Brendas Blog via Brenda Hoffman, 7 juli, 2017

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 7 juli 2017

Kära Ni,

Har ni tagit er tid att andas in Ljuset?

Många av er säger till er själva att ni måste göra det ena eller det andra innan ni höjer er varelse med ljusenergierna av kärlek och skapande som kommit in nyligen.

Steg ett i allt skapande är att veta att ni förtjänar det ni önskar er. Kanske den tanken inte verkar så svår, för ni känner att ni förtjänar det bästa av allt. Vi håller inte med.

Ni är i ett tillstånd där alla era önskningar väntar på att bli skapade. Men, väntan är det operativa ordet i de flesta av era skapande uttalanden.

Kanske ni lärt er att ni måste chanta något, köpa en skapande förpackning eller meditera på ett visst sätt. Allt detta är viktiga steg för den person som skapade sina drömmar som ett resultat av de handlingarna, men inte för alla er om ni inte ännu har skapat livet ni önskar ha.

Det är dags för er att sätta åt sidan alla läxor ni lärt er – om det så är era egna eller meddelande från andra – för att inse att ni, och bara ni håller nyckeln till era skapelser. Och det är dags att fråga er själva vilken del ni inte ännu har förbindelse med inom er själva. För detta är en tid av skapande med förstärkning av de pågående energivågorna av själv-kärlek.

Högst troligt har ni kvar att få kontakt med den del inom er som deklarerar att ni inte är värda själv-kärlek, eller själv-skapande. Att ni måste be mer, agera mer kärleksfullt eller rensa ut mer inom er – vad som helst som ni kan komma på som stoppar er själva från att skapa ert drömliv.

Många har till och med använt ordet kaos för att gömma ert sanna jag. För i era yttre trosuppfattningar kan ni inte skapa livet i era drömmar medan jorden är i kaos. Och om ni gjorde det, hur kan ni tro att ett sådant liv skulle fortsätta efter att alla jordliga strukturer har förstörts?

Ni förhalar att skapa era drömmar för att ta hand om jorden eller andra, så att ni inte behöver se inom er.

Liknar detta förhalande inte trosuppfattningarna många av er hade när ni började med er övergång? ”Jag har ingen del i denna smärta så efter jag lämnar mitt jobb, make, samhälle, eller land kommer jag äntligen bli tillräckligt lycklig för att skapa livet jag vill ha.” Ett koncept som ni lärde att det motsatta behövdes för er nya övergång. Så är det nu.

Se inom er, inte utanför er själva, efter er väg till ett lyckligt liv. Ingen kan skapa eller inte ens hjälpa er att skapa livet ni drömmer om. Ni är skaparen och den enda skaparen i ert liv.

Vilka delar håller glädjen borta från er? Och varför är det så?

Kanske ni tror att ni inte kan svara på de frågorna för ni ännu inte är tillräckligt skickliga för att se inom er utan assistans.

Så klart kan ni se inom er och har alltid kunnat det – ni trodde bara inte det i 3D, så ni skapade en barriär till er inre värld. När ni väl var i 5D blev ni ännu mer duktiga på själv-observation, att titta inom er. Vem är ni? Vad gör er lycklig? Vad hindrar er från att skapa den lyckan? Och så fortsätter det med frågor ni kommer skapa för att låsa upp er väg till lyckan.

Ni är skickliga i de kreativa rikena som vilken guru som helst eller instruktör i den Nya Jorden. Ni vill bara inte erkänna det för er själva för det skulle innebära att ni är er egen skapare.

Även om det senaste konceptet har varit erkänt av er under några år har ni ännu inte applicerat det i den utsträckning ni önskar.

Då ni varit tillåtna har ni tagit bort många, många rädslor inom er som har nekat er att gå framåt i denna övergång. Nu är ni på en stationär punkt då ni har tid att skapa livet ni önskar. Eller tiden att fundera på kriser i världen, lidanden i familjen, kommunikationssvårigheter eller andra frågor som för er bort från er inre varelse.

Kanske gör den tanken er arga – vilket är underbart. Varför är ni arga? Med största sannolikhet är ni arga för ni har ingen att skylla på. Ert karmablad är helt tomt. Ni har rensat bort de delarna som hindrade eller nekade era ansträngningar i övergången. Ni har bestigit ert berg av rädslor och rullat ner för kullen av själv-kärlek. Nu är det tid att skapa stort, litet och där emellan. Och denna nuvarande stationära punkt är er klass i skapande.

Ni har lärt er genom övning att andra inte kan skapa till er – att något inom er stoppar era glädjefyllda drömmar. Det är dags att upptäcka er dolda rädsla eller stopp-punkt för de nuvarande energierna som flödar från Universum är designade att öka era skapande förmågor.

Kanske ni känner att ni inte älskar er själva tillräckligt eller att ni inte är värdiga glädje. Gå inom er och upptäck varför de delarna kommer upp. Tillåt er själva att vara en öppen bok till och för er själva. Det finns inget ni kan gömma från er själva längre för ni har initierat själv-kärlek. Det är när ni inte älskar er själva som ni gömmer delar av er själva, som ni skäms över.

Ni är bortom skam och har varit det ända sedan ni gick över till 5D. Tillåt er själva att tro det och börja sedan utforska er själva. Vad hindrar er från att vara ni? Bara ni kan ha tillgång till den delen. Och detta är tiden att göra det, för detta är en tid med skapande energier.

Tillåt det att vara. Och tillåt er själva att växa i denna tid – inte ta hand om jorden eller andra, utan ta hand om er själva. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Är

Du gillar kanske också...