Brendas Blog via Brenda Hoffman, 4 december 2020

 

Brendas Blog via Brenda Hoffman

4 december 2020

Kära Ni,

Ni är sannolikt arga, rädda och känner er sårbara. Inte för att ni måste, utan för att er varelse förändras så snabbt, ni känner att ni måste hålla i det ni en gång kände till – inklusive helgfirande.

Även om ni skulle fira de kommande helgerna på samma sätt som ni gjorde i 3D skulle ni känna er malplacerade. Era ord skulle bli lite förvrängda och era handlingar skulle inte nödvändigtvis bli som ni eller andra förväntar sig.

Ni har svårt att erkänna att ni utvecklas snabbt, att inget som var tidigare inte längre finns. Så även om ni upprepade det mest glädjefyllda 3D helgfirande ni någonsin upplevt, skulle det inte uppfylla era förväntningar.

Ni är inte längre ni. Era vänner och släktingar är inte heller det som de en gång var. Ni kan hänföra den obekväma känslan till politik, COVID, eller vad som helst utanför er varelse. Men sanningen är att ni är annorlunda. Tänk på helgfirandet som en åttaåring och en vuxen. Olika glädjeämnen, olika upplevelser och olika aktiviteter. Så är det för er. För ni är inte längre av 3D, ni kan inte återskapa eller till fullo njuta av någon 3D-upplevelse.

Sant är att många av er trängtar efter Hollywoods version av helgfirandet även om kanske aldrig upplevt det.

Så var det i era 3D-liv. Ni hade 3D-förväntningar som aldrig fullt ut tillfredsställdes. Förväntningarna för några få jordvarelser kanske föll in. Men även dessa få led eller svarade i enlighet med sociala regler. Gör det här under helgerna, även om ni är utmattade. Gör det här på denna födelsedag och det där på den där speciella dagen. Sådant kommer förstås att vara annorlunda i framtiden.

Glädjen i ert nya liv är att ni kan skapa på nytt. För är inte berättelsen i Hollywoods helgfirande en berättelse om kärlek och glädje?

Många av er vill veta hur ni förändras och vad som kommer att skänka er glädje. Återigen tittar ni utanför er själva efter svar och ledning. Även om det är 3D-sättet är det okänt i alla dimensioner bortom 3D. För ni är era egna mästare.

Så 2020 har låtit er stanna upp och åter utvärdera era handlingar och intressen.

Innan detta år förväntade sig många av er att detta uppstannande skulle ske i en blixt. Ni skulle ha blivit upprörda om ni visste att ni skulle bli bundna i hemmet eller inskränkta på vissa sätt från att fortsätta era 3D-liv – även om ni inte längre är av 3D. Det var en stor plan utformad av er i den stora massan att stanna upp världen på sätt ni aldrig skulle gått med på medvetet. Detta år och några månader bortom har varit det stora uppvaknandet eller uppstigningen många väntat på.

Några av er är nu bekymrade över att ni inte tog vara på den här tiden. Att ni, trots allt, fortsatte era 3D-aktiviteter, kanske även tankar. Sådan oro kan förväntas för 3D-personer, negativ bedömning har grasserat hela era 3D-liv. Ert intresse av att läsa detta material borde säga er att ni är mycket längre gångna i ert nya liv än ni nu tror. Det gäller flera miljoner andra. Och i början av 2021 kommer ni alla att vara ännu mer avancerade i tanke och handling.

Tillåt er själva att känna glädjen av att ni uppnått allt ni ville uppnå under 2020, vetande att ni byggt upp er själva bortom 3D-strukturen. Och att 2021 kommer att förstärka den strukturen baserat på era intressen och glädjeämnen. Ni har eller kommer snart att skapa det som är viktigast för er – inte för att imponera på familj eller vänner, utan för att det skänker er glädje och belåtenhet.

Några av er har också upptäckt vad ni inte längre vill göra. Ni kanske inte längre vill arbeta från hemmet. Ni kanske har upptäckt en ny affärsmodell, ett behov av att vårda er själva eller att hjälpa andra. Det spelar ingen roll. Det finns inte längre några rätta svar – bara era svar. Ett koncept som är svårt för många av er. Eftersom ni inte nödvändigtvis är säkra på vilka era svar är. Ni vill återuppspela era glädjeämnen från 3D utan möjlighet att göra det. Och ni fortsätter att upptäcka svar på vad ert nya liv, och därför era glädjeämnen, kan vara. Ni är i ett personligt tomrum, vilket ni sannolikt varit i några månader – förvirrande er och andra.

Vet att vid slutet av 2020 kommer er klarsyn, liksom de uppvaknades eller uppvaknandes, att vara mer ändlig. För 2021 handlar om att addera till er struktur. Detta år, 2020, handlade om att förstöra 3D-strukturer och lägga grunden för ert nya liv.

Under 2021 kommer ni att skapa ramverket till ert nya liv och er nya värld. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...