Brendas Blog via Brenda Hoffman, 5 mars 2020

Brendas Blog via Brenda Hoffman

5 mars 2020

Kära Ni,

De energier som nu brister ut på Jorden är strålande och glädjefyllda. Inte därför att ni inte kan producera sådant på egen hand, utan för att Jorden befinner sig i ett sådant kaos, så behöver de som precis vaknar upp lite andrum. För de skiftar inifrån och ut.

Era skiften skedde på ett mer gradvis sätt vilket tillät er att hoppa mellan 3D och ert behov av övergång. Ni höll era rädslor inom er så att de som inte var med i övergångarna inte kunde känna ert skifte, trots ert extrema inre tumult.

Ni avslutade många relationer – mycket till er egen förvåning och andras. Men de handlingarna märkte inte nödvändigtvis er som annorlunda eller udda.

De som nu vaknar upp känner sig inte bekväma i sitt 3D-skinn, de är heller inte bekväma i sina nya varelser. De dras i två olika riktningar. En är deras inre kallelse att leva i glädje och kärlek. Men den yttre världen är i sådan dramatisk rädsla att till och med de av er som har skiftat till er nya varelse har svårigheter att hänga med.

Så de som vaknar upp drar i er känslomässigt.

Detta är en extremt prövande tid. Den yttre världen skriker att detta skifte inte är möjligt. Samtidigt informerar er inre värld er och miljoner andra att det måste ske.

Vi från universa kan inte säga er hur det kommer att sluta, bara att kärlek och ljus snabbt trycker sig genom den tyngd av rädsla ni levt i under eoner.

Detta meddelande är avsett för er, såväl som för dem som vaknar upp. För de som vaknar upp förstår inte varför eller hur de känner sig annorlunda. Det gör ni. Om ni vill använda en 3D liknelse, tänk på er själva som en förälder för en förvirrad tonåring. Även om ni vet att er tonåring kommer att växa bort från sin instabilitet, vet ni inte när det kommer att ske. Så ni försöker lugna eller styra om er tonåring bara för att upptäcka att mycket lite förändrar deras oberäkneliga beteende annat än tid. Så är det nu.

Ni kan inte lugna någon annan än er själva. De som precis vaknar upp hoppar mellan barnsliga upptåg och vuxna önskningar. Inget de så småningom kommer att bli. Det var samma sak för er. Men eftersom era skiften var mer inom er blev era upptåg mindre märkbara.

Ni kan bekymra er och oroa er så mycket ni vill om ni är nära dem som vaknar upp. Eller ni kan fortsätta era liv vetande att de har förmåga att processa allt som sker.

Många av dem som vaknar drunknar i sina känslor då de ropar på hjälp och glömmer att de är iklädda en flytväst. De kommer inte att sjunka, heller inte drunkna. De vill att någon drar dem iland så att deras kamp är över. Men ni ville detsamma.

Skillnaden är att ni höll er desperation inom er. Ni vinglade inte offentligt, som de som nu vaknar upp. För dessa begär ett mer djupgående framträdande av sin nya varelse – så deras övergång kunde ske inom några månader, istället för år, som var fallet för er.

Under de närmaste veckorna kommer ni sannolikt att bli känslomässigt upprivna. Ni vill hjälpa era nya medresenärer men blir frustrerade därför att ni inte vet hur. Så är det av en orsak. Ni ska INTE dra dem som drunknar i sin förvirring ur de känslomässiga vattnen. Det är deras roll att rätta sig själva och försiktigt gå bort från rädslans vatten när de är redo.

Att dra bort dem från deras känslomässiga smärta innan de är redo kommer att tvinga dem att återvända till det moraset tills de har fullbordat vad de vill uppnå. Vilket är samma sak som en tonårings utveckling. Det är möjligt att isolera en tonåring i ett rum tills de nått mogen ålder. Men att göra det är ingen garanti för att de utvecklar de förmågor de behöver för att fungera i en vuxen värld. Ni är inte längre era bröders eller systrars vårdnadshavare. Inte mer än ni var som ung vuxen med yngre syskon kvar i er jords ursprungliga hem.

Ni har passerat punkten av att rädda jorden. Ni har fullbordat den uppgiften. Nu utvecklar de som valde att finnas i den andra eller tredje raden av uppvaknade varelser vad de begär för att utforska sina jordliga förmågor. Och för er att sakta ned, eller dra dem ur de känslomässiga vattnen de nu är nedsänkta i, är för er båda som att gå vilse.

Ni är en lysfyr på en på en klippig strand. Det kommer båtar som försöker nå er strand. Och precis som en fyr inte kan gå ut för att rädda båtar, kan ni inte heller det. För att göra det är för er att gå bakåt och minska den mängd lärande de uppvaknande förberett för sig själva.

Eftersom ert hjärta är mer öppet än någonsin tidigare medan ni varit på jorden, kanske ni känner skuld eller sorgsenhet över att ni inte drar dem iland. Även om denna fas kommer att passera, tillåt er själva att känna vad ni känner. Eller isolera er ett tag om det är det mest lämpliga sättet för er att minska er skuld eller sorgsenhet.

De som följer är lika starka som ni. Kom ihåg hur det kändes som ett äldre syskon när yngre syskon vacklade. Det kommer också att passera. Antingen genom att ni bestämmer er för att ni inte kan hjälpa eller att de beslutar att de är kapabla att rädda sig själva.

Ni är inte kalla eller elaka, ni är bara äldre syskon som inte kan tvinga yngre syskon att göra någonting alls.

Förvänta er att världen kommer att rätta sig själv i sinom tid, för det är vad ni skapade. Ert världs-föräldraansvar är över.

Ni initierar nya skapelseupplevelser. Upplevelser som inte har något att göra med att rädda dem som inte behöver räddas. Er roll är att skapa glädje och kärlek, trots världens rädslor.

Er skapelseförmåga, er överväldigande kärlek till andra och er själva kommer att fortsätts, men inte till den punkt att ni återvänder till ert jord-hem för att ta hand om yngre syskon. Precis som när ni var unga vuxna förebilder för de syskon som inte lämnat boet. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2020, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...