Brendas Blog via Brenda Hoffman, 31 maj 2021

 

Brendas Blog via Brenda Hoffman 31 maj 2021

Bakom Slöjorna

Kära Ni,

Vi från Universum vill gratulera er alla för att ni låter de energier som nu pucklar på jorden att bli en del av er nya varelse. Det är som om ni tog examen från ett universitet med speciell heder. För om ni läser detta meddelande har ni utvecklats långt bortom vad ni förväntade er i detta jordeliv.

Med det inte sagt att de som inte direkt accepterar energierna är dåliga eller lär sig långsamt. De är bara i en annan fas än ni.

Vi vill vända oss till er nya varelse istället för att uppmuntra de som kommer efter att öka farten eller minska sin rädsla.

De av er som går i förgrunden upptäcker nya tankar och handlingar vi talat om många gånger. Men, genom att göra det börjar ni känna er ensamma på nya sätt. Det är sant för både er som är i relationer och er som lever mer isolerade livsstilar.

Denna ensamhet har inte mycket att göra med era romantiska relationer, men allt att göra med att upptäcka er Universella familj, er varelse. Nu när ni gått bortom slöjorna är ni redo att återupptäcka dem ni interagerat med i era drömmar, mellan jordeliven, och sannolikt, under många av era jordeliv på olika sätt.

Ni har kanske hört eller läst att ni aldrig är ensamma. Så har det alltid varit. Men tills nu har ni inte haft tillgång till era speciella vänner, familj och kohorter bakom slöjan – utom i ert drömtillstånd.

De flesta av er tror fortfarande att ni inte kan göra det. Vi ber er tänka om. Även om ni tenderar att etikettera alla nya förmågor som möjliga för andra men inte för er, kan ni få tillgång till era Universella varelser närhelst ni önskar. Och när ni vågar, kan ni låta er familj och era vänner bakom slöjan projicera en fysisk närvaro.

De flesta av er tror inte det är möjligt. Att ni inte är så skicklig eller andligt begåvad. Sant är att ni bara behöver släppa er misstro för att veta att ni inte är ensamma i sovande eller vaket tillstånd.

Ni har inga svårigheter med att tro att ni reser runt universum i ert drömtillstånd, men ni kan inte föreställa er att ni är tillräckligt begåvade för att göra samma sak när ni är vakna.

Det är dags att skifta era övertygelser – både om er begåvning och om er värld. Många av er ser med vördnad på dem som kanaliserar, gör tidsresor eller gör sådant som ni känner är svåra Universella förmågor. Men ni vill göra samma saker.

Det är dags att ni accepterar er nya varelse i all dess härlighet. För ni är inte det ni som ni tror att ni är.

Det är som ni vore nya sagoprinsessor som tror att ni är gårdagens Askunge. Så ni fortsätter ert husstädande medan era elaka systrar befaller er att göra det här och det där. Och allt ni skulle behöva göra är att vinka med er hand så skulle de uppgifter ni som Askungen var ansvarig för, bli fullgjorda av era magiska förmågor.

Även om er förmågenivå har ökat oerhört de senaste veckorna så tror ni inte att det är så. Ni kanske kvarstår i ert pupp-liknande tillstånd eller får några Aha-upplevelser, men det är inte tillräckligt för att ni ska tro på att ni är Universella varelser, fullt kapabla att göra det ni tycker är intressant – i vaket tillstånd.

Det finns bara liten skillnad mellan era vakna och drömmande tillstånd. Många av er kommer förstås att omedelbart försöka verifiera våra ord, men misslyckas. Det beror inte på att ni inte är kapabla, utan på att ni ännu inte är redo.

Det finns inget ni behöver göra annat än att vara medvetna om era förmågor – som alla kommer att bli tydliga så snart ni känner behovet att använda dem. Var en puppa nu eller slink ur den. Det spelar ingen roll för ni är på en unik väg.

Men, när väl ensamheten vi talar om börjar vara sig inom er nya varelse, inse att ni är fullt kapabla att släcka det behovet, när ni vill, med era nya förmågor. Så snart ni gör det, kommer era vänner och er familj bakom slöjan att locka er till nya världar, tankar och handlingar. Av vilka några kommer att appliceras i er nuvarande värld, medan andra kommer att appliceras på andra platser och tider.

Ni är nya varelser med nya förmågor vilket kommer att uttryckas när ni måste göra det. Inte på grund av att ni ”borde”, utan på grund av ensamhet, uttråkning och nya intressen. Så är det. Amen

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. Or subscribe via WordPress.com.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add it to your newsletter, etc. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...