. Innan ni gick in i 5D, var största delen av er tvungna att förneka eget ansvar eftersom andra informerade er om vem och vad ni ska vara. Om ni gick utanför de sociala parametrarna, så gjorde ni det i vetskap om att ni kunde återgå till ”de rätta” handlingarna när ni önskade göra så.

Ett typexempel är hur radikala unga var på 60- och 70-talet bara för att acceptera livet som presenterades för dem i deras samhälle av jobb, äktenskap och familj. Även om babyboomgenerationen initialt verkade revolutionära, så gled de in i samma riktighet i samhället som deras föräldrar och far- och morföräldrar.

Nu när ni befinner er i andra tider och en annan varelse är de sociala parametrarna på väg bort. Något ni drömde om ifall ni var unga under babyboomgenerationen.

Men nu när er nya verklighet i att ifrågasätta allting, inklusive er själva, sker, så är ni rädda för vem som ska säga till er vad som är rätt eller fel. Så det är ni som lär känna er inre guide och förnekar de sociala parametrarna ni har följt i eoner.

Ni kan vara vem ni vill – vem vill ni vara? Ett fantasiskt koncept för även under 60- och 70-talet mottog ni oftast nya tankar via grupptänk.

Nu finns det ingen grupp. Så om ni beslutar er för att protestera mot något, så finns det eller finns det inte några likasinnade. För ni gör inte så för att gå med i en grupp utan för att lysa upp era inre kall. Något ni aldrig tidigare har gjort på jorden. Så ni kan känna er lite ensamma först medan ni väntar på att andra ska följa er väg eller riktning.

Detta betyder inte att ni måste ställa er på en låda på stan och basunera ut era tankar, utan i stället att när ni fortsätter in i 5D, kommer ni att finna färre varelser som är precis som ni.

Även om detta första stadie av självständighet är skrämmande eftersom det känns främmande och ensamt, kommer ni snabbt att vänja er. Skillnaden mellan 3D och 5D är att ni sannolikt har funnit människor som agerar väldigt likt er – eller till andra i det samhället om ni aldrig har känt att ni är en del av ett samhälle.

Olikheter kommer nu att firas i stället för att gömmas. Lite likt en affärsmässig brainstorming där nya idéer kommer fram för att lösa ett problem. Även om de flesta idéerna inte genomförs så njuter alla av gruppdeltagandet medan varje idé diskuteras.

Så kommer det att bli för er när ni kommer över den omedelbara chocken att ni kan njuta av gemenskapen med någon som inte tänker och agerar som ni. Ni kommer till och med att upptäcka att några av deras idéer klingar rätt inom er.

Ni interagerar annorlunda än förr. I 3D behövdes en samsyn innan ett framåtskridande skedde. Nu kommer samsyn att verka utslitet och ointressant.

När ni ser på nyheterna eller talar med andra, kommer ni att börja tillåta nya tankar att komma in i era medvetanden. Tankar som kommer att hjälpa er att skapa era nya liv. För om alla vore likadana, skulle det inte finnas ett behov av övergång till 5D självständighet.

I stället för att vara rädda för era nya tankar och handlingar, njut av dem då de hjälper er att gå in i era nya jag med nya tankar och handlingar. Så är det. Amen.

 

 

Du gillar kanske också...