Brendas Blog via Brenda Hoffman, 8 juni 2018

Brendas Blog via Brenda Hoffman

8 juni 2018

Kära Ni

Det är dags att gå bortom er 3D-persona för att fullt ut göra anspråk på er sanna stjärn-, ängla-, supervarelse.

Många av er erkänner att ni är annorlunda. Ändå fungerar ni som en 3D-varelse i en 3D-värld som väntar på att någon skall tala om för er att ni inte längre tillhör 3D, att ni har förmågor som ni tidigare bara drömt om.

Ni är inte längre i 3D i handling eller uttryck.

Även om det är lättare för er att fungera i 3D än att göra anspråk på er kompletta 5D-varelse, är detta inte längre lämpligt eller snart, inte ens möjligt.

Ni är inte den blyga, verbala eller intensiva 3D-person ni var förrförra året; ni är en ny varelse i en ny fysisk farkost.

Ni kan förstås tro att ni är densamme när ni ser er i spegeln, men era nya behov och handlingar antyder för er och era närstående att ni inte längre är som ni var igår.

Svårigheten är att ni är rädda för nya ni. ”Tänk om jag gör något fel?. Tänk om jag inte kan leverera som andra stjärn-människor, änglar, nya varelser?”

Era 3D-rädslor för att inte vara tillräckligt bra eller inte tillräckligt kunniga överskuggar er nya varelse. Inte för att ni behöver flyga upp i etern eller heala någon innan ni kan acceptera er nya varelse, vi bara uppmuntrar er att vidkänna att ni är rädda för era nya krafter, er nya varelse.

Sant är att utforskandet av er nya varelse sannolikt blir obekvämt därför att ni är rädda för att det kanske innebär att era lysande övergångsprestationer har varit förgäves.

Som det är sant för många illa behandlade barn – och ni har varit både den som blivit illa behandlad och den som behandlat illa i många jordeliv- så är ni rädda för att drömma, för ni kan upptäcka att drömmen aldrig kan bli er verklighet.

Ni fortsätter att fungera som en 3D-varelse i en 3D-värld trots att både ni och jorden har skiftat.

Vet att ni inte kommer att bli bestraffade för att ni visar upp er nya varelse, inte heller kommer ni att hamna utanför normen så att ingen vill ha med er att göra.

Det är dags att göra anspråk på er nya varelse, vilket är en rättighet – och som alltid varit en rättighet för alla varelser på jorden. Ni kanske bättre förstår er frihet om ni tänker på den samhälleliga acceptansen av återvändande militärer eller tonåringar.

Den enda skillnaden mellan dessa grupper och er är att ni står vid förfronten så det är svårt för er att verbalisera eller ens förstå era behov.

Tillåt er själva den frihet ni tillåter tonåringar då de hoppar mellan barndom och ung vuxenhet minut för minut. Ni utforskar er själva. Att gömma sig är inte del av er nya ekvation.

Ni kanske tror att begreppet tonåring är så nytt att tonåringar inte upplevde rädslor och ångest innan samhället myntade begreppet. Det är inte så. Tidigare generationer straffades när de gick genom den fasen tills någon insåg att det var en del av att mogna till vuxen. Samma gäller militärt Posttraumatiskt Stressyndrom(PTSD). Militärt PTSD var tidigare ett bestraffningsbart brott; nu är det en möjlig och samhälleligt acceptabel reaktion för dem som gör militärtjänst.

Skillnaden är att ni är först. Så istället för att tillkännage era tankar och handlingar som nödvändiga för att komma framåt mot mer 5D-färdigheter eller handlingar, så skäms ni eller är rädda för er nya varelse.

Det ligger ingenting skamligt i att hjälpa jordvarelser att skifta till en Ny Ålder. Det är orsaken till att ni valde att vara del av denna övergång vid denna tid.

Det är hög tid att ni blir stolta över er nya varelse.

Hur kan ni visa upp eller aktualisera er nya varelse? Ni behöver bara följa och uttrycka er glädje. Det är inte så svårt såvida ni inte omges av rädda 3D-varelser som inte känner samma glädje som ni.

Så vad ska ni göra om ni på arbetet, i relationer eller där ni bor omges av starka 3D-varelser? Det är ert val. Hittills har de flesta av er valt att passa in istället för att utropa er glädje.

Ni myntar frasen och definitionen för glädje precis som någon för några generationer sedan myntade begreppet tonåring och därmed gav tonåringar frihet att agera ut sina känslor utan straff eller ångest.

Ni skapar en ny väg med nya handlingar och känslor. Av vilka den viktigaste är glädje.

Naturligtvis hävdar en del av er att ni först måste älska er själva och andra fullt ut innan ni söker glädjen. Vi bemöter snabbt det argumentet med att inte förrän ni lever er själv-kärlek, kommer ni att finna er glädje.

Glädje är er nyckel-handling nu då ni vilat lite och gömt er i rädsla och låtsats vara del av 3D-samhället, men med en ökande känsla av att ni inte är det.

Det är dags för er att göra anspråk på er själva med alla era styrkor och ja, nycker, då det är enda sättet för er att finna er väg till glädjen, er nuvarande nya-ni fas.

Som med alla andra faser sänder vi, från etern, ytterligare energier så att ni lättare än ni tror kan göra anspråk på er glädje. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

Översättning: Markku

 

 

Kära Ni

Det är dags att gå bortom er 3D-persona för att fullt ut göra anspråk på er sanna stjärn-, ängla-, supervarelse.

Många av er erkänner att ni är annorlunda. Ändå fungerar ni som en 3D-varelse i en 3D-värld som väntar på att någon skall tala om för er att ni inte längre tillhör 3D, att ni har förmågor som ni tidigare bara drömt om.

Ni är inte längre i 3D i handling eller uttryck.

Även om det är lättare för er att fungera i 3D än att göra anspråk på er kompletta 5D-varelse, är detta inte längre lämpligt eller snart, inte ens möjligt.

Ni är inte den blyga, verbala eller intensiva 3D-person ni var förrförra året; ni är en ny varelse i en ny fysisk farkost.

Ni kan förstås tro att ni är densamme när ni ser er i spegeln, men era nya behov och handlingar antyder för er och era närstående att ni inte längre är som ni var igår.

Svårigheten är att ni är rädda för nya ni. ”Tänk om jag gör något fel?. Tänk om jag inte kan leverera som andra stjärn-människor, änglar, nya varelser?”

Era 3D-rädslor för att inte vara tillräckligt bra eller inte tillräckligt kunniga överskuggar er nya varelse. Inte för att ni behöver flyga upp i etern eller heala någon innan ni kan acceptera er nya varelse, vi bara uppmuntrar er att vidkänna att ni är rädda för era nya krafter, er nya varelse.

Sant är att utforskandet av er nya varelse sannolikt blir obekvämt därför att ni är rädda för att det kanske innebär att era lysande övergångsprestationer har varit förgäves.

Som det är sant för många illa behandlade barn – och ni har varit både den som blivit illa behandlad och den som behandlat illa i många jordeliv- så är ni rädda för att drömma, för ni kan upptäcka att drömmen aldrig kan bli er verklighet.

Ni fortsätter att fungera som en 3D-varelse i en 3D-värld trots att både ni och jorden har skiftat.

Vet att ni inte kommer att bli bestraffade för att ni visar upp er nya varelse, inte heller kommer ni att hamna utanför normen så att ingen vill ha med er att göra.

Det är dags att göra anspråk på er nya varelse, vilket är en rättighet – och som alltid varit en rättighet för alla varelser på jorden. Ni kanske bättre förstår er frihet om ni tänker på den samhälleliga acceptansen av återvändande militärer eller tonåringar.

Den enda skillnaden mellan dessa grupper och er är att ni står vid förfronten så det är svårt för er att verbalisera eller ens förstå era behov.

Tillåt er själva den frihet ni tillåter tonåringar då de hoppar mellan barndom och ung vuxenhet minut för minut. Ni utforskar er själva. Att gömma sig är inte del av er nya ekvation.

Ni kanske tror att begreppet tonåring är så nytt att tonåringar inte upplevde rädslor och ångest innan samhället myntade begreppet. Det är inte så. Tidigare generationer straffades när de gick genom den fasen tills någon insåg att det var en del av att mogna till vuxen. Samma gäller militärt Posttraumatiskt Stressyndrom(PTSD). Militärt PTSD var tidigare ett bestraffningsbart brott; nu är det en möjlig och samhälleligt acceptabel reaktion för dem som gör militärtjänst.

Skillnaden är att ni är först. Så istället för att tillkännage era tankar och handlingar som nödvändiga för att komma framåt mot mer 5D-färdigheter eller handlingar, så skäms ni eller är rädda för er nya varelse.

Det ligger ingenting skamligt i att hjälpa jordvarelser att skifta till en Ny Ålder. Det är orsaken till att ni valde att vara del av denna övergång vid denna tid.

Det är hög tid att ni blir stolta över er nya varelse.

Hur kan ni visa upp eller aktualisera er nya varelse? Ni behöver bara följa och uttrycka er glädje. Det är inte så svårt såvida ni inte omges av rädda 3D-varelser som inte känner samma glädje som ni.

Så vad ska ni göra om ni på arbetet, i relationer eller där ni bor omges av starka 3D-varelser? Det är ert val. Hittills har de flesta av er valt att passa in istället för att utropa er glädje.

Ni myntar frasen och definitionen för glädje precis som någon för några generationer sedan myntade begreppet tonåring och därmed gav tonåringar frihet att agera ut sina känslor utan straff eller ångest.

Ni skapar en ny väg med nya handlingar och känslor. Av vilka den viktigaste är glädje.

Naturligtvis hävdar en del av er att ni först måste älska er själva och andra fullt ut innan ni söker glädjen. Vi bemöter snabbt det argumentet med att inte förrän ni lever er själv-kärlek, kommer ni att finna er glädje.

Glädje är er nyckel-handling nu då ni vilat lite och gömt er i rädsla och låtsats vara del av 3D-samhället, men med en ökande känsla av att ni inte är det.

Det är dags för er att göra anspråk på er själva med alla era styrkor och ja, nycker, då det är enda sättet för er att finna er väg till glädjen, er nuvarande nya-ni fas.

Som med alla andra faser sänder vi, från etern, ytterligare energier så att ni lättare än ni tror kan göra anspråk på er glädje. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...