Arkturierna via Sue Lie, 14 juli 2017

Arkturierna via Sue Lie, 14 juli 2017

Suzanne Lie

Jag släpper Arkturierna fria, genom Suzanne
14.07.2017

JAG SLÄPPER
Arkturierna, genom Suzanne Lie

Idag, inom denna timme
Inom denna minut
Inom NUET

Släpper jag 3D-matrisen
Ur mitt sinne
Från min hjärna
Från mina tankar
Idag, inom denna Timme
Inom denna Minut
Inom detta NU

Jag befriar mitt sinne för att återvända till dess naturliga tillstånd av
Multidimensionell Medvetenhet
Idag inom timmen
Inom denna minut
Inom detta NU

Jag öppnar mitt sinne för min medfödda
Interdimensionella, multidimensionella medvetenhet
Idag, inom denna timme
Inom minuten
Inom detta NU

Jag släpper 3D-matrisen
Vilken en gång band mina tankar och uppfattningar
Till den tredje/fjärde dimensionen av illusion
Idag, inom denna timme
Inom denna minut
Inom detta NU

Jag kan känna att 3D-matrisen faller bort
Ur mina tankar
Och frigör mig från illusion
Först finns det en djup tystnad
TYSTNADEN INOM
Sedan sakta, pladdret, riktlinjerna, skulden
Och oönskade skyldigheter
Faller från min medvetenhet som löv
Faller från ett träd i höst

Ja, det här är en ”höst” som inte är en årstid
Detta är en ”höst” som har en bra anledning
Men vad är ”anledningen”?
Varför vill jag släppa det som är komplett
Och omfamna det som är nytt?
Först ska jag fråga mitt Jag,
”Vad har jag fullgjort och hur släpper jag ut det?”
Jag funderar över den frågan, eftersom jag vet att svaret ligger
Djup inom och högt ovanför
Vad är Komplett?
Vilken del av mitt beteende, känslor, aktiviteter, jobb, relationer är
Klara att släppas?
Å andra sidan,
Vad Växer och Expanderar?
Först måste jag släppa det som är komplett,
Och gå igenom ”sorgen i slutet”.
Ibland lämnar mig denna ”sorg” snabbt,
Andra gånger stannar denna ”sorg” kvar och Ibland finns det ingen sorg
Eftersom det bara finns spänning och glädje av förändring
Till sist byts sorgen att lämna det GAMLA
ut mot glädjen att hitta det NYA

Förändringsprocessen har många ansikten, men jag kan inte lämna mitt Kärn-JAG,
Eftersom det är DEN jag valde att vara
Innan vi tog denna viktiga övergångslivstid.
Detta är inte bara en livstid för personlig övergång.
Detta är också en livstid för Planetär Övergång.
Vad kommer dessa personliga och planetära övergångar att medföra i vår verklighet?
Vi kan inte svara på den frågan om vi inte är ”i NUET”.
Medan vi är ”i NUET” vet vi det vi kommer ihåg
            Inom den här timmen,
Inom denna minut
Inom detta NU

Vi släpper ut 3D-matrisen
Från vårt sinne och från våra tankar
Vad händer om vårt sinne inte längre var begränsat till tredimensionella tankar?
Tänk om,
            Inom den här timmen
Inom denna minut
Inom detta NU
Vi kunde befria våra sinnen och återgå till vårt naturliga tillstånd
Av multidimensionell medvetenhet?
Vad händer om vi försökte göra övergången och misslyckades?
Skulle vi ha modet att älska oss själva nog att försöka igen och igen
För så många gånger som det tar att komma ihåg att säga till vårt JAG:
”Jag är en Multidimensionell Varelse som kom till Gaia inom detta NU
För att hjälpa till med Planetär Uppstigning! ”
Kan vi komma ihåg att säga det uttalandet,
Medan vi kör till jobbet
Medan vi byter på barnet
Medan vi betalar våra räkningar
Medan vi faller i sömn …
”Idag, inom denna timme,
Inom denna minut,
Inom detta NU

            Kan vi komma ihåg att säga …
”Jag släpper 3D-matrisen
Från mitt sinne
Från mina tankar
Från mitt hjärta
Från mina känslor ”

Kan vi komma ihåg att säga …
Idag, inom denna timme
Inom denna minut
Inom NUET

Jag FRIGÖR mitt sinne för att återvända till mitt naturliga tillstånd av multidimensionell medvetenhet
Jag FRIGÖR mitt hjärta för att återvända till mitt naturliga tillstånd av ovillkorlig kärlek

Jag FRIGÖR min fysiska form för att överföras till mitt naturliga tillstånd av Ljuskropps-JAG

Som jag väntar, förbereder och minns det här löftet som jag gett till mitt Jag, jordar jag mitt Jag djupt in i Gaias planetariska kropp, samtidigt som jag minns och förbinder mig med mitt sanna Multidimensionella JAG, såväl som min Galaktiska Familj!

Idag inom timmen
Inom denna minut
Inom detta NU

Återvänder jag till mitt SANNA Multidimensionella JAG

Du gillar kanske också...