Platon för Sananda via Jacquelyn Fox 11 juni, 2018

Platon för Sananda

via Jacquelyn Fox

11 juni, 2018

Platon talar: ”Dagens session handlar om Ljusets Sponsorskap”.

”I och med att man med rätta avsikter ägnar sig åt att lyfta fram Ljuset i sitt liv, så öppnas man för ett Sponsorskap från Ljuset. Detta arrangemang understöds av oss inom Ljuset som ett sätt att beskydda och lyfta våra Ljusarbetare i livet. Sponsorskapet är likvärdigt med att bli stöttad av Ljuset. I ett Sponsorskap helas ens liv och blir specifikt upprensat från alla förminskande inflytanden som inkräktar på ens Ljusarbete. Bakomliggande frågor som håller en tillbaka på ens målinriktade väg uppmärksammas och rensas av ens Ljus-sponsorer.”

  1. frågar: ”Vilken är skillnaden mellan en Ljus-Guide och en Ljus-Sponsor? Är de samma sak?”

Platon: ”Nej J, de är inte desamma. Alla som lever i livet har Ljus-Guider. Bara de som gör Ljusarbete har Ljus-Sponsorer. När de funderar över Ljuset, så öppnar Ljusarbetarna sitt sinne för många inom Ljuset. I ett Sponsorskap undertrycks varje inflytande som är icke-upphöjande till Ljuset. Man begrundar enbart själarna på högre nivåer. De band som är skadliga för den andliga tillväxten klipps av. Denna process påbörjas när man väl får ta emot erbjudandet om ett Sponsorskap. Det är inte alla som studerar Ljuset som får ta emot detta erbjudande. Endast de sinnen som är ursprungligt rena i avsikten gällande sitt syfte kommer att erbjudas ett Sponsorskap. Ljuset är mycket strikt i vår uttagningsprocess. Ifall ens syfte i studerandet av Ljuset är att tjäna sig själv, så blir man inte antagen. Inte heller kommer de som helt enkelt har funderingar gällande förutsägelser om pengar eller romans. Nåväl, det är inget fel med att fundera över dessa ämnen, men Ljuset gläder sig över funderingar över Sanningen. Sanningen i Ljuset förmår lyfta mänskligheten, så de sinnen i livet som lyfter Sanningen till världen, erbjuds vårt stöd och beskydd av Ljus i livet. Öppnandet för ett Sponsorskap blir noggrant övervägt av oss inom Ljuset, och skjuts upp tills vi är säkra på att en student öppet ställer sig i linje med Ljusarbetet.

Frågan i J:s sinne är nu huruvida detta erbjudande kan upphävas av Ljuset. Bara om studenten tar beslutet att inte gå vidare med Ljusarbete. Vilket ibland inträffar i livet och vi inom Ljuset förstår det och bestraffar inte. Men vi är mycket noggranna i vår uttagningsprocess och beräknar möjligheten att detta ska ske. Bara de som sannolikt inte kommer att lämna sin väg för Ljuset blir utvalda.

När ett Sponsorskap erbjuds och accepteras, påbörjas läkandet av livet. Betydelsefulla inflytanden i studentens liv elimineras genom Ljus-intryck från oss. Detta innebär att vi lyfter Ljus-energin för att den ska påverka livsomständigheterna för vår student. Flera sinnen inom Ljuset öppnar upp en mäktig, potent livsomvälvande energi för att lyfta våra studenter i livet.

Genom att vi lyfter Ljuset äger en mäktig förändring rum. Inflytanden som medför besvärliga situationer betonas och tas bort ur livet. Begränsande vanor avslutas. Livet blir lugnare och lyckligare. Men i den här processen blir mer än livslycka uttalat. Våra studenter som befinner sig i ett Sponsorskap lyfter healing i livet för många andra runtomkring dem. Ett Stort Ljus sprider sig snabbt igenom dem till världen. Så, du förstår, vårt Sponsorskap för en enskild lyfter många i livet.

Ifall du ännu inte har fått ta emot ditt erbjudande om Sponsorskap, misströsta inte. Ställ dig i linje med Ljuset, öppna upp Ljuset i livet och gör det med ett rent hjärta. Allt är som det ska vara. De flesta av våra erbjudanden om Sponsorskap tar in lyftandet av Sanningen i livet. Det är inte alla Ljusarbetare som väljer denna väg. Många väljer att stilla begrunda Ljuset för att lyfta hopp och lycka i livet. Endast de healers och kanaler som flyttas till att stiga in på positioner för ett Ljusets ledarskap får generellt ta emot ett Sponsorskap. Sponsorskapet riktar sig in på dessa människor på grund av det långvariga inflytande som de kommer att generera i livet. Ställ er i linje med ert syfte, ni alla som befinner er i livet. Begrunda Ljuset, gå samman med Gud och livet kommer att öppna underbar lycka för er.

Nu ger jag mig av här och nästa gång ska jag tala om begränsningen som stoppar upp pengar.”

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...